Påbudsmärken

Förhandsgranska

Om påbudsmärken

Påbudsmärken talar om vad du skall göra och är vanligen försett med pilar eller en symbol i vägmärket.

Ett påbudsmärke är runt med blå botten med symboler och pilar i vitt.

Påbudsmärken är de starkaste märken vi har eftersom att ett påbud säger vad vi skall göra. Det ger oss inget val.

Om ett påbudsmärke berättar att det är påbjudet att svänga åt ett visst håll i en korsning måste du svänga dit och får inte köra åt något annat håll, även om du hade kunna det.

Om ett förbudsmärke berättar att du inte får svänga åt ett visst håll i en korsning så får du fortfarande köra åt alla andra riktningar.

Alla påbudsmärken


D 1 Påbjuden körriktning

D1 Påbjuden körriktning
Märket anger att fordon endast får köras i pilens riktning, det vill säga åt vänster.


D 1, 2. Påbjuden körriktning


Märket anger att fordon endast får köras i pilens riktning, det vill säga åt höger.


D 1, 3. Påbjuden körriktning


Märket anger att fordon endast får köras i pilens riktning, det vill säga rakt fram.


D 1, 4. Påbjuden körriktning


Märket anger att fordon endast får köras i pilens riktning, det vill säga åt vänster.


D 1, 5. Påbjuden körriktning


Märket anger att fordon endast får köras i pilens riktning, det vill säga åt höger.


D 1, 6. Påbjuden körriktning


Märket anger att fordon endast får köras i pilens riktning, det vill säga åt vänster eller rakt fram.


D 1, 7. Påbjuden körriktning


Märket anger att fordon endast får köras i pilens riktning, det vill säga åt höger eller rakt fram.


D 1, 8. Påbjuden körriktning


Märket anger att fordon endast får köras i pilens riktning, det vill säga åt vänster eller åt höger.


D 2 Påbjuden körbana

D2 Påbjuden körbana
Märket anger att du skall passera märket på den sida som pilen pekar, det vill säga på höger sida om märket.


D 2, 2. Påbjuden körbana


Märket anger att du skall passera märket på den sida som pilen pekar, det vill säga på vänster sida om märket.


D 2, 3. Påbjuden körbana


Märket anger att du skall passera märket på de sidor som pilarna pekar, det vill säga på höger eller på vänster sida märket.


D 3 Cirkulationsplats

D3 Cirkulationsplats
Märket anger att där är en cirkulationsplats.

Titta aktivt efter påbudsmärken. Ibland kan man tro att man närmar sig en cirkulationsplats. Men! Om märket inte finns så ar det inte en cirkulationsplats.


D 4 Påbjuden cykelbana

D4 Påbjuden cykelbana
Märket anger att där är en cykelbana.

Cyklar och mopeder klass 2 får trafikera cykelbanan.


D 5 Påbjuden gångbana

D5 Påbjuden gångbana
Påbudsmärket anger att där är en gångbana.

Endast gående får befinna sig på gångbanan.


D 6 Påbjuden gång- och cykelbana

D6 Påbjuden gång- och cykelbana

Märket anger att där är en gemensam bana för gångtrafikanter och cyklister.

Gångtrafikanter, cyklar och mopeder klass 2 får trafikera den gemensamma banan.


D 7 Påbjudna gång- och cykelbanor

D7 Påbjudna gång- och cykelbanor

Märket anger att där är gång- och cykelbanor som är delade genom vägmarkering, skiljeremsa eller liknande i en del för gående och i en del för cyklande.

Även mopeder klass 2 får trafikera cykelbanan.


D 8 Påbjuden ridväg

D8 Påbjuden ridväg
Märket anger att där är en ridväg.


D 9 Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp

D9 Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp
Märket anger att där är en led för terrängmotorfordon och terrängsläp.

Gående och skidåkare får även befinna sig på leden.


D 10 Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

D10 Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

Märket anger att där är ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

Mopeder klass II och cyklar får även färdas i körfältet.

Om andra fordon tillåts att trafikera körfältet eller körbanan anges det på en tilläggstavla.

Påbudet gäller till nedanstående slutmärke.


D 11 Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led

D11 Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led


D 12 Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods

D12 Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods
Märket anger att påbjuden körriktning för trafik med fordon med farligt gods.

Om det finns en bokstav på märket anger den att påbudet endast avser fordon som inte får framföras i en vägtunnel som tillhör den tunnelkategori som motsvarar bokstaven.

Hoppas du kan alla påbudsmärken nu! 🙂

Detta var alla påbudsmärken!

Vill du läsa om andra märken? -Klicka här

Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Vägmärken och vägmarkeringar