Inlärningsstilar

Förhandsgranska

Körkortsteori

Körkortsteorin är inte särskilt svår om man jämför med många andra ämnesområden. Kärnfysik eller kinesiska är säkert mycket svårare..

Men trots detta blir tusentals elever underkända på teoriprovet årligen. En vanlig orsak är att många underskattat hur mycket det faktiskt är att läsa inför körkortet och därför hinner läsa för lite inför teoriprovet.

Var ute i god tid. Det är viktigt att du är väl påläst när du sitter i bilen.

Det finns olika sätt att inhämta kunskap.

Här följer 3 sorters inlärningsstilar:

Djupinlärning

Djupinlärning

Djupinlärning innebär att man läser tills man förstår varför t ex en trafikregel finns. Man nöjer inte sig med att något bara är som det är. Man ställer sig själv frågan varför det är som det är och drar lärdom av svaret. Kunskaper som man fått genom djupinlärning kommer man ihåg och glömmer inte lika lätt bort.

Ytinlärning

Ytinlärning

Innebär att man bara läser lite snabbt inför t ex ett prov och inte söker någon förståelse varför saker är som dom är. Det är ganska vanligt att körkortstagare inte läser sitt teorimaterial och istället lär sig svaren på frågorna i övningsproven utantill. Detta är ett exempel på ytinlärning. Denna typen av kunskaper glömmer man snabbt bort. Ytinlärning är en vanlig orsak till att många blir underkända på teoriprovet.

Överinlärning

Överinlärning

Överinlärning innebär att man lär sig något så pass bra att man gör det per automatik. När du kör bil innebär detta att du t ex har tränat så pass mycket på att växla att du inte behöver tänka på hur ska göra med pedalerna och växelspaken när du växlar. Kroppen sköter det automatiskt!

-Vilken inlärningsstil väljer du?

Djupinlärning
innebär att man läser tills man förstår varför t ex en trafikregel finns. Kunskaper som man fått genom djupinlärning kommer man ihåg och glömmer inte lika lätt bort.

Ytinlärning
innebär att man bara läser lite snabbt inför t ex ett prov och inte söker någon förståelse varför saker är som dom är.

Överinlärning
innebär att man lär sig något så pass bra att man gör det per automatik.

Lektionsetiketter: header, övrigt
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Grunder