Anvisningar – andra anordningar i trafiken

Preview
Voiced by Amazon Polly


Andra anordningar för anvisningar i trafiken ger dig information som du inte får av andra vägmärken eller trafiksignaler.


X 1 Markeringspil


Markeringspilen anger att vägen svänger kraftigt i pilarnas riktning.


Om anordningen används vid ett vägarbete eller liknande arbete är den röd och gul.


X 2 Markeringsskärm för hinder


Markeringsskärmen anger att framkomligheten på vägen är inskränkt på grund av ett hinder. Skärmen kan även ange att en väg är helt eller delvis avstängd för trafik.

Om anordningen används vid ett vägarbete eller liknande arbete är den röd och gul.


X 3 Markeringsskärm för sidohinder farthinder m.m.


Markeringsskärmen anger att förhållanden på platsen ändras så att hastigheten behöver anpassas, t ex vid sidohinder, farthinder m.m.

Markeringsskärmen används för att ange vägen eller körbanans kant eller för att skilja trafikriktningarna åt vid komplicerade passager. Den är placerad så att fälten lutar nedåt på den sida där trafiken skall färdas.

Om den används vid ett vägarbete eller liknande arbete är den röd och gul. Fälten kan då även vara vågräta.


X 4 Avfartsskärm


Avfartsskärmen anger skiljepunkten mellan huvudkörbana och en avfart där det finns ett retardationsfält.


X 5 Gul ljuspil eller ljuspilar

En gul ljuspil eller fler ljuspilar anger att du skall passera på den sida pilen eller pilarna visar.

Pilen eller pilarna kan vara blinkande.


X 6 Särskild varningsanordning

Varningsanordningen anger att framkomligheten är tillfälligt inskränkt.

Texten anpassas till orsaken.


X 7 Bom

Bomen anger att en väg är helt eller delvis stängd.

En bom kan vara försedd med ytterligare anordningar för att öka synbarheten.


X 8 Plankorsningsskärm

En plankorsningsskärm används för att plankorsningen skall var lättare att upptäcka.


X 9 Cirkulationstrafik

Anordningen cirkulationstrafik anger mittpunkten i en rondell.


X 10 Stopp

Tecknet vakten visar anger stopp för den trafik som vakten är vänd mot. I mörker ges tecknet med lyckta med rött ljus.


X 11 Kör fram


Tecken vakten visar anger att trafikanten får fortsätta framåt. Tecknet ges med en vinkande rörelse i färdriktningen.


X 12 Kännetecken

Ett kännetecken visar personens yrkesroll. Det skall bäras både fram och baktill.

Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Vägmärken och vägmarkeringar