Väjningspliktsmärken

Förhandsgranska

Om väjningspliktsmärken

Väjningspliktsmärken upplyser dig om att någon har väjningsplikt.

Alla väjningspliktsmärken

B 1 Väjningsplikt

Märket anger att du har väjningsplikt mot fordon på korsande väg eller led.

Om samtliga tillfarter i korsningen har väjningsplikt anges detta med tilläggstavlan – flervägsväjning (T13).

T 13


B 2 Stopplikt

Märket anger att du har stoppskyldighet före infart på korsande väg, led eller spårområde.

Om samtliga tillfarter i korsningen har stopplikt anges detta med tilläggstavlan – flervägsstopp (T14).

T 14


B 3 Övergångsställe

Märket anger att du skall lämna företräde åt gångtrafikanter som vill korsa vägen på övergångsstället.


B 4 Huvudled

Märket anger att du kör på en huvudled.

Trafiken på anslutande vägar har väjningsplikt mot dig.

Huvudledsmärket är uppsatt vid huvudledens början och upprepas efter varje korsning om det inte tydligt framgår att huvudleden fortsätter efter korsningen.


B 5 Huvudled upphör

Märket anger att huvudleden upphör.

Obs!
Högerregeln gäller i nästa korsning om inget annat anges.


B 6 Väjningsplikt mot mötande trafik


Märket anger att du har väjningsplikt mot mötande trafik.

Det används där vägen är smal och det kan vara svårt att mötas. Det är förbjudet att passera sträckan framför dig om det inte kan ske utan att mötande trafik hindras.


B 7 Mötande trafik har väjningsplikt


Märket anger att mötande trafik har väjningsplikt.

Det används där vägen är smal och det kan vara svårt att mötas.


B8 Cykelöverfart

Märket anger en cykelöverfart.

Märket anger att du skall vänta på cyklister och mopeder kl 2 som vill korsa vägen på en cykelöverfart.

Känner du att du har lärt dig allt i denna lektionen?

Gör nedanstående prov. Lycka till!

OBS! Du måste ha köpt tillgång till vårt kompletta teorimaterial för att kunna göra provet och för att kartnålarna på lektionsöversikten skall bli gröna efter avklarad lektion!

Var lektionen svår att förstå? Behöver du mer hjälp?

Gå på en av våra lärarledda teorilektioner där läraren går igenom innehållet på denna lektion och mycket mer!

Vi erbjuder 4 lärarledda teorilektioner. Lektionerna varar i 2 timmar.

Teorilektionen genomföres i grupp via Zoom.

 

Klicka här för att läsa mer om teorilektion 4.

Gillade du vad du läste på denna sidan?

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Vägmärken och vägmarkeringar