Trafiksignaler för fordon och gående

Förhandsgranska

Flerfärgsignaler utgörs av:

Fordonssignaler, cykelsignaler och gångsignaler.

Fordonssignaler, cykelsignaler visas med följande signalbilder:


Signalbild röd

Stopp!

Du skall stanna


Signalbild röd + gul

Vänta. Snart grönt

Gör dig beredd att starta. Du får inte passera än.


Signalbild grön

Du får köra

Grön pil innebär att signalen gäller den färdriktning som anges med pilen. Fordon får föras i pilens riktning även om de andra signalerna visar rött.


Signalbild gul

Stanna.

Du skall stanna om det kan ske utan fara.


Signalbild blinkande gult ljus

Trafiksignalen är avstängd

Var uppmärksam! Om där finns ett väjningsmärke, som t ex väjningsplikt i samband med signalen så gäller väjningsplikt.

Om där inte finns något väjningsmärke gäller andra trafikregler, som t ex högerregeln.


Gångsignaler visas med följande signalbilder:


Signalbild röd

Stanna

När signalen visar rött hörs även en långsamt tickande ljudsignal.


Signalbild grön

Gående får gå

När signalen visar grönt hörs även en snabbt tickande ljudsignal.


Blinkande grönt

Det slår snart om till rött!

När signalen blinkar grönt hörs även en snabbt tickande ljudsignal med avbrott.

Kollektivtrafiksignaler

Dessa gäller för förare av fordon i linjetrafik och spårvagn.

Kollektivtrafiksignalerna visas med följande signalbilder:

Signalbild S

Trafiksignal - stopp

Stopp

Ljuset motsvarar “rött ljus”.


Signalbild S + vågrätt streck – stopp – växlar till vågrätt streck

Vänta. Snart “grönt”

Ljuset motsvarar “röd/gult ljus”.


Signalbild lodrätt streck

Kör

Ljuset motsvarar “grönt ljus”.


Signalbild röd vågrätt streck

Stanna!

Ljuset motsvarar “gult ljus”.

Körfältssignalerna visas med följande signalbilder:

Signalbild rött kryss

Körfältet får inte användas

Körfältet och vägren intill körfältet få inte användas för trafik.


Signalbild gul pil eller pilar

Byte av körfält

Föraren skall byta körfält i den riktning pilen eller pilarna visar.


Signalbild grön pil

Körfältet används

Körfältet får användas för trafik. I stället för grön pil kan ett vägmärke förekomma.

Signaler vid korsning med järnväg och spårväg visas med följande signalbilder:


Signalbild blinkande rött ljus

Stopp

Du skall stanna

Signaler vid rörlig bro, utryckningsstation, flygfält, vägarbete,

Tunnlar eller liknande visas med följande signalbilder:

Signalbild blinkande rött ljus

Stopp

Du skall stanna

Signaler för påkallande av särskild försiktighet visas med följande signalbilder:


Signalbild blinkande gult ljus

Vägen delvis avstängd

Signalen används där en väg är delvis avstängd eller för att förstärka en anvisning som ges genom någon annan anordning.


Signalbild fast rött ljus

Signalen används där en väg är avstängd.


Ljudfyr

En ljudfyr avger tonstötar eller motsvarande.

Signalen anger lämplig plats för gående att korsa en körbana.

Känner du att du har lärt dig allt i denna lektionen?

Gör nedanstående prov. Lycka till!

OBS! Du måste ha köpt tillgång till vårt kompletta teorimaterial för att kunna göra provet och för att kartnålarna på lektionsöversikten skall bli gröna efter avklarad lektion!

Var lektionen svår att förstå? Behöver du mer hjälp?

Gå på en av våra lärarledda teorilektioner där läraren går igenom innehållet på denna lektion och mycket mer!

Vi erbjuder 4 lärarledda teorilektioner. Lektionerna varar i 2 timmar.

Teorilektionen genomföres i grupp via Zoom.

 

Klicka här för att läsa mer om teorilektion 4.

Gillade du vad du läste på denna sidan?

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Vägmärken och vägmarkeringar