Vägmärken

Här hittar du alla Sveriges skyltar!

Dessutom hittar du information om polismans tecken och olika trafikanordningar.

 

Varningsmärken

Varningsmärken varnar för olika typer av faror. Du bör vara extra uppmärksam när du ser varningsmärken och sänka farten vid behov.

De är uppsatta 150 – 250 meter från den fara de varnar för. Inom tättbebyggt område är avståndet oftast kortare.

-Klicka här för att se alla varningsmärken

Förbudsmärken

Förbudsmärken talar om vad du inte får göra och har oftast en symbol i vägmärket.

Ett förbudsmärke är oftast runt med gul eller blå botten och försedd med röd bård. Det kan förses med kompletterande text och/eller siffror.

Det gäller oftast fram till nästa korsning. Vissa förbudsmärken har slutmärke och gäller då fram till det.

-Klicka här för att se alla förbudsmärken

Väjningspliktsmärken

Väjningspliktsmärken upplyser dig om att någon har väjningsplikt.

-Klicka här för att se alla väjningspliktsmärken

Påbudsmärken

Påbudsmärken talar om vad du skall göra och är vanligen försett med pilar eller en symbol i vägmärket..

Ett påbudsmärke är runt med blå botten med symboler och pilar i vitt..

De är de starkaste märkena vi har eftersom att ett påbud säger vad vi skall göra. Det ger oss inget val..

-Klicka här för att se alla påbudsmärken

Anvisningsmärken

Anvisningsmärken upplyser och förtydligar vad som gäller på den väg du färdas på. Ett anvisningsmärke gäller vanligtvis från märket fram till ett slutmärke.

-Klicka här för att se alla anvisningsmärken

Lokaliseringsmärken

Lokaliseringsmärken talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. De hjälper dig även att hitta rätt.

-Klicka här för att se alla lokaliseringsmärken

Upplysningsmärken, tilläggstavlor och symboler

Upplysningsmärken ger information om framkomlighet och säkerhet.

Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken. Tilläggstavlor kan t.ex. ange avstånd, vägsträckans längd eller tidsangivelse.

En tilläggstavla har oftast samma bottenfärg och samma färg på bård och tecken som det vägmärke det används under. Symboler används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor.

En tilläggstavla eller en symbol ger kompletterande anvisningar till vägmärken. Symbolerna har den betydelse som framgår av deras namn om inte annat särskilt anges.

-Klicka här för att se alla upplysningsmärken, tilläggstavlor och symboler

Vägmarkeringar

Vägmarkeringar används för att reglera, varna eller vägleda trafiken. De förekommer antingen separat(ensamt) eller tillsammans med vägmärken eller andra anordningar.

De är vita om inget annat anges.

Vägmarkeringar kan vara gula vid, t.ex. vägarbete eller motsvarande. Gula markeringar ersätter de ordinarie markeringarna.

-Klicka här för att se alla vägmarkeringar

Anvisningar – andra anordningar i trafiken- tecken

Andra anordningar för anvisningar i trafiken ger dig information som du inte får av andra vägmärken eller trafiksignaler.

Här hittar du även information om polismanstecken och trafikvakts tecken.

-Klicka här för att se alla anvisningar och polismans tecken