Trafikolycka, första hjälpen, tunnelsäkerhet och nödstopp

Preview
Voiced by Amazon Polly

Skyldigheter

Om du är inblandad i en trafikolycka är du skyldig att… (Obs! det spelar ingen roll om du är skyldig eller inte)
  • Stanna kvar på olycksplatsen och lämna uppgifter. Du kanske vet något om olyckan som ingen annan vet.
  • Du måste även hjälpa skadade om du inte själv är för skadad. Om det finns något annat du kan hjälpa till med på platsen ska du stanna och hjälpa till.

Smitning

Om du smiter ifrån platsen gör du dig skyldig till smitning. Om någon person blivit skadad i samband med olyckan kan du bli dömd till fängelse om du smiter. Körkortet dras då också in. Om smitningen sker ifrån en trafikolycka utan personskador är straffet dagsböter men i vissa fall kan körkortet dras in.

Parkeringsskada

Du måste underrätta ägaren om du råkar skada ett annat fordon ett husdjur eller något hinder vid sidan om vägen vid t ex parkering. Ring polisen och be dem göra en minnesanteckning om du inte får tag på ägaren direkt. När du sedan får tag på ägaren ska du betala för skadorna. Om du skadar ett vägmärke eller någon annan trafikanordning ska du laga skadan direkt. Om du inte kan åtgärd skadan ska du märka ut platsen och ringa polisen. Du är alltid skyldig att lämna  namn och adress. Du är även skyldig att lämna uppgifter om händelsen. Om du inte gör detta gör du dig skyldig till smitning. Detta gäller även om du råkat skada någon annans egendom.

Mindre trafikolyckor

Om du är med om en mindre trafikolycka är du skyldig att skriva ner tid, datum och plats där olyckan inträffade. Du skall även....
  • Anteckna namn, adress på alla inblandade och vad dom har sett av olyckan
  • Anteckna registreringsnummer till inblandade fordon
  • Anteckna vad som är skadat och om där är några personskador

Olyckor med personskador

  Är du först på en olycksplats kan ditt handlande göra skillnad mellan liv och död för de inblandade. Det kan kännas som en övermäktig och omöjlig uppgift men kom ihåg att det är alltid bättre att försöka hjälpa än att göra ingenting alls. Försök hålla ditt lugn och ta hjälp av andra förbipasserande. Kommer du till en olycksplats där förbipasserande redan stannat, och du bedömer att de inte verkar behöva din hjälp, kan du köra vidare. Är du på något vis inblandad eller vittne till olyckan har du en skyldighet att stanna och informera polis och/eller räddningstjänst.  

1. Stanna säkert  

Innan du går fram till inblandade fordon/personer ska du parkera din egen bil så säkert som möjligt och se till att du inte själv riskerar att bli påkörd eller stoppar upp trafiken mer än nödvändigt. Slå på varningsblinkers för att göra medtrafikanter uppmärksamma och sätt ut varningstrianglar.

2. Överblicka

Gör sedan en uppskattning; finns personskador? Hur många personer är inblandade? 

 3. Ring 112 omedelbart! 

Detta nummer kan du ringa även om du inte har pengar på din mobiltelefon. Försök att hålla dig lugn och svara på de frågor du får. Du kommer att kortfattat få berätta vad som har hänt och var du befinner dig. SOS-operatören kommer fortsätta ställa frågor men redan under samtalet är ofta hjälpresurser på väg. Lägg inte på luren! SOS-operatören kommer vägleda dig att hjälpa de inblandade enligt en princip som kallas L-ABC.

4. Påbörja L-ABC

L=Livsfarligt läge A=Andning B=Blödning C=Chock/Cirkulationssvikt....

Vill du läsa mer?

Resterande del av denna sidan är endast tillgänglig för medlemmar i Genvägen till körkortet.
I Genvägen finns allt du behöver kunna inom både körkortsteori och praktik:  
  • Komplett körkortsbok online(E-learning).
  • Över 1000 övningsfrågor.
  • Fler körråd än du hittar någon annanstans!
  • Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet!
  • Genvägen är lättläst och passar därför även för personer med läs och skrivsvårigheter!
Fixa teorin på en månad och hela ditt teorimaterial har endast kostat 99:-. 
Starta resan mot körkortet idag! Klicka här för att läsa mer
Lektion etiketter: Trafikolycka, Tunnel
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Människan