Väjningspliktsmärken

Förhandsgranska

Om väjningspliktsmärken

Väjningspliktsmärken upplyser dig om att någon har väjningsplikt.

Alla väjningspliktsmärken

B 1 Väjningsplikt

B1 Väjningsplikt. Väjningspliktsmärken

Märket anger att du har väjningsplikt mot fordon på korsande väg eller led.

Om samtliga tillfarter i korsningen har väjningsplikt anges detta med tilläggstavlan – flervägsväjning (T13).

T 13


B 2 Stopplikt

B2 Stopplikt. Väjningspliktsmärken

Märket anger att du har stoppskyldighet före infart på korsande väg, led eller spårområde.

Om samtliga tillfarter i korsningen har stopplikt anges detta med tilläggstavlan – flervägsstopp (T14).

T 14


B 3 Övergångsställe

B3 Övergångsställe. Väjningspliktsmärken

Märket anger att du skall lämna företräde åt gångtrafikanter som vill korsa vägen på övergångsstället.


B 4 Huvudled

B4 Huvudled. Väjningspliktsmärken

Märket anger att du kör på en huvudled.

Trafiken på anslutande vägar har väjningsplikt mot dig.

Huvudledsmärket är uppsatt vid huvudledens början och upprepas efter varje korsning om det inte tydligt framgår att huvudleden fortsätter efter korsningen.


B 5 Huvudled upphör

B5 Huvudled upphör

Märket anger att huvudleden upphör.

Obs!
Högerregeln gäller i nästa korsning om inget annat anges.


B 6 Väjningsplikt mot mötande trafik

B6 Väjningsplikt mot mötande trafik
Märket anger att du har väjningsplikt mot mötande trafik.

Det används där vägen är smal och det kan vara svårt att mötas. Det är förbjudet att passera sträckan framför dig om det inte kan ske utan att mötande trafik hindras.


B 7 Mötande trafik har väjningsplikt

B7 Mötande trafik har väjningsplikt
Märket anger att mötande trafik har väjningsplikt.

Det används där vägen är smal och det kan vara svårt att mötas.


B8 Cykelöverfart

B8 Cykelöverfart

Märket anger en cykelöverfart.

Märket anger att du skall vänta på cyklister och mopeder kl 2 som vill korsa vägen på en cykelöverfart.

Detta var alla väjningspliktsmärken!

Vill du läsa om andra märken? -Klicka här

Förstår du körkortsteorin när du läser på denna sidan?

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Vägmärken och vägmarkeringar