Parkerings och stoppförbud

Preview
Voiced by Amazon Polly


Parkeringsförbud

Vanligtvis får du stanna för av och påstigning, lasta i och ur bilen där parkeringsförbud gäller.

På dessa ställena får du inte parkera:

 

 


Parkeringsförbudsmärke. Du får inte parkera där märket ”Förbud att parkera” gäller.

 


Huvudled. På en huvudled.

 


Järnvägskorsning. Närmare än 30 meter ifrån en järnvägskorsning(gäller både före och efter järnvägskorsningen).

 


Utfart. Så att du blockerar en utfart

 


I bredd. I bredd med ett större fordon eller, t ex en container.

Du får dock parkera i bredd med mindre fordon, t ex cyklar eller motorcyklar.

 


Mötesplats. På en mötesplats.

 


Gul streckad linje. Längs en gul streckad linje på trottoaren.

 


Nära ett annat fordon/hindrande. Så nära ett annat fordon att föraren eller dess passagerare inte kan komma in eller ut ur fordonet. Dessutom får du inte parkera så att du hindrar någon att köra ut ifrån sin parkeringsruta eller liknande.

 


Utanför parkeringsruta. Så att något hjul är utanför en parkeringsruta

Speciella regler

Buss och spårvagn. På buss och spårvagnshållplatser gäller speciella regler.-
På buss och spårvagnshållplatser får du inte parkera. Men du får stanna för att släppa av och på passagerare under förutsättning att du inte hindrar för bussen eller spårvagnen.

Parkeringsförbudet gäller 20 meter före och 5 meter efter hållplatsskylten eller inom markerat område. Det markerade området kan markeras med en gul streckad linje på trottoarkanten.

Stoppförbud

På ställen där stoppförbud gäller får du varken stanna eller parkera.

På dessa ställena får du inte stanna:


Stoppförbudsskylt. Du får inte stanna där märket ”Förbud att stanna” gäller.

 


Korsning. Du får inte stanna närmare än 10 meter ifrån en korsning. Stoppförbudet gäller både före och efter en korsning.

 


Övergångsställe och cykelöverfart. Du får inte stanna närmare än 10 meter före ett övergångsställe eller en cykelöverfart. Du får dock stanna direkt efter ett övergångsställe.

 


Backkrön eller skymd kurva. Du får inte stanna i närheten eller på ett backkrön eller en skymd kurva.

 


Korsande cykel eller gångbana. Du får inte stanna närmare än 10 meter före en korsande cykel eller gångbana.

 


Järnvägs eller spårvägskorsning. Du får inte stanna i en järnvägs eller spårvägskorsning.

 


Trafiksignal eller vägmärke. Du får inte stanna så att du skymmer en trafiksignal eller ett vägmärke.

 


Tunnel eller vägport. Du får inte stanna i en tunnel eller en vägport.

 


Gul heldragen linje på trottoarkanten. Du får inte stanna längs en gul heldragen linje på trottoarkanten.

 


Den heldragna linjen kan kombineras med en gul sicksacklinje i vägen.

 


Gång, cykelbana eller cykelfält. Du får inte stanna på en gång, cykelbana eller ett cykelfält.

 


Spärrområde. Du får inte stanna i ett spärrområde.

 


Heldragen linje. Heldragen linje målad på din sida av mittlinjen. Du får inte stanna närmare än 3 meter ifrån linjen.

 


Cirkulationsplats. Du får inte stanna i en cirkulationsplats.

 


Kollektivkörfält. Du får inte stanna i ett kollektivkörfält eller liknande.

 


Motorväg eller motortrafikled. Du får inte stanna på en motorväg eller en motortrafikled. Detsamma gäller påfarter och avfarter.

Undantag!

I denna lektion har du läst om olika ställen där du inte får stanna.

Det finns dock ett undantag:
Du får alltid stanna om trafikförhållandena kräver att du stannar. Det innebär att även om gatan har stoppförbud så får du stanna om det, t ex är rött ljus eller om framförvarande fordon stannat.

 

»Snabbteori


Snabbteori/ kort sammanfattning

 • På dessa ställena får du inte parkera…
  -Du får inte parkera där märket ”Förbud att parkera” gäller.

  -På en huvudled.
  Närmare än 30 meter ifrån en järnvägskorsning(gäller både före och efter järnvägskorsningen).
  -Så att du blockerar en utfart.
  I bredd med ett större fordon eller, t ex en container. Du får dock parkera i bredd med mindre fordon, t ex cyklar eller motorcyklar.
  -På en mötesplats.
  -Längs en gul streckad linje på trottoaren.
  -Så nära ett annat fordon att föraren eller dess passagerare inte kan komma in eller ut ur fordonet. Dessutom får du inte parkera så att du hindrar någon att köra ut ifrån sin parkeringsruta eller liknande.
  Utanför parkeringsruta. Så att något hjul är utanför en parkeringsruta
 • Speciella regler
  buss och spårvagnshållplatser får du inte parkera. Men du får stanna för att släppa av och på passagerare under förutsättning att du inte hindrar för bussen eller spårvagnen. Parkeringsförbudet gäller 20 meter före och 5 meter efter hållplatsskylten eller inom markerat område. Det markerade området kan markeras med en gul streckad linje på trottoarkanten.
 • På ställen där stoppförbud gäller får du varken stanna eller parkera.
 • På dessa ställena får du inte stanna:
  -Du får inte stanna där märket ”Förbud att stanna” gäller.

  Korsning. Du får inte stanna närmare än 10 meter ifrån en korsning. Stoppförbudet gäller både före och efter en korsning.
  Övergångsställe och cykelöverfart. Du får inte stanna närmare än 10 meter före ett övergångsställe eller en cykelöverfart. Du får dock stanna direkt efter ett övergångsställe.
  Backkrön eller skymd kurva. Du får inte stanna i närheten eller på ett backkrön eller en skymd kurva.
  Korsande cykel eller gångbana. Du får inte stanna närmare än 10 meter före en korsande cykel eller gångbana.
  Järnvägs eller spårvägskorsning. Du får inte stanna i en järnvägs eller spårvägskorsning.
  Trafiksignal eller vägmärke. Du får inte stanna så att du skymmer en trafiksignal eller ett vägmärke.
  Tunnel eller vägport. Du får inte stanna i en tunnel eller en vägport.
  Gul heldragen linjetrottoarkanten. Du får inte stanna längs en gul heldragen linje på trottoarkanten. Den heldragna linjen kan kombineras med en gul sicksacklinje i vägen.
  Gång, cykelbana eller cykelfält. Du får inte stanna på en gång, cykelbana eller ett cykelfält.
  Spärrområde. Du får inte stanna i ett spärrområde.
  Heldragen linje. Heldragen linje målad på din sida av mittlinjen. Du får inte stanna närmare än 3 meter ifrån linjen.
  Cirkulationsplats. Du får inte stanna i en cirkulationsplats.
  Kollektivkörfält. Du får inte stanna i ett kollektivkörfält eller liknande.
  Motorväg eller motortrafikled. Du får inte stanna på en motorväg eller en motortrafikled. Detsamma gäller påfarter och avfarter.
 • Det finns dock ett undantag:
  Du får alltid stanna om trafikförhållandena kräver att du stannar. Det innebär att även om gatan har stoppförbud så får du stanna om det, t ex är rött ljus eller om framförvarande fordon stannat.

Dölj

Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Allt om parkering