Upplysningsmärken, tilläggstavlor och symboler

Förhandsgranska

Upplysningsmärken

Upplysningsmärken ger information om framkomlighet och säkerhet.


J 2 Upplysningsmärke

J2 Upplysningsmärke. Upplysningsmärken
Märket ger upplysning av väsentligt intresse för framkomlighet eller säkerhet som inte kan anges på annat sätt.


J 3 Livsfarlig ledning

J3 Livsfarlig ledning. Upplysningsmärken
Märket anger att det finns en elektrisk ledning över vägen eller leden som kan innebära fara.

Tilläggstavlor

Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken. Tilläggstavlor kan t.ex. ange avstånd, vägsträckans längd eller tidsangivelse.

En tilläggstavla har oftast samma bottenfärg och samma färg på bård och tecken som det vägmärke det används under.

Tilläggstavlor är med andra ord inte vita som vissa av bilderna i denna lektionen visar. 


T 1 Vägsträckans längd

T1 Vägsträckas längd

Märket anger början och slutet på en vägsträcka.


T 2 Avstånd

T2 Avstånd

Märket anger avståndet till det som vägmärket avser.


T 3 Avstånd till stopplikt

T3 Avstånd till stopplikt

Märket anger avstånd till stopplikt.


T 4 Fri bredd

T4 Fri bredd

Tavlan anger vägens högsta fria bredd.


T 5 Totalvikt

T5 Totalvikt

Anvisningen på tavlan gäller fordon med en totalvikt som överstiger det angivna värdet.


T 6 Tidsangivelse

T6 Tidsangivelse

Tidsangivelser på tavlan anger när anvisningen på ovanstående vägmärke gäller. Används klockslag i kombination med andra villkor anger tavlan även när dessa gäller. Svarta eller vita siffror utan parentes avser vardagar utom vardag före sön- och helgdag.

Svarta eller vita siffror inom parantes avser vardag före sön- och helgdag.

Röda siffror avser sön- och helgdag.


T 7

T7 Rörelsehindrade

Här får rörelsehindrade med tillstånd parkera. Tavlan anger avvikelse från det märket som den är uppsatt under. 


T 8 Symboltavla

T8 Symboltavla

Tavlan anger att det märke som tavlan är uppsatt under endast gäller för det fordonsslag eller den trafikantgrupp som anges på tavlan. Andra symboler kan förekomma.


T 9 Nedsatt syn

T9 Nedsatt syn

Tavlan anger förhöjd risk för att personer med nedsatt syn kan vistas på vägsträckan.


T 10 Nedsatt hörsel

T10 Nedsatt hörsel

Tavlan anger förhöjd risk för att personer med nedsatt hörsel kan vistas på vägsträckan.


T 11 Utsträckning

Pilarna anger var ovanstående märke gäller.

Obs! Tavlornas färg är anpassat till ovanstående märke.

Här följer några exempel:

T11 Utsträckning

 


T 12 Riktning

T12 Riktning

Tavlan anger riktning till angivelsen på märket den avser.


T 13 Flervägsväjning

T13 Flervägsväjning

Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter har väjningsplikt.


T 14 Flervägsstopp

T14 Flervägsstopp

Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter har stopplikt.


T 15 Vägars fortsättning i korsning

T15 Vägars fortsättning i korsning

Tilläggstavlorna anger en korsning där förare på en väg som anges med smalt sträck har väjningsplikt. Märket finns i olika utföranden.


T 16 Avgift

T16 Avgift

Tavlan anger att avgift skall betalas för parkering.


T 17 Parkeringsskiva

T17 Parkeringsskiva

Tavlan anger tiden när parkering påbörjas skall anges med en parkeringsskiva eller någon annan anordning.


T 18 Tillåten tid för parkering

T18 Tillåten tid för parkering

Tavlan anger längst tillåten tid för parkering.


T 19 Boende

T19 Boende

Tavlan anger att boende i ett område med särskilt tillstånd får parkera enligt särskilda villkor.


T 20 Parkeringsbiljett

T20 Parkeringsbiljett

Tavlan anger att parkering är avgiftsfri men att parkeringsbiljett skall användas vid parkering.


T 21 Uppställning av fordon

T21 Uppställning av fordon

Tavlan anger hur fordon skall ställas upp på en parkeringsplats.

Den är anpassad efter förhållandena på platsen.

T 21,2

T 21,3


T 22 Text

T22 Text

Tavlan ger kompletterande anvisning som inte kan ges med någon annan tilläggstavla eller kombinationer av dessa. Texten anpassas efter budskapet.


T 23 Tunnelkategori

C9

T23 Tunnelkategori används under märke C9 (förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods).

Bokstaven B, C, D eller E anger tunnelns kategori.

T23 Tunnelkategori

T 23,2

T 23,3

T 23,4


T24 Laddplats

T24 Laddplats

Tavlan anger att där finns en laddplats för eldrivna bilar.

Tavlan används under märke E19, parkering, och anger att endast eldrivna bilar får parkera.


T25Öppet dygnet runt

T25 Öppet dygnet runt

Tavlan anger att en servering eller restaurang är öppen dygnet runt. Tavlan används under något av märkena H5, servering, eller H6, restaurang.

Symboler

Symboler används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor.

En tilläggstavla eller en symbol ger kompletterande anvisningar till vägmärken. Symbolerna har den betydelse som framgår av deras namn om inte annat särskilt anges.


S 1 Tung lastbil

S1 Tung lastbil

Symbolmärket, tung lastbil.


S 2 Tung lastbil med tillkopplad släpvagn

S2 Tung lastbil med tillkopplad släpvagn

Symbolmärket, tung lastbil med tillkopplad släpvagn.


S 3 Personbil

S3 Personbil

Symbolmärket, personbil.


S 4 Personbil med tillkopplad släpvagn

S4 Personbil med tillkopplad släpkärra

Symbolmärket, personbil med tillkopplad släpvagn.


S 5 Buss

S5 Buss

Symbolmärket, buss.


S 6 Traktor och motorredskap klass II

S6 Traktor och motorredskap klass II

Symbolmärket, traktor och motorredskap klass II.


S 7 Motorcykel

S7 Motorcykel

Symbolmärket, motorcykel, anger tvåhjulig motorcykel och moped klass I utan sidvagn.


S 8 Cykel och moped klass II

S8 Cykel och moped klass II

Symbolmärket, cykel och moped klass II.


S 9 Släpkärra

S9 Släpkärra

Symbolmärket,  släpkärra.


S 10 Gående

S10 Gående

Symbolmärket, gående


S 11 Rörelsehindrade

S11 Rörelsehindrade

Symbolmärket, rörelsehindrade


S12Personbil klass II

S12 Personbil klass II

Symbolmärket, personbil klass 2


S 13 Personfärja

S13 Personfärja

Symbolen anger ett färjeläge för personfärja eller att angivet färdmål endast kan nås med färja avsedd för persontransport.

Förstår du körkortsteorin när du läser på denna sidan?

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Vägmärken och vägmarkeringar