Anvisningar – andra anordningar i trafiken

Förhandsgranska

Anvisningar

Andra anordningar för anvisningar i trafiken ger dig information som du inte får av andra vägmärken eller trafiksignaler.

X 1 Markeringspil

X1 Markeringspil. Anvisningar
Markeringspilen anger att vägen svänger kraftigt i pilarnas riktning.


Om anordningen används vid ett vägarbete eller liknande arbete är den röd och gul.


X 2 Markeringsskärm för hinder

X2 Markeringsskärm för hinder
Markeringsskärmen anger att framkomligheten på vägen är inskränkt på grund av ett hinder. Skärmen kan även ange att en väg är helt eller delvis avstängd för trafik.

Om anordningen används vid ett vägarbete eller liknande arbete är den röd och gul.


X 3 Markeringsskärm för sidohinder farthinder m.m.

X3 Markeringsskärm för sidohinder, farthinder med mera. Anvisningar
Markeringsskärmen anger att förhållanden på platsen ändras så att hastigheten behöver anpassas, t ex vid sidohinder, farthinder m.m.

Markeringsskärmen används för att ange vägen eller körbanans kant eller för att skilja trafikriktningarna åt vid komplicerade passager. Den är placerad så att fälten lutar nedåt på den sida där trafiken skall färdas.

Om den används vid ett vägarbete eller liknande arbete är den röd och gul. Fälten kan då även vara vågräta.


X 4 Avfartsskärm

X4 Avfartsskärm
Avfartsskärmen anger skiljepunkten mellan huvudkörbana och en avfart där det finns ett retardationsfält.


X 5 Gul ljuspil eller ljuspilar

X5 Gul ljuspil eller ljuspilar

En gul ljuspil eller fler ljuspilar anger att du skall passera på den sida pilen eller pilarna visar.

Pilen eller pilarna kan vara blinkande.


X 6 Särskild varningsanordning

X6 Särskild varningsanordning. Anvisningar

Varningsanordningen anger att framkomligheten är tillfälligt inskränkt.

Texten anpassas till orsaken.


X 7 Bom

X7 Vägbom

Bommen anger att en väg är helt eller delvis stängd.

En bom kan vara försedd med ytterligare anordningar för att öka synbarheten.


X 8, x8

X8

Anordningen anger att en anvisning genom ett vägmärke om väg till ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande tillfälligt inte gäller. Anordningen är anpassad till vägmärket.


X 9 Cirkulationstrafik

X9 Cirkulationstrafik

Anordningen cirkulationstrafik anger mittpunkten i en rondell.


X10Stolpmarkeringsanordning

X10 Stolpmarkeringsanordning

Anordningen används för att det ska vara lättare att upptäcka ett vägmärke eller en annan anordning enligt denna förordning. Anordningen är placerad på en stolpe eller motsvarande som bär upp ett vägmärke eller en annan anordning. Anordningen är anpassad till förhållandena på platsen. En stolpmarkeringsanordning har samma färgsättning som det vägmärke eller den andra anordning som den sitter under om inte Transportstyrelsen föreskriver annat.

P1Stopp

P1 Stopp. Polismans tecken. Här skall trafik som kommer fram och bakifrån stanna. Anvisningar
Här skall trafik som kommer fram och bakifrån stanna.


P2Stopp

P2 Stopp. Polismans tecken. Här skall du stanna. Anvisningar
Här skall du stanna


P3Stopp

P3 Stopp. Polismans tecken. Här skall du också stanna. Anvisningar
Här skall du stanna


P4Kör fram

P4 Kör fram. Anvisningar
Kör fram


P5Minska hastigheten

P5 Minska hastigheten. Anvisningar

Minska hastigheten


P6Kontroll

P6 Kontroll

Tecknet anger att fordonsförare ska köra in på kontrollplats för kontroll. Visas symbol för visst eller vissa slag gäller skyldigheten att köra in för kontroll endast för förare av dessa fordon. Tecknet är anpassat till förhållandena på platsen.


P7Förberedande upplysning om kontroll

P7 Förberedande upplysning om kontroll. Anvisningar

Tecknet ger förberedande upplysning om kontroll. Tecknet är anpassat till förhållandena på platsen.


P8Minska hastigheten

P8 Minska hastigheten

Minska hastigheten


P9Minska hastigheten

P9 Minska hastigheten

Minska hastigheten


P10Följ efter och stanna bakom polisfordonet när detta stannar

P10 Följ efter och stanna bakom polisfordonet när detta stannar

Följ efter och stanna vid kanten


P11Kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet

P11 Kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet. Anvisningar

Kör in till kanten och stanna framför polisbilen.

V 1 Stopp

V1 Stopp. Anvisningar

Tecknet vakten visar anger stopp för den trafik som vakten är vänd mot. I mörker ges tecknet med lyckta med rött ljus.


V 2 Kör fram

V2 Kör fram. Anvisningar
Tecken vakten visar anger att trafikanten får fortsätta framåt. Tecknet ges med en vinkande rörelse i färdriktningen.


V 3 Kännetecken

V3 Kännetecken. Anvisningar

Ett kännetecken visar personens yrkesroll. Det skall bäras både fram och baktill.

Detta var alla anvisningar!

Vill du läsa om vägmärken? -Klicka här

Förstår du körkortsteorin när du läser på denna sidan?

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Vägmärken och vägmarkeringar