Barn, äldre och funktionshindrade i trafiken

Förhandsgranska

Barn

Barn är dåligt anpassade för trafikens krav. Det är du som bilförare som är skyldig att se till att du inte kör på något barn. Du kan inte räkna med att barn uppmärksammar dig.

Små barn har sämre förmåga att bedöma hastighet och avstånd, sämre hörsel, svårt att ställa om vad ögonen fokuserar på, är impulsiva och har svårt för att förutse risker.

De är dessutom små till växten och svåra att upptäcka.

Tänk på att barn alltid leker och därför kan springa ut utan att se sig för!

Barn i trafikenDet finns alltid en risk att ett barn kan springa ut på vägen framför en parkerad bil eller ifrån en utfart. Ha detta i åtanke och kör med fantasi.

Det är först vid ca 12 års ålder som de flesta barn börjar uppvisa ett något så när trafiksäkert beteende.

Avgaser

Barn är speciellt känsliga för bilavgaser eftersom att de inte är färdigutvecklade. Undersökningar har visat ett samband mellan astmatiska besvär och bilavgaser.

Skolpatrull

SkolpatrullVid en del skolor finns skolpatruller som är till för att hjälpa barnen när dom ska gå över vägen. De är även till för att varna om att det kan finnas barn nära vägen. Skolpatrullerna har orangea regnkappor på sig. Dessa signalerar att det kan finnas barn runt vägen. Ta det lugnt och var extra uppmärksam när du närmar dig en skolpatrull.

Skolbussar/skolskjuts

Skolbuss, SkolskjutsVar ytterst försiktig när du närmar dig en skolbuss som ska lämna av passagerare. Räkna med att ett barn kan springa ut framför bussen utan att se sig för.

Bra att veta om du kör bakom en skolbuss…
Bussen blinkar med lamporna på skolskjutsskylten ca 100 meter innan den tänker stanna och släcker dom först 100 meter efter stoppet. På så vis vet du i god tid att bussen kommer stanna.

Äldre i trafiken

Äldre människor kan ha svårt att snabbt tolka alla intryck och göra riktiga bedömningar i trafiken. De kan även ha svårt att ta beslut om när det är lämpligt att korsa en gata. De blir lätt osäkra.

Det är kanske inte så konstigt?

Med åldern får vi sämre syn, hörsel och balanssinne. Det är viktigt att vi visar hänsyn och låter det ta lite längre tid för äldre människor i trafiken.

Funktionshindrade

Funktionshindrade i trafiken. SynskadadeFör personer med funktionshinder kan trafiken vara en utmaning. Personer med olika typer av funktionshinder har olika svårigheter i trafiken. Som bilist kan det ibland vara svårt att upptäcka att en medtrafikant är funktionshindrad. Visa hänsyn och ge funktionshindrade lite extra tid.

Synskadade är kanske enklare att upptäcka än hörselskadade. Men dom har ofta svårt i trafiken. Att korsa en gata endast med hjälp av hörseln är inte lätt. Hjälp till om du kan!

Du kan känna igen en svårt synskadad person genom att denne oftast har en vit käpp för att känna av vägen när han eller hon är ute och går. Om en synskadad med käpp ska korsa en gata håller han/hon käppen rakt ner mot marken när han/hon väntar på att korsa vägen. När det är dags att gå sträcker han/hon ut käppen snett framåt.

En del synskadade har en ledarhund till hjälp. Stör aldrig ledarhunden i dess arbete. Sök aldrig kontakt med hunden.

Det är du som bilförare som är skyldig att se till att du inte kör på något barn. Du kan inte räkna med att barn uppmärksammar dig.

Små barn har sämre förmåga att bedöma hastighet och avstånd, sämre hörsel, svårt att ställa om vad ögonen fokuserar på, är impulsiva och har svårt för att förutse risker.

De är dessutom små till växten och svåra att upptäcka.

Barn leker alltid och därför kan springa ut utan att se sig för!

Det är först vid ca 12 års ålder som de flesta barn börjar uppvisa ett något så när trafiksäkert beteende.

Barn är speciellt känsliga för bilavgaser eftersom att de inte är färdigutvecklade.

Skolpatruller är till för att hjälpa barnen när dom ska gå över vägen. De är även till för att varna om att det kan finnas barn nära vägen.

Var ytterst försiktig när du närmar dig en skolbuss som ska lämna av passagerare. Räkna med att ett barn kan springa ut framför bussen utan att se sig för.

En skolbuss blinkar med lampornaskolskjutsskylten ca 100 meter innan den tänker stanna och släcker dom först 100 meter efter stoppet. På så vis vet du i god tid att bussen kommer stanna.

Äldre människor kan ha svårt att snabbt tolka alla intryck och göra riktiga bedömningar i trafiken. De kan även ha svårt att ta beslut om när det är lämpligt att korsa en gata. De blir lätt osäkra.

Du kan känna igen en svårt synskadad person genom att denne oftast har en vit käpp för att känna av vägen när han eller hon är ute och går. Om en synskadad med käpp ska korsa en gata håller han/hon käppen rakt ner mot marken när han/hon väntar på att korsa vägen. När det är dags att gå sträcker han/hon ut käppen snett framåt.

Lektionsetiketter: grunder
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Mindre gator/trafikregler