Viltfara

Förhandsgranska

Fakta

Viltolyckor är den typ av olyckor som ökar mest i Sverige. Det inträffar ca 60000 olyckor med älg, rådjur, hjort och ren årligen.

I dom allvarligaste viltolyckorna är oftast älgar inblandade. En älg kan väga upp emot 700 kilo. Den största delen av älgens vikt är koncentrerad till mage, bröst och huvudpartiet. På en fullvuxen älg hamnar tyvärr ofta denna del av djuret på bilens vindruta. Detta gör att vindrutan krossas och djuret hamnar inuti bilen vid en kollision. Följden av detta blir svåra skador på bilens passagerare.

Faran när mindre djur springer över vägen är att föraren bromsar hårt eller väjer. Vilket kan orsaka kollisioner med andra bilar eller med hinder vid sidan om vägen.

Var och när är viltfaran som störst?

Viltfara. Skymning och gryningUnder skymning och gryning. Då rör sig djuren och söker efter mat och vatten.

Viltfara. JuniI Maj-Juni. Då lämnar ungarna sina mödrar.

Viltfara. September-oktoberI September- Oktober. Då är det brunstperiod och även jaktperiod.

Viltfara. När det är mycket snöNär det är mycket snö. Det är då lättare för djuren att ta sig fram längs vägarna än inne i skogen. Djur gillar dessutom ofta vägsalt.

Viltfara. Vid skogsområdenVid skogsområden där det finns sjöar eller åar på en sida av vägen. Djuren behöver korsa vägen för att få tag på vatten.

Viltfara. Vid skogskanterVid skogskanter. Där har de lätt för att förflytta sig och känner sig trygga av att skogen är nära.

Viltfara. Vid kalhyggenVid kalhyggen. Där är det oftast god tillgång på föda.

Viltfara. Där viltstängsel startar eller slutarDär viltstängsel slutar eller börjar. Djuren går längs stängslet för att hitta någonstans att korsa vägen. När stängslet tar slut passar de på.

Viltfara. Lösdrivande renarDär du ser en svart plastpåse på en plogpinne. Den varnar för lösdrivande renar.

VIKTIGT
Glöm aldrig att det alltid finns en viss risk för att vilt kan springa ut på vägen. Det är inte bara vid de tider eller på de ställen som nämnts!

Vad skall jag göra vid en viltolycka?

-Tänd varningsblinkers och sätt ut en varningstriangel för att varna andra.

-Om djuret dött skall du flytta det från vägbanan.

-Om djuret är skadat och försvinner in i skogen skall du märka ut platsen där det försvann.

Om du kolliderat med ett större djur skall det anmälas till polisen. Du skall även märka ut var olyckan skedde. Med större djur menas, rådjur, älg, vildsvin, dovhjort, ren, kronhjort, utter, lo, varg, björn, örn, järv eller mufflonfår.

Du måste väja för en älg som springer ut på vägen. Åt vilket håll väjer du?

Åt vilket håll du väjer beror helt på situationen.

Älgen är tyngst där fram, huvud, hals och nacke är tungt. Risken för personskador är mindre vid en kollision med älgens bakända. Älgen springer åt det hållet huvudet pekar. Men ha i åtanke att älgen trots allt kan vända…

Viltolyckor är den typ av olyckor som ökar mest i Sverige. Det inträffar ca 60000 olyckor med älg, rådjur, hjort och ren årligen.

Viltfaran är som störst…
-Under skymning och gryning
-I Maj-Juni
-I September- Oktober
-När det är mycket snö
-Vid skogsområden där det finns sjöar eller åar på en sida av vägen
-Vid skogskanter
-Vid kalhyggen
-Där viltstängsel slutar eller börjar
-Där du ser en svart plastpåse på en plogpinne. Den varnar för lösdrivande        renar.

Vid en viltolycka skall du…
Tända varningsblinkers och sätta ut en varningstriangel för att varna andra
-Om djuret dött skall du flytta det från vägbanan
-Om djuret är skadat och försvinner in i skogen skall du märka ut platsen där det försvann
-Om du kolliderat med ett större djur skall det anmälas till polisen.

Lektionsetiketter: Liten landsväg
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Mindre landsvägar