Fordon, vägmarkeringar och begrepp

Preview

-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-

-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-


Begrepp

Här följer några grundläggande begrepp som du bör kunna:

Fordonsklasser

-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START--AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-
Samtliga fordon indelas i olika 4 fordonsklasser med olika underkategorier.

 

De fyra fordonsklasserna är:

Motordrivna fordon, Släpfordon, Cyklar och hästfordon.

I kategorin motordrivna fordon hittar du underkategorin motorfordon. I motorfordon hittar du de flesta fordon du möter i trafiken.

Några exempel:

Bilar, Motorcyklar och Mopeder

Bra att veta:

Två vanliga begrepp när man pratar om trafik är ”Vägtrafikant” och ”Plankorsning”.

Vägtrafikant

Alla som befinner sig på vägen är vägtrafikanter.

Plankorsning

En plankorsning är en ”vanlig” korsning där två vägar korsar varandra i samma plan. Det kan även vara en järnvägskorsning.

-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START--AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-Bild ”A” visar en korsning i skilda plan.
Bild ”B” visar en plankorsning.

Indelning av vägen

-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START--AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-

Vägen består av tre delar:

 • Körbana
 • Körfält
 • Vägren

Vägmarkeringar

Mittlinje

-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START--AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-
Inom tätorter med lägre hastighetsbegränsningar är avståndet mellan linjerna oftast kortare.

-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START--AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-
På vägar med högre hastighetsbegränsningar är avståndet mellan linjerna längre.

 

Varningslinje

-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START--AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-
En varningslinje varnar om dålig sikt. Du får köra över en varningslinje. Men var extra uppmärksam! Varningslinjen är ju där av en anledning! På vägar som är smalare än 7 meter används varningslinjen istället för en heldragen linje. På bredare vägar används varningslinjen som en förvarning om att det kommer en heldragen linje.

 

Heldragen linje

-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START--AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-
Heldragna linjer används vid skymd sikt och där det är extra viktigt att man håller sig på sin sida av vägen. Du får inte köra över den.

 

-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START--AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-
Om mittmarkeringen har en heldragen linje på höger sida får du inte köra över den.

 

-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START--AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-
Om den heldragna linjen är på vänster sida om mittmarkeringen får du lov att köra över den.

 

»Snabbteori


Snabbteori/ kort sammanfattning

  • Alla som befinner sig på vägen är vägtrafikanter.
  • En plankorsning är en ”vanlig” korsning där två vägar korsar varandra i samma plan. Det kan även vara en järnvägskorsning.
  • Vägen består av tre delarKörbanan, körfält och vägrenen
  • En varningslinje varnar om dålig sikt. Du får köra över en varningslinje. Men var extra uppmärksam! På vägar som är smalare än 7 meter används varningslinjen istället för en heldragen linje. På bredare vägar används varningslinjen som en förvarning om att det kommer en heldragen linje.
  • Heldragna linjer används vid skymd sikt och där det är extra viktigt att man håller sig på sin sida av vägen. Du får inte köra över den.

Dölj

Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Grunder