Trafikens grundregel/hastighetsanpassning

Preview
-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-

-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-

Trafikens grundregel

Som en grundpelare för hur du skall uppföra dig i trafiken har man utformat trafikens grundregel. Om du följer den minskas risken för att du skall råka ut för en trafikolycka. Trafikens grundregel ligger till grund för alla trafikregler. Så här lyder trafikens grundregel:
 • Du ska visa omsorg och varsamhet
 • Du ska visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och funktionshindrade
 • Du ska inte i onödan hindra eller störa
 • Du ska visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen
Som du kanske har uppmärksammat så har du enligt grundregeln endast skyldigheter när du vistas i trafiken. Du har inga rättigheter. Det är just så här som hela regelsystemet är uppbyggt. Orsaken till detta är att du skall tvingas att ta det försiktigt i trafiken.   Men jag har ju företräde!.... Ibland får man höra att folk säger att de har företräde. Det vill säga att de enligt reglerna har rätt att köra före ett annat fordon i exempelvis en korsning. Det finns inget som heter företräde. Däremot finns det något som heter att man har väjningsplikt. Med andra ord får du inte skapa en farlig situation när du har "rätten på din sida". Du bryter då mot den första punkten i trafikens grundregel. Du visar inte "omsorg och varsamhet mot dina medtrafikanter".

Defensiv körning

Om du följer trafikens grundregel kör du defensivt. Defensiv körning innebär, bl a att-
 • Du inte tar några risker i trafiken
 • Du håller avstånd till framförvarande fordon
 • Du anpassar hastigheten så att du hinner stanna om det uppstår någon farlig situation.
 • Du planerar din körning
 • Stressar inte upp dig
 • Tänker först, och gör sen
 • Kör lugnt och harmoniskt
 • Har bra uppmärksamhet runt bilen
Detta var bara några exempel på defensiv körning. Listan hade blivit lång om du hade kunnat läsa om allt som ingår i begreppet defensiv körning här. Men om du följer trafikens grundregel när du kör så kör du defensivt.

-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START--AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-

Hastighetsanpassning

En av dom viktigaste delarna inom defensiv körning är att du anpassar din hastighet efter förhållandena. Med rätt anpassad hastighet hinner du uppmärksamma faror och stanna i god tid. Med rätt anpassad hastighet:
 • Minskar körningens svårighetsgrad
 • Hinner du att stanna om det uppstår en nödsituation
 • Får mer tid på dig att uppmärksamma eventuella faror
Anpassa hastigheten…
 • Så att du kan stanna inom det område du överblickar och innan varje hinder som går att förutse.
 • Så att du alltid har kontroll över fordonet.
 • Efter förhållandena på vägen, väderleken och sikten.
 • Efter skicket på dit fordon och hur det är lastat.
 • Efter övrig trafik.
Den vanligaste orsaken till trafikolyckor är att föraren kört för snabbt och att hastigheten varit för hög. Föraren har då inte hunnit reda ut situationen. Detta behöver inte innebära föraren har kört snabbare än vägens hastighetsbegränsning vid olyckstillfället!

-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START--AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-   Här är det extra viktigt att hålla låg fart...

Vill du läsa mer?

Resterande del av denna sidan är endast tillgänglig för medlemmar i Genvägen till körkortet.
I Genvägen finns allt du behöver kunna inom både körkortsteori och praktik:  
 • Komplett körkortsbok online(E-learning).
 • Över 1000 övningsfrågor.
 • Fler körråd än du hittar någon annanstans!
 • Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet!
 • Genvägen är lättläst och passar därför även för personer med läs och skrivsvårigheter!
Fixa teorin på en månad och hela ditt teorimaterial har endast kostat 99:-. 
Starta resan mot körkortet idag! Klicka här för att läsa mer
Lektion etiketter: grunder
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Grunder