Upplysningsmärken, tilläggstavlor och symboler

Förhandsgranska

Upplysningsmärken

Upplysningsmärken ger information om framkomlighet och säkerhet.


J 2 Upplysningsmärke


Märket ger upplysning av väsentligt intresse för framkomlighet eller säkerhet som inte kan anges på annat sätt.


J 3 Livsfarlig ledning


Märket anger att det finns en elektrisk ledning över vägen eller leden som kan innebära fara.

Tilläggstavlor

Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken. Tilläggstavlor kan t.ex. ange avstånd, vägsträckans längd eller tidsangivelse.

En tilläggstavla har oftast samma bottenfärg och samma färg på bård och tecken som det vägmärke det används under.

Tilläggstavlor är med andra ord inte vita som vissa av bilderna i denna lektionen visar. 


T 1 Vägsträckans längd

Märket anger början och slutet på en vägsträcka.


T 2 Avstånd

Märket anger avståndet till det som vägmärket avser.


T 3 Avstånd till stopplikt

Märket anger avstånd till stopplikt.


T 4 Fri bredd

Tavlan anger vägens högsta fria bredd.


T 5 Totalvikt

Anvisningen på tavlan gäller fordon med en totalvikt som överstiger det angivna värdet.


T 6 Tidsangivelse

Tidsangivelser på tavlan anger när anvisningen på ovanstående vägmärke gäller. Används klockslag i kombination med andra villkor anger tavlan även när dessa gäller. Svarta eller vita siffror utan parentes avser vardagar utom vardag före sön- och helgdag.

Svarta eller vita siffror inom parantes avser vardag före sön- och helgdag.

Röda siffror avser sön- och helgdag.


T 7 – 7,9 Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

Tavlan anger avvikelse från det märket som den är uppsatt under.

T 7,2

T 7,3

T 7,4

T 7,5

T 7,6

T 7,7 

T 7,8

T 7,9


T 8 Symboltavla

Tavlan anger att det märke som tavlan är uppsatt under endast gäller för det fordonsslag eller den trafikantgrupp som anges på tavlan. Andra symboler kan förekomma.


T 9 Nedsatt syn

Tavlan anger förhöjd risk för att personer med nedsatt syn kan vistas på vägsträckan.


T 10 Nedsatt hörsel

Tavlan anger förhöjd risk för att personer med nedsatt hörsel kan vistas på vägsträckan.


T 11 Utsträckning

Pilarna anger var ovanstående märke gäller.

Obs! Tavlornas färg är anpassat till ovanstående märke.

Här följer några exempel:

 


T 12 Riktning

Tavlan anger riktning till angivelsen på märket den avser.


T 13 Flervägsväjning

Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter har väjningsplikt.


T 14 Flervägsstopp

Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter har stopplikt.


T 15 Vägars fortsättning i korsning

Tilläggstavlorna anger en korsning där förare på en väg som anges med smalt sträck har väjningsplikt. Märket finns i olika utföranden.


T 16 Avgift

Tavlan anger att avgift skall betalas för parkering.


T 17 Parkeringsskiva

Tavlan anger tiden när parkering påbörjas skall anges med en parkeringsskiva eller någon annan anordning.


T 18 Tillåten tid för parkering

Tavlan anger längst tillåten tid för parkering.


T 19 Boende

Tavlan anger att boende i ett område med särskilt tillstånd får parkera enligt särskilda villkor.


T 20 Parkeringsbiljett

Tavlan anger att parkering är avgiftsfri men att parkeringsbiljett skall användas vid parkering.


T 21 Uppställning av fordon

Tavlan anger hur fordon skall ställas upp på en parkeringsplats.

Den är anpassad efter förhållandena på platsen.

T 21,2

T 21,3


T 22 Text

Tavlan ger kompletterande anvisning som inte kan ges med någon annan tilläggstavla eller kombinationer av dessa. Texten anpassas efter budskapet.


T 23 Tunnelkategori

C9

T23 Tunnelkategori används under märke C9 (förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods).

Bokstaven B, C, D eller E anger tunnelns kategori.

T 23,2

T 23,3

T 23,4


T24 Laddplats

Tavlan anger att där finns en laddplats för eldrivna bilar.

Tavlan används under märke E19, parkering, och anger att endast eldrivna bilar får parkera.

Symboler

Symboler används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor.

En tilläggstavla eller en symbol ger kompletterande anvisningar till vägmärken. Symbolerna har den betydelse som framgår av deras namn om inte annat särskilt anges.


S 1 Tung lastbil


Symbolmärket, tung lastbil.


S 2 Tung lastbil med tillkopplad släpvagn

Symbolmärket, tung lastbil med tillkopplad släpvagn.


S 3 Personbil


Symbolmärket, personbil.


S 4 Personbil med tillkopplad släpvagn


Symbolmärket, personbil med tillkopplad släpvagn.


S 5 Buss


Symbolmärket, buss.


S 6 Traktor och motorredskap klass II


Symbolmärket, traktor och motorredskap klass II.


S 7 Motorcykel


Symbolmärket, motorcykel, anger tvåhjulig motorcykel och moped klass I utan sidvagn.


S 8 Cykel och moped klass II


Symbolmärket, cykel och moped klass II.


S 9 Släpkärra

Symbolmärket,  släpkärra.


S 10 Gående

Symbolmärket, gående


S 11 Rörelsehindrade

Symbolmärket, rörelsehindrade


S 12 Färja


Symbolmärket, färja, anger ett färjeläge eller att angivet färdmål nås med färja.


S 13 Personfärja


Symbolmärket, personfärja, anger ett färjeläge för personbilsfärja eller att angivet färdmål endast kan nås med färja avsedd för persontransport.

Känner du att du har lärt dig allt i denna lektionen?

Gör nedanstående prov. Lycka till!

OBS! Du måste ha köpt tillgång till vårt kompletta teorimaterial för att kunna göra provet och för att kartnålarna på lektionsöversikten skall bli gröna efter avklarad lektion!

Var lektionen svår att förstå? Behöver du mer hjälp?

Gå på en av våra lärarledda teorilektioner där läraren går igenom innehållet på denna lektion och mycket mer!

Vi erbjuder 4 lärarledda teorilektioner. Lektionerna varar i 2 timmar.

Teorilektionen genomföres i grupp via Zoom.

 

Klicka här för att läsa mer om teorilektion 4.

Gillade du vad du läste på denna sidan?

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Vägmärken och vägmarkeringar