Trafikens grundregel, defensiv körning och hastighetsanpassning

Förhandsgranska

Längd: 0 minuter

-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-<input type="hidden" /> <h3><a href="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/grunder-2/"><img class="alignnone wp-image-35130 size-full" src="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2017/10/tillbaka-till-grunder.jpg" alt="" width="2048" height="207" /></a></h3> -AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END- <hr /> <h2><a id="Trafikens grundregel" name="Trafikens grundregel"></a>Trafikens grundregel</h2> Som en grundpelare för hur du skall uppföra dig i trafiken har man utformat trafikens grundregel. Om du följer den minskas risken för att du skall råka ut för en trafikolycka. Trafikens grundregel ligger till grund för alla trafikregler. <strong>Så här lyder trafikens grundregel:</strong> <ul> <li><em><a name="Trafikens grundregel"></a><strong><span style="color: #ff0000;">Du ska visa omsorg och varsamhet</span></strong></em></li> <li><strong><span style="color: #ff0000;"><em><a style="color: #ff0000;" name="Trafikens grundregel"></a>Du ska visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och funktionshindrade</em></span></strong></li> <li><strong><span style="color: #ff0000;"><em><a style="color: #ff0000;" name="Trafikens grundregel"></a>Du ska inte i onödan hindra eller störa</em></span></strong></li> <li><strong><span style="color: #ff0000;"><em><a style="color: #ff0000;" name="Trafikens grundregel"></a>Du ska visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen</em></span></strong></li> </ul> <a name="Trafikens grundregel"></a> <a name="Trafikens grundregel"></a>Som du kanske har uppmärksammat så har du enligt grundregeln endast skyldigheter när du vistas i trafiken. Du har inga rättigheter. <a name="Trafikens grundregel"></a>Det är just så här som hela regelsystemet är uppbyggt. Orsaken till detta är att du skall tvingas att ta det försiktigt i trafiken.   <em><strong>Men jag har ju företräde!....</strong></em> Ibland får man höra att folk säger att de har företräde. Det vill säga att de enligt reglerna har rätt att köra före ett annat fordon i exempelvis en korsning. Det finns inget som heter företräde. Däremot finns det något som heter att man har väjningsplikt. Med andra ord får du inte skapa en farlig situation när du har "rätten på din sida". Du bryter då mot den första punkten i trafikens grundregel. Du visar inte "omsorg och varsamhet mot dina medtrafikanter". <h2><a id="Defensiv körning" name="Defensiv körning"></a><a id="Defensiv" name="Defensiv"></a><a id="Defensiv körning" name="Defensiv körning"></a>Defensiv körning</h2> Om du följer trafikens grundregel kör du defensivt. <strong><a name="Defensiv körning"></a>Defensiv körning innebär, bl a att-</strong> <ul> <li><a name="Defensiv körning"></a>Du inte tar några risker i trafiken</li> <li><a name="Defensiv körning"></a>Du håller avstånd till framförvarande fordon</li> <li><a name="Defensiv körning"></a>Du anpassar hastigheten så att du hinner stanna om det uppstår någon farlig situation.</li> <li><a name="Defensiv körning"></a>Du planerar din körning</li> <li><a name="Defensiv körning"></a>Stressar inte upp dig</li> <li><a name="Defensiv körning"></a>Tänker först, och gör sen</li> <li><a name="Defensiv körning"></a>Kör lugnt och harmoniskt</li> <li><a name="Defensiv körning"></a>Har bra uppmärksamhet runt bilen</li> </ul> Detta var bara några exempel på defensiv körning. Listan hade blivit lång om du hade kunnat läsa om allt som ingår i begreppet defensiv körning här. Men om du följer trafikens grundregel när du kör så kör du defensivt.<br> <br> <a name="Hastighetsanpassning"></a><input type="hidden" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-<input type="hidden" /><img class="alignnone size-full wp-image-26319" src="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2017/10/mx-hstighet.jpg" alt="" width="1000" height="388" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END- <h2><a id="Hastighetsanpassning" name="Hastighetsanpassning"></a>Hastighetsanpassning</h2> <a name="Hastighetsanpassning"></a>En av dom viktigaste delarna inom defensiv körning är att du anpassar din hastighet efter förhållandena. Med rätt anpassad hastighet hinner du uppmärksamma faror och stanna i god tid. <strong><a name="Hastighetsanpassning"></a>Med rätt anpassad hastighet:</strong> <ul> <li><a name="Hastighetsanpassning"></a>Minskar körningens svårighetsgrad</li> <li><a name="Hastighetsanpassning"></a>Hinner du att stanna om det uppstår en nödsituation</li> <li><a name="Hastighetsanpassning"></a>Får mer tid på dig att uppmärksamma eventuella faror</li> </ul> <strong><a name="Hastighetsanpassning"></a>Anpassa hastigheten…</strong> <ul> <li><a name="Hastighetsanpassning"></a>Så att du kan stanna inom det område du överblickar och innan varje hinder som går att förutse.</li> <li><a name="Hastighetsanpassning"></a>Så att du alltid har kontroll över fordonet.</li> <li><a name="Hastighetsanpassning"></a>Efter förhållandena på vägen, väderleken och sikten.</li> <li><a name="Hastighetsanpassning"></a>Efter skicket på dit fordon och hur det är lastat.</li> <li><a name="Hastighetsanpassning"></a>Efter övrig trafik.</li> </ul> Den vanligaste orsaken till trafikolyckor är att föraren kört för snabbt och att hastigheten varit för hög. Föraren har då inte hunnit reda ut situationen. Detta behöver inte innebära föraren har kört snabbare än vägens hastighetsbegränsning vid olyckstillfället!<br> <br> <input type="hidden" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-<input type="hidden" /><img class="alignnone size-full wp-image-29062" src="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2017/10/hög-risk-hastighet.jpg" alt="" width="1000" height="456" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-   <a name="Hastighetsanpassning"></a><strong>Här är det extra viktigt att hålla låg fart... <h2>Vill du läsa mer?</h2>

Att köra tydligt

Förhandsgranska

Längd: 0 minuter

Visa vad du tänker göra</h2> Genom att visa andra trafikanter vad du tänker göra i god tid minskar du risken för olyckor. Tydlighet är A och O i trafiken! <h3><strong>Så här kör du tydligt-</strong></h3> <h3><strong>Bromsljus</strong></h3> <input type="hidden" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-<input type="hidden" /><img class="alignnone size-full wp-image-25555" src="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2017/10/bromslj.jpg" alt="" width="1000" height="515" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END- Med hjälp av bromsljuset visar du för bakomvarande trafik att du saktar ner. Bromsljuset tänds så fort du pressat ner bromspedalen(ca 1 cm). Det tänds innan bilen ens börjat bromsa. Påbörja dina bromsningar i god tid och var generös med bromsljuset! <h3><strong>Hastighetsanpassning</strong></h3> <input type="hidden" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-<input type="hidden" /><img class="alignnone size-full wp-image-29169" src="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2017/10/hnppssn.jpg" alt="" width="1000" height="419" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-Din hastighet berättar vad du tänker göra för övrig trafik. Med rätt anpassad hastighet fram mot exempelvis en korsning visar du för korsande trafik om du tänker köra eller inte. Om du kör lite snabbare fram mot korsningen visar du att du tänker köra. Saktar du ner i god tid visar du att du tänker stanna. <h3><a id="Ljudljussignal" name="Ljudljussignal"></a><strong>Ljud och ljussignal</strong></h3> <input type="hidden" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-<input type="hidden" /><img class="alignnone size-full wp-image-29149" src="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2017/10/tuta1.jpg" alt="" width="1000" height="419" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-Om du misstänker att någon annan trafikant inte har sett dig så kan du använda ljudsignalen(tutan) för att göra de uppmärksamma på att du närmar dig. Om du närmar dig barn som inte uppmärksammat dig som leker nära vägen är det ett bra tillfälle att använda ljudsignalen. Genom att tuta berättar du för barnen att du närmar dig. Detta var bara ett exempel. Det finns fler. Missbruka inte ljudsignalen! Tutan är inte till för att heja på folk. Den är endast till för att varna andra trafikanter som du tror inte har upptäckt dig! <a name="Ljudljussignal"></a>Vid vissa tillfällen kan det vara säkrare att blinka med helljuset istället för att använda tutan. Ett sådant tillfälle kan vara när du skall passera en cyklist på kvällen. Tutan kan skrämma cyklisten. <h3><strong>Ögonkontakt</strong></h3> <input type="hidden" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-<input type="hidden" /><img class="alignnone size-full wp-image-25589" src="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2017/10/ögonkontakt.jpg" alt="" width="1000" height="327" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-Sök ögonkontakt med andra trafikanter. Det är lättare att tolka vad andra tänker göra om man har ögonkontakt. Med hjälp av ögonkontakt blir det mindre missförstånd. <h3><a id="Blinkers" name="Blinkers"></a><strong>Blinkers</strong></h3> <input type="hidden" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-<input type="hidden" /><img class="alignnone size-full wp-image-29167" src="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2017/10/blink.jpg" alt="" width="1000" height="419" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-Var generös med körriktningsvisaren(blinkers) och blinka i god tid. Tänk dock på att om du blinkar vid fel tillfälle så kan blinkersen bli missledande och lura andra trafikanter <a name="Blinkers"></a><strong>Blinkers ska användas vid följande tillfällen: <h2>Vill du läsa mer?</h2>

Barn, äldre och funktionshindrade i trafiken

Förhandsgranska

Längd: 0 minuter

<input type="hidden" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-<input type="hidden" /> <h3><a href="https://www.övningskörning.com/mindre-gator-2/"><img class="alignnone wp-image-35137 size-full" src="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2017/10/tillbaka-till-mindre-gator.jpg" alt="" width="2048" height="207" /></a></h3> -AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END- <hr /> <h2><a id="Barn" name="Barn"></a>Barn</h2> <a name="Barn"></a>Barn är dåligt anpassade för trafikens krav. Det är du som bilförare som är skyldig att se till att du inte kör på något barn. Du kan inte räkna med att barn uppmärksammar dig. <a name="Barn"></a>Små barn har sämre förmåga att bedöma hastighet och avstånd, sämre hörsel, svårt att ställa om vad ögonen fokuserar på, är impulsiva och har svårt för att förutse risker. <a name="Barn"></a>De är dessutom små till växten och svåra att upptäcka. <h3><strong><a name="Barn"></a>Tänk på att barn alltid leker och därför kan springa ut utan att se sig för!</strong></h3> <input type="hidden" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-<input type="hidden" /><img class="alignnone size-full wp-image-25844" src="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2017/10/barn.jpg" alt="" width="1000" height="380" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-Det finns alltid en risk att ett barn kan springa ut på vägen framför en parkerad bil eller ifrån en utfart. Ha detta i åtanke och kör med fantasi. <a name="Barn"></a>Det är först vid ca 12 års ålder som de flesta barn börjar uppvisa ett något så när trafiksäkert beteende. <h3><a id="Barn" name="Barn"></a><strong>Avgaser</strong></h3> <a name="Barn"></a><input type="hidden" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-<input type="hidden" /><img class="alignnone size-full wp-image-25848" src="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2017/10/vgs.jpg" alt="" width="1000" height="428" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-Barn är speciellt känsliga för bilavgaser eftersom att de inte är färdigutvecklade. Undersökningar har visat ett samband mellan astmatiska besvär och bilavgaser. <h3><a id="Skolpatrull" name="Skolpatrull"></a><strong>Skolpatrull</strong></h3> <a name="Skolpatrull"></a><input type="hidden" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-<input type="hidden" /><img class="alignnone size-full wp-image-25850" src="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2017/10/skolptrull.jpg" alt="" width="1000" height="576" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-Vid en del skolor finns skolpatruller som är till för att hjälpa barnen när dom ska gå över vägen. De är även till för att varna om att det kan finnas barn nära vägen. Skolpatrullerna har orangea regnkappor på sig. Dessa signalerar att det kan finnas barn runt vägen. Ta det lugnt och var extra uppmärksam när du närmar dig en skolpatrull. <h3><a id="Skolbussar" name="Skolbussar"></a><strong>Skolbussar/skolskjuts</strong></h3> <a name="Skolbussar"></a><input type="hidden" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-<input type="hidden" /><img class="alignnone size-full wp-image-25855" src="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2017/10/skolskjuts.jpg" alt="" width="1000" height="428" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-Var ytterst försiktig när du närmar dig en skolbuss som ska lämna av passagerare. Räkna med att ett barn kan springa ut framför bussen utan att se sig för. <strong><a name="Skolbussar"></a>Bra att veta om du kör bakom en skolbuss…</strong> <a name="Skolbussar"></a>Bussen blinkar med lamporna på skolskjutsskylten ca 100 meter innan den tänker stanna och släcker dom först 100 meter efter stoppet. På så vis vet du i god tid att bussen kommer stanna. <h2><a id="Aldre" name="Aldre"></a>Äldre i trafiken</h2> <a name="Aldre"></a><input type="hidden" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-<input type="hidden" /><img class="alignnone size-full wp-image-25845" src="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2017/10/äldre-i-trafiken.jpg" alt="" width="1000" height="456" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-Äldre människor kan ha svårt att snabbt tolka alla intryck och göra riktiga bedömningar i trafiken. De kan även ha svårt att ta beslut om när det är lämpligt att korsa en gata. De blir lätt osäkra. <a name="Aldre"></a>Det är kanske inte så konstigt? <a name="Aldre"></a>Med åldern får vi sämre syn, hörsel och balanssinne. Det är viktigt att vi visar hänsyn och låter det ta lite längre tid för äldre människor i trafiken. <h2><a id="Funktionshindrr" name="Funktionshindrr"></a>Funktionshindrade</h2> <input type="hidden" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-<input type="hidden" /><img class="alignnone size-full wp-image-25849" src="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2017/10/synskadad.jpg" alt="" width="1000" height="456" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-För personer med funktionshinder kan trafiken vara en utmaning. Personer med olika typer av funktionshinder har olika svårigheter i trafiken. Som bilist kan det ibland vara svårt att upptäcka att en medtrafikant är funktionshindrad. Visa hänsyn och ge funktionshindrade lite extra tid. Synskadade är kanske enklare att upptäcka än hörselskadade... <h2>Vill du läsa mer?</h2>