Förbudsmärken

Förhandsgranska

Om förbudsmärken

Förbudsmärken talar om vad du inte får göra och har oftast en symbol i vägmärket.

Ett förbudsmärke är oftast runt med gul eller blå botten och försedd med röd bård. Det kan förses med kompletterande text och/eller siffror.

Förbudsmärken gäller oftast fram till nästa korsning. Vissa förbudsmärken har slutmärke och gäller då fram till det.

Alla förbudsmärken


C 1 Förbud mot infart med fordon


Märket anger förbud mot infart med fordon.

Inga fordon får passera märket.

Det används i samband med enkelriktade gator och är oftast böjt.


C 2 Förbud mot trafik med fordon


Märket anger förbud mot trafik med fordon.

Inga fordon får passera märket. Förbudet gäller i båda körriktningarna.


C 3 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II


Märket anger förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II.

Moped klass II är det enda motordrivna fordonet som får passera märket.

Avser förbudet även moped klass II anges detta på en tilläggstavla.


C 4 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul


Märket anger förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul.


C 5 Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I


Märket anger förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I.


C 6 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn


Märket anger förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn.

Förbudet gäller inte påhängsvagn eller släpkärra.


C 7 Förbud mot trafik med tung lastbil

Märket anger förbud mot trafik med tung lastbil.


C 8 Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II


Märket anger förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II.


C 9 Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods


Märket anger förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods.


C 10 Förbud mot trafik med cykel och moped klass II

Märket anger förbud mot trafik med cykel och moped klass II.


C 11 Förbud mot trafik med moped klass II

Märket anger förbud mot trafik med moped klass II.


C 12 Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur


Märket anger förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur.


C 13 Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp

Märket anger förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp.

Gäller förbudet inte terrängvagn anges det på en tilläggstavla.


C 14 Förbud mot ridning


Märket anger förbud mot ridning.


C 15 Förbud mot gångtrafik


Märket anger förbud mot gångtrafik.


C 16 Begränsad fordonsbredd

Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss bredd.

Största tillåtna bredd anges på märket.


C 17 Begränsad fordonshöjd

Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss höjd.

Största tillåtna höjd anges på märket.


C 18 Begränsad fordonslängd

Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss längd.

Största tillåtna längd anges på märket.
Hela fordonståget räknas. Det vill säga, att om en bil körs med släp gäller förbudet bilen och släpets sammanlagda längd.


C 19 Minsta avstånd


Märket anger minsta tillåtna avstånd till framförvarande motordrivna fordon.

Avståndet anges på märket.


C 20 Begränsad bruttovikt på fordon


Märket anger förbud mot fordon som har en bruttovikt som är högre än vad som anges på märket.


C 21 Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg


Märket anger förbud mot fordon eller fordonståg som har en bruttovikt som är högre än vad som anges på märket.


C 22 Bärighetsklass


Märket anger förbud mot fordon eller fordonståg som har en bruttovikt högre än den behörighetsklass som angivits på märket. Det finns tre bärighetsklasser. Bärighetsklasserna berör inte personbilar. Dem berör endast tunga fordon.


C 23 Begränsat axeltryck


Märket anger förbud att passera märket med högre axeltryck än som angivits på märket.


C 24 Begränsat boggitryck


Märket anger förbud att passera märket med högre boggitryck än som angivits på märket.

Boggi är två axlar med mindre än 2 meters inbördes avstånd.


C 25 Förbud mot sväng i korsning


Märket anger förbud mot att svänga åt det hållet märket anger i en korsning.

OBS!
U-sväng är tillåten


C 26 Förbud mot U-sväng


Märket anger förbud mot U-sväng.

OBS!
Vänstersväng är tillåten


C 27 Förbud mot omkörning

Märket anger förbud mot omkörning.

Obs!
Du får dock köra om tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn.

Omkörningsförbudet gäller fram till nedanstående slutmärke.


C 28 Slut på förbud mot omkörning


Märket anger slut på förbud mot omkörning.

Omkörningsförbudet upphör.


C 29 Förbud mot omkörning med tung lastbil

Märket anger förbud mot omkörning med tung lastbil.

Obs!
En tung lastbil får dock köra om tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn.

Omkörningsförbudet gäller fram till nedanstående slutmärke.


C 30 Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil

Märket anger slut på förbud mot omkörning med tung lastbil.

Omkörningsförbudet upphör.


C 31 Hastighetsbegränsning


Märket anger vilken hastighet du maximalt får köra i.

Hastighetsbegränsningen gäller fram till den plats där en annan hastighetsbegränsning har satts upp.


C 32 Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

Märket anger att tillfällig hastighetsbegränsning upphör.

Märket används endast på en väg eller vägsträcka där en försöksverksamhet pågår.


C 33 Stopp vid tull

Märket anger att du skall stanna vid tulldeklarering.

Om det finns en stopplinje skall du stanna vid den. Om det inte finns någon stopplinje skall du stanna vid märket.


C 34 Stopp för angivet ändamål

Märket anger att du skall stanna.

Under det svarta sträcket anges varför du skall stanna. Om märket är uppsatt före en trafiksignal, anger det att fordon som skall passera signalen skall stanna vid rött ljus.

Om det finns en stopplinje skall du stanna vid den. Om det inte finns någon stopplinje skall du stanna vid märket.


C 35 Förbud mot att parkera fordon

Märket anger förbud mot att parkera.

Parkeringsförbudet gäller vanligtvis fram till nästa korsning om inte en tilläggstavla anger något annat.

Förbudet gäller på den sidan av vägen där märket är uppsatt.


C 36 Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum

Märket anger förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum.

Förbudet gäller på den sidan av vägen där märket är uppsatt.

Förbudet gäller vanligtvis fram till nästa korsning om inte en tilläggstavla anger något annat.


C 37 Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum

Märket anger förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum.

Förbudet gäller vanligtvis fram till nästa korsning om inte en tilläggstavla anger något annat.


C 38 Datumparkering


Märket anger att det är förbjudet att parkera fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum på den sida som har udda adressnummer.

Förbudet gäller på den sidan av vägen där märket är uppsatt.

Förbudet gäller vanligtvis fram till nästa korsning om inte en tilläggstavla anger något annat.


C 39 Förbud mot att stanna och parkera fordon

Märket anger förbud mot att stanna.

Stoppförbudet gäller vanligtvis fram till nästa korsning om inte en tilläggstavla anger något annat.

Förbudet gäller på den sidan av vägen där märket är uppsatt.


C 40 Ändamålsplats

Märket anger att det är förbjudet att stanna och parkera fordon för annat ändamål än det angivna(texten på märket).

Andra ändamål kan anges på märket.

Vanligtvis gäller märket fram till nedanstående slutmärke. Men om det framgår av platsen att förbudet har upphört sätts inget slutmärke upp.


C 41 Slut på ändamålsplats


C 42 Vändplats

Märket anger att det råder parkeringsförbud på en plats som är avsedd för vändning.

Om ett stoppförbudsmärke är infogat gäller stoppförbud på platsen.

Vanligtvis gäller märkena fram till nedanstående slutmärke. Men om det framgår av platsen att förbudet har upphört sätts inget slutmärke upp.


C 43 Slut på vändplats


C 44 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II

Märket anger att det är förbjudet för motordrivna fordon att köra med dubbdäck.

Obs!
Moped klass 2 får köra med dubbdäck.

Känner du att du har lärt dig allt i denna lektionen?

Gör nedanstående prov. Lycka till!

OBS! Du måste ha köpt tillgång till vårt kompletta teorimaterial för att kunna göra provet och för att kartnålarna på lektionsöversikten skall bli gröna efter avklarad lektion!

Var lektionen svår att förstå? Behöver du mer hjälp?

Gå på en av våra lärarledda teorilektioner där läraren går igenom innehållet på denna lektion och mycket mer!

Vi erbjuder 4 lärarledda teorilektioner. Lektionerna varar i 2 timmar.

Teorilektionen genomföres i grupp via Zoom.

 

Klicka här för att läsa mer om teorilektion 4.

Gillade du vad du läste på denna sidan?

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Vägmärken och vägmarkeringar