Halka

Förhandsgranska

4 grader..

Att förstå att det kan vara halt när marken är vit och det är några minusgrader i luften är kanske inte så svårt? Det är däremot lätt att missa att det kan vara halt när det är plus 3 grader i luften och ingen synlig is på vägen..

Halka. 4 grader eller lägre.
De flesta bilarna är utrustade med en yttertermometer. Håll koll på den! Om det är 4 grader eller lägre finns det risk för halka!

Var misstänksam!

Titta ofta på vägbanan för att se efter om det är halt. Blänker asfalten?

Fukt på vägen kan vara is. Ibland kan du bli varnad om att det är halt genom att lyssna. När du kör på en våt väg kan du oftast höra ljudet av hjulen som kastar upp vatten i hjulhusen. Om ljudet tystnar kan det bero på att du kör på is och inte vatten.

På broar och viadukter är risken för halka hög. Speciellt om det är runt 0 grader i luften. Luften kyler bron både under och ovanifrån. Om bron går över ett vattendrag är luften runt bron dessutom fuktig. Detta ökar risken för halka.

Se upp när du ska stanna inför en korsning på en snöbelagd väg. Snön packas där fordon har stannat och startat vid korsningen. Det bildas hala spår av packad snö.

Olika årstider och olika typer av halka…

På våren bör du se upp med…

Plötsliga förändringar av temperaturen.
Trots att det inte varit minusgrader på ett tag är det helt plötsligt minusgrader när du kommer ut till bilen en morgon. Räkna även med att temperaturen kan sjunka snabbt under tiden du kör.

Smältvatten

Halka. Smält vatten
Under våren smälter snön. Smältvatten hamnar på vägen och det bildas små minifloder på vägen. Risken är stor att smältvattnet fryser.

Skuggiga partier av vägen

Halka. Skuggiga partier av vägen
På skuggiga partier blir temperaturen lägre. Risken för halka är större här.

Fläckvis halka

Fläckvis halka
Bara för att du haft bra väggrepp under en lång sträcka är det inte sagt att du inte kan råka ut för fläckvis halka.

På sommaren bör du se upp med…

Det låter kanske konstigt att det kan bli halt på sommaren? All halka beror inte på is!

Solvarm asfalt

Halka. Varm asfalt
När det är varmt kan tjära tränga upp till ytan på asfalten. Tjäran gör att det blir halt. Risken är speciellt stor på nylagd asfalt.

Duggregn när det varit torrt en längre period

Halka. Duggregn
Om det varit torrt en längre period samlas oljerester och däckspartiklar på vägen. När det regnar bildas en hal sörja på vägen. Vid plötsliga skyfall är detta inget större bekymmer eftersom att sörjan sköljs bort ifrån vägen ganska snabbt. Det är värre när det är fuktigt i luften eller bara regnar lite gran. Då tar det längre tid för regnet att skölja bort sörjan. Risken är som störst vid början av ett regn.

På hösten bör du se upp med…

Den första halkan på hösten kommer som en överraskning för dom flesta trots att samma sak inträffar varje år!

Frosthalka

Halka. Frosthalka
Den första plötsliga halkan. Var speciellt uppmärksam på temperaturen när du sätter dig i bilen på morgonen.

Se upp för lera, jord och löv på vägen


Traktorer drar ofta med sig jord från åkern när de kör upp på vägen. Om det regna kan det bli halt på partier med lera och jord. Se även upp för löv på vägen. Löv blir lätt hala. Speciellt i kombination med fukt.

Se upp vid broar och viadukter

Halka. Broar
Luften kyler bron både under och ovanifrån. Det ökar risken för halka.

Fläckvis halka och svackor i vägen


Bara för att du har haft bra väggrepp under en lång sträcka är det inte sagt att du inte kan råka ut för fläckvis halka. Risken för halka är högre där det finns svackor i vägen.

På vintern bör du se upp med…

Is på körbanan

Halka. Is på körbanan
Var uppmärksam på hur vägen ser ut. Is=halka!

Snö och moddsträngar

Halka. Snö och moddsträngar
När det är mycket snö bildas ofta snö eller moddsträngar. Det är lätt att få sladd om du ska köra över en moddsträng vid, t ex en omkörning. Styr försiktigt över strängen var beredd med ratten.

Snövallar

Halka. Snövallar
När det har snöat riktigt mycket bildas vallar av snö som plogbilen har plogat bort. Snövallar kan skymma sikten åt sidorna.

Snörök

Halka. Snörök
Snörök bildas av kraftig vind som blåser snö över vägen. Att köra i snörök kan liknas vid att köra i kraftig dimma. Sikten blir väldigt dålig. Risken är även stor att det bildas snödrev.

Snödrev

Halka. Snödrev
I samband med snörök bildas ofta snödrev. Snödrev är drivor av snö som bildats på vägen. I värsta fall kan ett snödrev bli så högt att det inte går att köra igenom det.

Överplogade dikeskanter

Halka. Överplogade dikeskanter
Risken med överplogade dikeskanter är att det kan vara svårt att se var vägen går. Vad är väg och vad är dike? Det är lätt att råka köra av vägen. Kör med goda marginaler till högerkanten.

Varför chansa? Din bästa chans att fixa lappen!

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet.

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Mer om halka

Underkylt regn

Halka. Underkylt regn
Underkylt regn är en av de värsta typerna av halka. Underkylt regn kan uppstå när marktemperaturen är under 0 grader och lufttemperaturen är över 0 grader. Om det regnar på en vägbana som är under 0 grader så fryser regnet till is så fort det når marken. Denna typ av halka är svår att upptäcka och kan finnas fläckvis på vägen.

Var speciellt misstänksam om det varit minusgrader under en längre period och sedan plötsligt börjar regna. Det blir som halast i början av ett regn när marken fortfarande är under 0 grader. Regnet är plusgradigt och värmer marken. Efter en stund blir marktemperaturen över 0 grader och halkan försvinner. Vid kraftigt regn försvinner halkan snabbare än vid duggregn.

Plogpinnar

Plogpinnar
Plogpinnar är till för att plogbilsföraren ska veta var vägen går när där är mycket snö på vägen. Plogpinnarna skvallrar om var vägen går. Var uppmärksam och lita inte för mycket på pinnarna. Det kan saknas pinnar.

Vattenplaning

Vattenplaning
Vattenplaning innebär att spåren i däcken inte hinner transportera bort vattnet mellan vägen och däcket. Detta gör att däcken tappar greppet mot vägen och bilen får sladd.

Var uppmärksam!

Om vägljudet plötsligt försvinner kan det bero på att du håller på att få vattenplaning. Undvik att köra på partier av vägen där det finns mycket vatten. Ju mer vatten där är på vägen, desto större är risken för vattenplaning. Detsamma gäller med hastigheten. Ju fortare du kör desto större är risken för vattenplaning.

Du kan råka ut för vattenplaning redan i så pass låg hastighet som ca 70-80 km/t.

Risken för vattenplaning är större om du kör med breda eller slitna däck och/eller när där är mycket vatten på vägen.

Vad skall jag göra om jag får sladd?

Sladd

  • Tryck ner kopplingen
  • Gasa inte
  • Styr så att hjulen pekar rakt i vägens riktning(dit du vill)
  • OBS!!! Bromsa inte!

Håll kollyttertemperaturmätaren! Om det är 4 grader eller lägre finns det risk för halka!

På våren skall du se upp för…
-Smältvatten
-Skuggiga partier av vägen
-Fläckvis halka

På sommaren skall du se upp för…
-Solvarm asfalt
-Duggregn när det varit torrt en längre period

På hösten skall du se upp för…
-Frosthalka
-Lera, jord och löv på vägen
-Vid broar och viadukter
-Fläckvis halka och svackor i vägen

På vintern skall du se upp för…
-Is på körbanan
-Snö och moddsträngar
-Snövallar
-Snörök
-Snödrev
-Överplogade dikeskanter

Plogpinnarna skvallrar om var vägen går. Var uppmärksam och lita inte för mycket på pinnarna. Det kan saknas pinnar.

Om vägljudet plötsligt försvinner kan det bero på att du håller på att få vattenplaning.
Undvik att körapartier av vägen där det finns mycket vatten. Ju mer vatten där är på vägen, desto större är risken för vattenplaning. Detsamma gäller med hastigheten. Ju fortare du kör desto större är risken för vattenplaning.

Lektionsetiketter: halka
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Halt väglag