Påbudsmärken

Förhandsgranska

Om påbudsmärken

Ett påbudsmärke talar om vad du skall göra och är vanligen försett med pilar eller en symbol i vägmärket.

Ett påbudsmärke är runt med blå botten med symboler och pilar i vitt.

Påbudsmärken är de starkaste märken vi har eftersom att ett påbud säger vad vi skall göra. Det ger oss inget val.

Om ett påbudsmärke berättar att det är påbjudet att svänga åt ett visst håll i en korsning måste du svänga dit och får inte köra åt något annat håll, även om du hade kunna det.

Om ett förbudsmärke berättar att du inte får svänga åt ett visst håll i en korsning så får du fortfarande köra åt alla andra riktningar.

Alla påbudsmärken


D 1 Påbjuden körriktning


Märket anger att fordon endast får köras i pilens riktning, det vill säga åt vänster.


D 1, 2. Påbjuden körriktning


Märket anger att fordon endast får köras i pilens riktning, det vill säga åt höger.


D 1, 3. Påbjuden körriktning


Märket anger att fordon endast får köras i pilens riktning, det vill säga rakt fram.


D 1, 4. Påbjuden körriktning


Märket anger att fordon endast får köras i pilens riktning, det vill säga åt vänster.


D 1, 5. Påbjuden körriktning


Märket anger att fordon endast får köras i pilens riktning, det vill säga åt höger.


D 1, 6. Påbjuden körriktning


Märket anger att fordon endast får köras i pilens riktning, det vill säga åt vänster eller rakt fram.


D 1, 7. Påbjuden körriktning


Märket anger att fordon endast får köras i pilens riktning, det vill säga åt höger eller rakt fram.


D 1, 8. Påbjuden körriktning


Märket anger att fordon endast får köras i pilens riktning, det vill säga åt vänster eller åt höger.


D 2 Påbjuden körbana


Märket anger att du skall passera märket på den sida som pilen pekar, det vill säga på höger sida om märket.


D 2, 2. Påbjuden körbana


Märket anger att du skall passera märket på den sida som pilen pekar, det vill säga på vänster sida om märket.


D 2, 3. Påbjuden körbana


Märket anger att du skall passera märket på de sidor som pilarna pekar, det vill säga på höger eller på vänster sida märket.


D 3 Cirkulationsplats


Märket anger att där är en cirkulationsplats.


D 4 Påbjuden cykelbana


Märket anger att där är en cykelbana.

Cyklar och mopeder klass 2 får trafikera cykelbanan.


D 5 Påbjuden gångbana


Märket anger att där är en gångbana.

Endast gående får befinna sig på gångbanan.


D 6 Påbjuden gång- och cykelbana

Märket anger att där är en gemensam bana för gångtrafikanter och cyklister.

Gångtrafikanter, cyklar och mopeder klass 2 får trafikera den gemensamma banan.


D 7 Påbjudna gång- och cykelbanor

Märket anger att där är gång- och cykelbanor som är delade genom vägmarkering, skiljeremsa eller liknande i en del för gående och i en del för cyklande.

Även mopeder klass 2 får trafikera cykelbanan.


D 8 Påbjuden ridväg


Märket anger att där är en ridväg.


D 9 Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp


Märket anger att där är en led för terrängmotorfordon och terrängsläp.

Gående och skidåkare får även befinna sig på leden.


D 10 Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

Märket anger att där är ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

Mopeder klass II och cyklar får även färdas i körfältet.

Om andra fordon tillåts att trafikera körfältet eller körbanan anges det på en tilläggstavla.

Påbudet gäller till nedanstående slutmärke.


D 11 Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led


D 12 Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods


Märket anger att påbjuden körriktning för trafik med fordon med farligt gods.

Om det finns en bokstav på märket anger den att påbudet endast avser fordon som inte får framföras i en vägtunnel som tillhör den tunnelkategori som motsvarar bokstaven.

Känner du att du har lärt dig allt i denna lektionen?

Gör nedanstående prov. Lycka till!

OBS! Du måste ha köpt tillgång till vårt kompletta teorimaterial för att kunna göra provet och för att kartnålarna på lektionsöversikten skall bli gröna efter avklarad lektion!

Var lektionen svår att förstå? Behöver du mer hjälp?

Gå på en av våra lärarledda teorilektioner där läraren går igenom innehållet på denna lektion och mycket mer!

Vi erbjuder 4 lärarledda teorilektioner. Lektionerna varar i 2 timmar.

Teorilektionen genomföres i grupp via Zoom.

 

Klicka här för att läsa mer om teorilektion 4.

Gillade du vad du läste på denna sidan?

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Vägmärken och vägmarkeringar