Varningsmärken

Förhandsgranska

Om varningsmärken

Varningsmärken varnar för olika typer av faror. Du bör vara extra uppmärksam när du ser ett varningsmärke och sänka farten vid behov.

Varningsmärken är uppsatta 150 – 250 meter från den fara de varnar för. Inom tättbebyggt område är avståndet oftast kortare.

Om faran gäller under en längre sträcka, anges det på en tilläggstavla.

Alla varningsmärken


A 1 Varning för farlig kurva


Märket varnar för en farlig kurva som svänger i den riktning pilen visar.

Var beredd på att du kan få möte och anpassa din hastighet efter sikten och hur snäv kurvan är. Var speciellt försiktig vid halka. Tänk på att du inte får stanna där det är dålig sikt.


A 2 Varning för flera farliga kurvor


Märket varnar för flera farliga kurvor. Här svänger den första farliga kurvan åt vänster.

Här svänger den första farliga kurvan åt höger.


A 3 Varning för nedförslutning


Märket varnar för brant nedförslutning.

Procent siffran berättar hur brant backen är. Kör gärna i en lägre växel för att spara bromsarna.


A 4 Varning för stigning

Märket varnar för en kraftig stigning.

Även här kan det vara lämpligt att använda en lägre växel.


A 5 Varning för avsmalnande väg

Märket varnar för att vägen eller körbanan smalnar av.

Var beredd på att det kan vara ont om plats vid ett eventuellt möte. Se även till att ha avslutat en eventuell omkörning i god tid innan märket.

Symbolen är anpassad till förhållandena på platsen.

Ett exempel:

Här smalnar vägen av på höger sida.


A 6 Varning för bro


Märket varnar för en öppningsbar bro.

Var beredd på att stanna.


A 7 Varning för kaj


Märket varnar för att vägen tar slut och att du kommer till en kaj, strand eller färjeläge.


A 8 Varning för ojämn väg


Märket varnar för ojämn väg.

Här kan väggreppen vara sämre och risken för sladd är högre. Räkna även med att bromssträckan kan bli längre. Sänk eventuellt farten.


A 9 Varning för upphöjt farthinder


Märket varnar för ett upphöjt farthinder.

Sänk hastigheten.


A 9 Varning för nedsänkt farthinder

Märket varnar för ett nedsänkt farthinder.

Sänk hastigheten.


A 10 Varning för slirig väg


Märket varnar för slirig väg.

Här har du ett sämre väggrepp.


A 11 Varning för stenskott

Märket varnar för risk för stenskott.

Märket används inte på grusvägar eller liknande vägar där stenskott är vanligt förekommande.

Sänk farten vid möte och håll ett rejält avstånd till framförvarande fordon. Undvik att köra om.


A 12 Varning för stenras


Märket varnar för stenras.

Var beredd på att det kan finnas stora stenar på vägen.


A 13 Varning för övergångsställe


Märket varnar för övergångsställe.

Var beredd på att stanna. Du närmar dig ett övergångsställe.


A 14 Varning för gående


Märket varnar för en vägsträcka där gående ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.

Var extra uppmärksam på att det kan komma ut gående på vägen.


A 15 Varning för barn


Märket varnar för att barn ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.

Var extra uppmärksam på att det kan komma ut barn på vägen.


A 16 Varning för cyklande och mopedförare


Märket varnar för att cyklande och mopedförare ofta korsar eller kör in på vägen.

Både moped klass 1 och 2 kan finnas här.


A 17 Varning för skidåkare


Märket varnar för en plats där skidåkare ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.


A 18 Varning för ridande


Märket varnar för att ridande ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.


A 19 Varning för djur


Märket varnar för en plats eller vägsträcka där det finns särskild risk för djur på eller vid vägen.

Sänk farten och titta extra åt sidorna. Var extra uppmärksam vid gryning och skymning.

Symbolen är anpassad till förhållandena på platsen.

Ett exempel:

Vägmärket varnar för att det finns risk för att vildsvin kan komma ut på vägen.


A 20 Varning för vägarbete


Märket varnar för vägarbete.

Sänk farten vid behov och visa hänsyn till vägarbetarna. Räkna med ett sämre väglag och att risken för stenskott är större.

Vägmärket kan kombineras med ett slutmärket:

A 21 Slut på sträcka med vägarbete

Märket sätts inte upp om det tydligt framgår var sträckan slutar.


A 22 Varning för flerfärgssignal

Märket varnar för flerfärgssignal(vanligt trafikljus).


A 23 Varning för lågt flygande flygplan


Märket varnar för lågt flygande flygplan.

Var beredd på högt ljud.


A 24 Varning för sidvind


Märket varnar för sidvind.

Sänk farten och var beredd på att parera med ratten. Var speciellt försiktig om du kör med ett större fordon eller med släpvagn.


A 25 Varning för mötande trafik


Märket varnar för mötande trafik.

Det används där en körbana med enkelriktad trafik övergår i en körbana med trafik i båda riktningarna.


A 26 Varning för tunnel


Märket varnar för tunnel.

Tänk på att du inte får stanna här.


A 27 Varning för svag vägkant eller för hög körbanekant


Märket varnar för svag eller hög körbanekant.

Släpp gasen och styr försiktigt in på vägen om du råkar hamna med två hjul utanför vägen.


A 28 Varning för vägkorsning


Märket varnar för vägkorsning.

Här gäller gäller högerregeln. Sikten är dessutom ofta skymd.


A 29 Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Märket varnar för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt.

Vägmärket används i korsningar med dålig sikt.

OBS!
Vägmärket kan användas på huvudleder. Men märket betyder inte att vägen är en huvudled.
Om märket finns på en huvudled är det oftast i samband med komplicerade eller farliga korsningar

Symbolen är anpassad till förhållandena på platsen.

Ett exempel:


A 30 Varning för cirkulationsplats


Märket varnar för en cirkulationsplats.

Sänk eventuellt farten och lämna företräde i god tid.


A 31 Varning för långsamtgående trafik


Märket varnar för långsamtgående trafik.

Det används där långsamtgående fordon ofta korsar eller kör in på vägen. Var beredd på att hastighetsskillnaderna kan vara stora.


A 32 Varning för fordon med förspänt dragdjur

Märket varnar för fordon med förspänt dragdjur.


A 33 Varning för terrängskotertrafik


Märket varnar för terrängskotertrafik.


A 34 Varning för kö


Märket varnar för köbildning.

Plötsliga stopp kan förekomma. Var beredd på att du kan behöva stanna.


A 35 Varning för järnvägskorsning med bommar


Märket varnar för järnvägskorsning med bommar.

Märket varnar även för spårvagn.

Förvissa dig om att du kan passera korsningen utan risk om bommarna inte är nerfällda. Lita inte till 100% på bommar och ljus.


A 36 Varning för järnvägskorsning utan bommar


Märket varnar för järnvägskorsning utan bommar.

Förvissa dig om att du kan passera korsningen utan risk.


A 37 Varning för korsning med spårväg


Märket varnar för korsning med spårväg som saknar bommar.

Förvissa dig själv att du kan passera korsningen utan risk.


A 38,1,2,3. Avstånd till plankorsning

Märket varnar för vilket avstånd det är kvar till en järnvägskorsning.

Avståndet fram till järnvägen minskar med streckens antal.


A 39, 1,2. Kryssmärke vid järnväg eller spårväg

Ett spår:

Märket varnar för en järnvägskorsning med ett spår.

Obs!
Märket kan saknas på järnvägskorsningar på enskilda vägar.

A 39, 3,4.

Fler spår:

Märket varnar för en järnvägskorsning med flera spår.


A 40 Varning för annan fara


Märket varnar för en annan fara.

Märket används inte ensamt(som på bilden). Det kombineras med en tilläggstavla som berättar vad märket varnar för.

Känner du att du har lärt dig allt i denna lektionen?

Gör nedanstående prov. Lycka till!

OBS! Du måste ha köpt tillgång till vårt kompletta teorimaterial för att kunna göra provet och för att kartnålarna på lektionsöversikten skall bli gröna efter avklarad lektion!

Var lektionen svår att förstå? Behöver du mer hjälp?

Gå på en av våra lärarledda teorilektioner där läraren går igenom innehållet på denna lektion och mycket mer!

Vi erbjuder 4 lärarledda teorilektioner. Lektionerna varar i 2 timmar.

Teorilektionen genomföres i grupp via Zoom.

 

Klicka här för att läsa mer om teorilektion 4.

Gillade du vad du läste på denna sidan?

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande
Lektionsetiketter: varningsmärken
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Vägmärken och vägmarkeringar