Övergångsställen och cykelöverfarter. Detta gäller!

Förhandsgranska

Tänkvärt!

Som bilist är det lätt att missa gångtrafikanter när dom skall korsa vägen på ett övergångsställe.

Var extra uppmärksam om du korsar en cykelpassage, cykelöverfart eller ett övergångsställe i samband med sväng! Många olyckor mellan bilar och oskyddade trafikanter sker i samband med att en bil svänger.

Mörker

När det är mörkt är det extra svårt att upptäcka gångtrafikanter och cyklister. Du måste räkna med att dom utgår ifrån att du har sett dom eftersom att dom kan se dig. Dessutom slarvar många med reflexer och belysning.

Lite siffror..

Ca en tredjedel av alla olyckor där gångtrafikanter är inblandade sker på övergångsställen. Ca 15% av de som dör i trafiken är gående och ca 5% är cyklister.

Obevakat övergångsställe

Obevakat övergångsställeEtt obevakat övergångsställe är ett övergångsställe utan trafiksignaler eller polis som dirigerar trafiken. Det är markerat med vägmärket övergångsställe. När du närmar dig ett obevakat övergångsställe har du väjningsplikt mot fotgängare som närmar sig eller korsar vägen på övergångsstället.

Vinka aldrig fram

När du närmar dig ett obevakat övergångsställe kan det vara lockande att vinka fram personer som skall korsa vägen. Du vill ju berätta att du tänker stanna.

Vinka aldrig fram folk!
Du kanske berättar att du tänker stanna genom att vinka. Men risken är stor att fotgängarna uppfattar det som att det är fritt och att dom inte behöver se sig för innan dom går. Du kan inte garantera att det är fritt! Där kommer kanske trafik ifrån något annat håll?

Visa i stället att du tänker stanna genom att i god tid sänka farten.

Ögonkontakt

Försök att få ögonkontakt med fotgängare när du närmar dig ett övergångsställe. På så vis är det lättare att förstå vad den andra tänker göra och risken för missförstånd minskar.

Bevakat övergångsställe

Bevakat övergångsställeEtt bevakat övergångsställe regleras med hjälp av trafiksignaler eller polis. Här ska du väja för fotgängare som har grönt ljus. Kör försiktigt när du ska passera övergångsstället. Räkna med att fotgängare ibland går mot rött ljus!

Cyklöverfart

CyklöverfartEn cykelöverfart kan liknas vid ett övergångsställe för cyklar. När du närmar dig en cykelöverfart har du väjningsplikt mot cyklar som närmar sig eller är på väg över vägen på cykelöverfarten. Du har även väjningsplikt mot mopeder klass 2.

En cykelöverfart är markerad med vägmärket cykelöverfart, sockerbits och väjningslinjer. Vägar med cykelöverfarter är utformade för en hastighet av max 30km/t vid cykelöverfarten.

Cykelpassage

CykelpassageEn cykelpassage är ett ställe där en cykelbana “korsar” vägen som inte är utmärkt med vägmärket cykelöverfart. Var uppmärksam och kör försiktigt så att det inte uppstår någon fara för cyklisterna när du närmar dig.

Cyklisterna som ska korsa vägen på cykelpassagen har väjningsplikt mot dig. Även mopeder klass 2 har väjningsplikt mot dig.

Det är inte alltid som en cykelpassage är markerad i vägbanan med s.k. sockerbitar. Se upp! Många som cyklar kör ut på cykelpassager trots att de har väjningsplikt. 

Cykelbana

CykelbanaEn cykelbana är en del av vägen som är speciellt avsedd för cyklar. Det kan även vara en separat väg som inte löper längs vägen. Oftast får även moped klass 2 köra på en cykelbana.

Vid sväng

Om du korsar en cykelpassage i samband med en sväng gäller svängningsregeln och du måste då vänta på cyklar och mopeder på cykelpassagen.

Se upp!

Det är lätt att missa en fotgängare på ett övergångsställe eller en cyklist på en cykelpassage som du korsar i samband med sväng!

Var extra uppmärksam om du korsar en cykelpassage, cykelöverfart eller ett övergångsställe i samband med sväng! Många olyckor mellan bilar och oskyddade trafikanter sker i samband med att en bil svänger.

Ca en tredjedel av alla olyckor där gångtrafikanter är inblandade sker på övergångsställen. Ca 15% av de som dör i trafiken är gående och ca 5% är cyklister.

Ett obevakat övergångsställe är ett övergångsställe utan trafiksignaler eller polis som dirigerar trafiken. Det är markerat med vägmärket övergångsställe. När du närmar dig ett obevakat övergångsställe har du väjningsplikt mot fotgängare som närmar sig eller korsar vägen på övergångsstället.

Vinka aldrig fram någon annan trafikant! Visa i stället att du tänker stanna genom att i god tid sänka farten.

Ett bevakat övergångsställe regleras med hjälp av trafiksignaler eller polis. Här ska du väja för fotgängare som har grönt ljus. Kör försiktigt när du ska passera övergångsstället. Räkna med att fotgängare ibland går mot rött ljus!

En cykelöverfart kan liknas vid ett övergångsställe för cyklar. När du närmar dig en cykelöverfart har du väjningsplikt mot cyklar som närmar sig eller är på väg över vägen på cykelöverfarten. Du har även väjningsplikt mot mopeder klass 2. En cykelöverfart är markerad med vägmärket cykelöverfart, sockerbits och väjningslinjer.

En cykelpassage är ett ställe där en cykelbana ”korsar” vägen som inte är utmärkt med vägmärket cykelöverfart. Var uppmärksam och kör försiktigt så att det inte uppstår någon fara för cyklisterna när du närmar dig. Cyklisterna som ska korsa vägen på cykelpassagen har väjningsplikt mot dig. Även mopeder klass 2 har väjningsplikt mot dig.

En cykelbana är en del av vägen som är speciellt avsedd för cyklar. Det kan även vara en separat väg som inte löper längs vägen. Oftast får även moped klass 2 köra på en cykelbana.

Om du korsar en cykelpassage i samband med en sväng gäller svängningsregeln och du måste då vänta på cyklar och mopeder på cykelpassagen. Det är lätt att missa en fotgängare på ett övergångsställe eller en cyklist på en cykelpassage som du korsar i samband med sväng!

Lektionsetiketter: stadstrafik
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Stadstrafik