Enskild väg, mötesplats, hästar, vändning och traktorer

Preview
Voiced by Amazon Polly
Vänd endast när du kan göra det utan fara för dig själv eller dina medtrafikanter. Undvik att vända på större mer trafikerade vägar. Sväng av den större vägen och vänd där det är mindre trafik. Undvik att backa om det kommer fordon bakifrån. Låt dem passera först. Vänd på ställen där det är god sikt åt båda riktningarna.

Traktorer och långsamtgående fordon

Var försiktig när du närmar dig en traktor. Var beredd på att traktorn kan svänga åt vänster när som helst. En traktor behöver ingen väg att svänga in på. Traktorer är långsamtgående fordon. Hastighetsskillnaden mellan dig och en traktor blir oftast ganska stor när du närmar dig. Med stora hastighetsskillnader ökar riskerna.   För att varna om den låga hastigheten är traktorer och andra långsamtgående fordon utrustade med en LGF-skylt därbak. Skylten...

Vill du läsa mer?

Resterande del av denna sidan är endast tillgänglig för medlemmar i Genvägen till körkortet.
I Genvägen finns allt du behöver kunna inom både körkortsteori och praktik:  
  • Komplett körkortsbok online(E-learning).
  • Över 1000 övningsfrågor.
  • Fler körråd än du hittar någon annanstans!
  • Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet!
  • Genvägen är lättläst och passar därför även för personer med läs och skrivsvårigheter!
Fixa teorin på en månad och hela ditt teorimaterial har endast kostat 99:-. 
Starta resan mot körkortet idag! Klicka här för att läsa mer
Lektion etiketter: Liten landsväg
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Mindre landsvägar