Trafikens grundregel, defensiv körning och hastighetsanpassning

Förhandsgranska

Trafikens grundregel

Som en grundpelare för hur du skall uppföra dig i trafiken har man utformat trafikens grundregel. Om du följer den minskas risken för att du skall råka ut för en trafikolycka. Trafikens grundregel ligger till grund för alla trafikregler.

 

Så här lyder trafikens grundregel:

Du ska visa omsorg och varsamhet

Du ska visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och funktionshindrade

Du ska inte i onödan hindra eller störa

Du ska visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen

Som du kanske har uppmärksammat så har du enligt grundregeln endast skyldigheter när du vistas i trafiken. Du har inga rättigheter.
Det är just så här som hela regelsystemet är uppbyggt. Orsaken till detta är att du skall tvingas att ta det försiktigt i trafiken.

 

Men jag har ju företräde!….

Ibland får man höra att folk säger att de har företräde. Det vill säga att de enligt reglerna har rätt att köra före ett annat fordon i exempelvis en korsning.

Det finns inget som heter företräde. Däremot finns det något som heter att man har väjningsplikt.

Med andra ord får du inte skapa en farlig situation när du har “rätten på din sida”. Du bryter då mot den första punkten i trafikens grundregel. Du visar inte “omsorg och varsamhet mot dina medtrafikanter”.

Defensiv körning

Om du följer trafikens grundregel kör du defensivt.

Defensiv körning innebär, bl a att-

Du inte tar några risker i trafiken

Du håller avstånd till framförvarande fordon

Du anpassar hastigheten så att du hinner stanna om det uppstår någon farlig situation.

Du planerar din körning

Stressar inte upp dig

Tänker först, och gör sen

Kör lugnt och harmoniskt

Har bra uppmärksamhet runt bilen

Detta var bara några exempel på defensiv körning. Listan hade blivit lång om du hade kunnat läsa om allt som ingår i begreppet defensiv körning här. Men om du följer trafikens grundregel när du kör så kör du defensivt.

Hastighetsanpassning

Hastighetsanpassning. En av dom viktigaste delarna inom defensiv körning är att du anpassar din hastighet efter förhållandena. Med rätt anpassad hastighet hinner du uppmärksamma faror och stanna i god tid.

Med rätt hastighetsanpassning:

Minskar körningens svårighetsgrad

Hinner du att stanna om det uppstår en nödsituation

Får mer tid på dig att uppmärksamma eventuella faror

Anpassa hastigheten…

Så att du kan stanna inom det område du överblickar och innan varje hinder som går att förutse.

Så att du alltid har kontroll över fordonet.

Efter förhållandena på vägen, väderleken och sikten.

Efter skicket på dit fordon och hur det är lastat.

Efter övrig trafik.

Den vanligaste orsaken till trafikolyckor är att föraren kört för snabbt och haft en dålig hastighetsanpassning. Föraren har då inte hunnit reda ut situationen. Detta behöver inte innebära föraren har kört snabbare än vägens hastighetsbegränsning vid olyckstillfället!

Hastighetsanpassning

Här är det extra viktigt att hålla låg fart

Det finns tillfällen där det är extra viktigt att du håller en tillräckligt låg hastighet. Vid dessa tillfällena är olycksrisken extra stor.

I reglerna nämns följande ställen:

Vid dålig sikt på grund av dålig väderlek eller mörker

Vid övergångsställen eller där fotgängare korsar vägen

Där det finns korsande trafik

Vid skymd sikt, t ex vid backkrön eller skymda kurvor

Vid risk för bländning

Vid möte på smala vägar

När du kör i tätbebyggt område

Vid dåligt väglag och halka

När man närmar sig spårvagn, skolskjuts eller buss som håller på att släppa av eller på passagerare.

När man närmar sig barn som är i närheten av vägen

När man närmar sig kreatur på vägen

Vid vägarbete

Vid olycksplatser

När man riskerar att stänka ner andra trafikanter

I skarpa kurvor

-När man passerar oskyddade trafikanter

-När det finns risk för att ett djur kan springa ut på vägen

Hindra inte!

Att köra defensivt och anpassa hastigheten på ett riktigt vis betyder inte att du ska köra överdrivet långsamt så att du hindrar övrig trafik! Undvik även omotiverade hårda inbromsningar. Det finns regler som förbjuder detta!

Trafikens grundregel
Om du följer trafikens grundregel kör du defensivt.

Defensiv körning
Innebär bland annat att-
-du inte tar några risker i trafiken
-du håller avstånd till framförvarande fordon
-du anpassar hastigheten så att du hinner stanna om det uppstår någon farlig situation.

Med rätt anpassad hastighet:
-minskar körningens svårighetsgrad
-hinner du att stanna om det uppstår en nödsituation
-får mer tid på dig att uppmärksamma eventuella faror

Det finns tillfällen där det är extra viktigt att du håller en tillräckligt låg hastighet. Vid dessa tillfällena är olycksrisken extra stor.

I reglerna nämns bland annat följande ställen:

-Vid dålig sikt på grund av dålig väderlek eller mörker
Vid övergångsställen eller där fotgängare korsar vägen
-Vid skymd sikt, t ex vid backkrön eller skymda kurvor
-Vid dåligt väglag och halka
-När man närmar sig spårvagn, skolskjuts eller buss som håller på att släppa av eller på passagerare.
-När man närmar sig barn som är i närheten av vägen
-Vid vägarbete
-Vid olycksplatser
-När det finns risk för att ett djur kan springa ut på vägen

Lektionsetiketter: grunder
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Grunder