Fordon, vägmarkeringar och begrepp

Förhandsgranska

Fordonsklasser

Fordon. Fordonsklasser
Samtliga fordon indelas i olika 4 fordonsklasser med olika underkategorier.

De fyra fordonsklasserna är:

Motordrivna fordon, Släpfordon, Cyklar och hästfordon.

I kategorin motordrivna fordon hittar du underkategorin motorfordon. I motorfordon hittar du de flesta fordon du möter i trafiken.

Några exempel:

Bilar, Motorcyklar och Mopeder

Bra att veta:

Två vanliga begrepp när man pratar om trafik är “Vägtrafikant” och “Plankorsning”.

Vägtrafikant

Alla som befinner sig på vägen är vägtrafikanter.

Plankorsning

En plankorsning är en “vanlig” korsning där två vägar korsar varandra i samma plan. Det kan även vara en järnvägskorsning.

Bild "B" är en plankorsningBild “A” visar en korsning i skilda plan.
Bild “B” visar en plankorsning.


Indelning av vägen

Indelning av vägen. Väg, körbana, körfält och vägren

Vägen består av tre delar:

-Körbana

-Körfält

-Vägren

Varför chansa? Din bästa chans att fixa lappen!

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet.

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Vägmarkeringar

Mittlinje

Vägmarkeringar. Mittlinje tätort
Inom tätorter med lägre hastighetsbegränsningar är avståndet mellan linjerna oftast kortare.

Vägmarkeringar. Utanför tätort
På vägar med högre hastighetsbegränsningar är avståndet mellan linjerna längre.

Varningslinje

Vägmarkering. Varningslinje
En varningslinje varnar om dålig sikt. Du får köra över en varningslinje. Men var extra uppmärksam! Varningslinjen är ju där av en anledning! På vägar som är smalare än 7 meter används varningslinjen istället för en heldragen linje. På bredare vägar används varningslinjen som en förvarning om att det kommer en heldragen linje.

Heldragen linje

Vägmarkeringar. Dubbel heldragen linje
Heldragna linjer används vid skymd sikt och där det är extra viktigt att man håller sig på sin sida av vägen. Du får inte köra över den.

Vägmarkeringar. Heldragen linje på din sida
Om mittmarkeringen har en heldragen linje på höger sida får du inte köra över den.

Vägmarkeringar. Heldragen linje på andra sidan
Om den heldragna linjen är på vänster sida om mittmarkeringen får du lov att köra över den.


Alla som befinner sig på vägen är vägtrafikanter.

En plankorsning är en ”vanlig” korsning där två vägar korsar varandra i samma plan. Det kan även vara en järnvägskorsning.

Vägen består av tre delar. Körbanan, körfält och vägrenen

En varningslinje varnar om dålig sikt. Du får köra över en varningslinje. Men var extra uppmärksam! På vägar som är smalare än 7 meter används varningslinjen istället för en heldragen linje. På bredare vägar används varningslinjen som en förvarning om att det kommer en heldragen linje.

Heldragna linjer används vid skymd sikt och där det är extra viktigt att man håller sig på sin sida av vägen. Du får inte köra över den.

Förstår du körkortsteorin när du läser på denna sidan?

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Grunder