Mörkerkörning

Förhandsgranska

Olycksrisk

Att köra i mörker kan vara en utmaning som nybörjare. Olycksrisken är ca 2-3 gånger högre vid mörker än i dagsljus.

Det är mycket svårare att upptäcka hinder i mörker än vad det är på dagen. Även om det finns gatubelysning betyder det inte att du kan se lika bra som på dagen. Synen är dåligt anpassad till mörker och det måste du ta hänsyn till när du kör.

Om du kommer ifrån ett ljust rum och sätter dig i bilen på kvällen tar det en stund för ögat att ställa om till mörkret. Du får inte full syn förrän efter en stund. Detsamma gäller om du blir bländad. Det tar någon minut innan mörkerseendet blir bättre.

Försök att undvika att titta in i mötande fordons strålkastare. Man vill gärna titta in i strålkastarna men försök istället att titta långt fram längs vägkanten.

Trötthet

Det är lätt att tröttheten smyger sig på när du kör när det är mörkt. Var uppmärksam över kroppens signaler! En stor andel av singelolyckorna som inträffar på kvällen sker med förare som somnat bakom ratten.

Siktsträckor/ljus

Mörkerkörning. Siktsträckor olika ljus
Helljuset är det ljus som lyser upp vägen bäst. Du bör kunna upptäcka mörka föremål längs vägen på ca 150 meters avstånd. En reflex bör du kunna se redan på 450 meters avstånd. Använd helljuset så ofta du kan utan att blända andra fordon.

Med hjälp av halvljuset kan du se mörka föremål som tidigast vid ca 20-30 meters avstånd.

Om du möter en bil och blir bländad av dess strålkastare kan siktsträckan bli mycket kortare. Du ser kanske inte ett mörkt föremål förrän du är ca 10 meter ifrån det? Då är det för sent att bromsa om din hastighet är hög.

Stadstrafik mörker

Du har oftast bättre sikt i stan än vad du har på en landsväg när det är mörkt. Gatulyktorna hjälper dig. Men glöm inte att ljuset från en tänd gatulykta inte ger samma ljus som solen vid dagsljus! Du ser mycket sämre än du gör på dagen!

Sänk hastigheten och var uppmärksam. Räkna med att cyklister och fotgängare tror att dom syns lika bra på kvällen som på dagen. Var extra uppmärksam på att gående och cyklister kan korsa vägen strax framför bilen för att de räknat med att du har sett dem.

Mörkerkörning.  Svårt att se när du har mötande
Var extra uppmärksam vid övergångsställen. Det är lätt att missa att någon vill korsa vägen när du har mötandes strålkastare i dina ögon.

Reflexer

Man syns mycket bättre med hjälp av reflexer. Reflexer är en färskvara som blir sämre med tiden. Byt med jämna mellanrum.

Alla trafikanter använder inte reflexer! Var beredd på att där kan vara fotgängare eller cyklister vid vägkanten som inte har reflex. Cyklister utan belysning är inget ovanligt.

Var extra uppmärksam när du möter ett fordon på en landsväg eftersom att du lätt blir bländad av dess strålkastare. Det kan då vara svårt att se en fotgängare eller en cyklist på vägen.

Avbländning

Gående

Du får inte blända något annat fordon. Om du närmar dig en gående längs vägen behöver du dock inte blända av. Det är lätt för en gående att stanna till och vända bort blicken.

Korsande trafik

Blända av i god tid när du närmar dig en korsning med trafik ifrån sidorna. Det är inte bara mötande bilar som kan bländas av ditt helljus.

Ljusbehandling/möte

Mörkerkörning. Ljusbehandling vid möte
Titta inte in i mötande fordons strålkastare, gatubelysning eller annat starkt ljus. Som nybörjare dras blicken mot ljuset. Man blir lätt bländad! Detta är något du måste kämpa emot.

Använd helljuset så ofta du kan, under förutsättning att du inte bländar något annat fordon! Ju bättre sikt du kan få, desto bättre är det!

Så här använder du ljuset vid möte.

  • 1. Stäng av helljuset innan du bländar den mötande bilen.
  • 2. Kör med halvljuset tills…
  • 3. Mötesögonblicket. Då kan du sätta igång helljuset.

Titta långt fram längs den högra vägkanten. Undvik att titta på den mötande bilens strålkastare!

Ljusbehandling när du kommer ifatt ett fordon

Var noga med att blända av i god tid när du kommer ifatt ett annat fordon. Om du inte bländar av kommer du blända föraren i det framförvarande fordonet genom backspegeln.

Ljusbehandling i svängar

Mörkerkörning. Ljusbehandling svängar
Om du möter fordon inför svängar kan du ibland ha igång helljuset lite längre om du närmar dig en vänstersväng. Din ljusbild kommer till största del hamna vid sidan om vägen ute i terrängen.

Om du närmar dig en högersväng riskerar du att blända mötande fordon mycket tidigare. Blända då av tidigare så att du inte bländar mötande fordon!

Varför chansa? Din bästa chans att fixa lappen!

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet.

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Avbländning av backspegeln

Avbländning av backspegeln
Du kan trycka på spaken under innerbackspegeln för att slippa att bli bländad av bakomvarande fordons ljus genom backspegeln.

Vissa bilar är utrustade med en automatiskt avbländande innerbackspegel som automatisk bländar av. På dessa backspeglar finns ingen spak under spegeln.

Placering

Placera dig närmre mitten av vägen vid mörker. Du vet aldrig om där är någon som är ute och går längs kanten.

Hastigheten


Det är svårare att hinna stanna än vad du kanske tror?
Om du kör i 50km/t färdas du i ca 15 meter per sekund. Om du kör med halvljuset på en mörk väg upptäcker du en mörkklädd gående på ca 20-30 meters avstånd. Detta betyder att du i bästa fall har ca 2 sekunder på dig att få stopp på bilen. Hade du fixat det?!?

50km/t kanske känns som en låg hastighet? Men som du kanske förstår så kan det ibland vara en väldigt hög hastighet. Kör inte snabbare än att du kan stanna om ifall att…

Silhuetter

Mörkerkörning. Silhuetter
Blända av när du närmar dig ett backkrön.

På så vis ser du om det finns något mötande fordon på andra sidan backen. Du kan se dess strålkastarljus i luften. Dessutom har du en chans att se om där är någon fotgängare eller liknande som närmar sig backkrönet med hjälp av den mötandes strålkastare. Den skapar en silhuett med hjälp av deras ljus.

Bilen


Var noga med att vindrutan är hel och ren. Siktsträckan blir mycket kortare om den är repig eller smutsig. Byt ruta om det behövs. Glöm inte att rutor även blir smutsiga på insidan.

Hela torkarblad och spolarvätska är en förutsättning för att du skall kunna hålla rutan ren. Byt torkarblad när de blivit slitna och se till att ha spolarvätska i behållaren.

Se även till att strålkastarna är rena. Siktsträckan blir mycket kortare och du syns sämre med smutsiga eller trasiga strålkastare. Dessutom riskerar du att strålkastarna blir bländande för mötande trafik om där är sprickor i dom.

Xenon-ljus

En del bilar är utrustade med s k xenonljus. Vanliga strålkastare blir varma vid färd. Värmen hjälper till att hålla strålkastarglaset rent. Xenonljus utvecklar ingen värme. De blir därför lättare smutsiga. Om din bil har xenonljus bör du kontrollera att strålkastarna är rena oftare.

Dålig sikt

Det finns fler tillfällen än vid mörker där sikten är dålig. Sådana tillfällen kan vara vid kraftigt regn, snöfall, snörök eller vid dimma. Sänk då hastigheten och håll ett rejält avstånd till framförvarande fordon.

Seriekrockar där många fordon är inblandade är vanliga vid dimma. Orsaken är oftast för korta avstånd till framförvarande fordon i kombination med för hög hastighet.

Olycksrisken är ca 2-3 gånger högre vid mörker än i dagsljus.

En stor andel av singelolyckorna som inträffar på kvällen sker med förare som somnat bakom ratten.

Du får inte blända något annat fordon. Om du närmar dig en gående längs vägen behöver du dock inte blända av.

Placera dig närmre mitten av vägen vid mörker. Du vet aldrig om där är någon som är ute och går längs kanten.

Blända av när du närmar dig ett backkrön. På så vis ser du om det finns något mötande fordonandra sidan backen. Du kan se dess strålkastarljus i luften.

Var noga med att vindrutan är hel och ren. Siktsträckan blir mycket kortare om den är repig eller smutsig. Byt ruta om det behövs. Glöm inte att rutor även blir smutsiga på insidan.

Hela torkarblad och spolarvätska är en förutsättning för att du skall kunna hålla rutan ren. Byt torkarblad när de blivit slitna och se till att ha spolarvätska i behållaren.

Se till att strålkastarna är rena. Siktsträckan blir mycket kortare och du syns sämre med smutsiga eller trasiga strålkastare. Dessutom riskerar du att strålkastarna blir bländande för mötande trafik om där är sprickor i dom.

Lektionsetiketter: mörkerkörning
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Mörker