5 sätt att se om en gata är enkelriktad!

De 5 sätten

Här följer de olika sätten att se att en gata är enkelriktad

1. Enkelriktad trafik

1. Enkelriktat skylt. 5 sätt att se om en gata är enkelriktad!

Se om det finns en enkelriktat skylt i början av gatan. Skylten kan vara placerad antingen på höger, vänster eller båda sidorna av gatan. Titta i god tid innan du kör in i en ny gata.

Det räcker egentligen att titta högt till höger och vänster innan du kör in i en ny gata. Du konstaterar då snabbt huruvida gatan är enkel eller dubbelriktad. Tyvärr är det lätt att glömma att titta och sen bli osäker på huruvida gatan är enkelriktad. Då kan du oftast rädda situationen genom att titta efter följande 4 saker….

2. Förbud mot infart

 I slutet av gatan. -5 sätt att se om en gata är enkelriktad!
Titta i slutet av gatan för att se om det finns någon förbud mot infart skylt. Av naturliga skäl ser du endast baksidan av skylten. Förbud mot infart skylten är till för att trafikanterna från dom andra gatorna skall förstå att gatan är enkelriktad och att dom inte får köra in där.

-Hur vet jag att det är baksidan av en förbud mot infart skylt jag ser och ingen annan skylt?

Förbud mot infart. Så här ser du att det är enkelriktat!

Förbud mot infart är den enda skylten som kan vara böjd.

enkelriktat infart förbjuden sann kärlek
Förbud mot infart hör tillsammans med enkelriktat. Det är sann kärlek! När du ser den böjda skylten vet du därför att du befinner dig på en enkelriktad gata.

3. Parkerade bilar

 Parkerade bilar på enkel riktad gata. -5 sätt att se om en gata är enkelriktad!

Du kan även se om det finns några parkerade bilar på vänster sida av vägen med fronten pekande framåt.

Om du endast ser någon enstaka parkerad bil så går det inte att dra några slutsatser, alla vet ju inte hur man parkerar. Men om där är flera bilar så borde det gå att dra slutsatsen att gatan är enkelriktad.

4. Skyltar

Skyltar på enkelriktad gata. -5 sätt att se om en gata är enkelriktad!

Titta efter skyltar på vänster sida av vägen som är vända mot dig, exempelvis parkeringsförbud, stoppförbud, parkeringsskylt, osv. Detta är ett tecken på att gatan är enkelriktad.

På dubbelriktade gator är skyltarna som är vända mot dig endast placerade på höger sida av vägen.

Varför chansa? Din bästa chans att fixa lappen!

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet.

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

5. Linjer

Stopplinjen går över hela vägen. -5 sätt att se om en gata är enkelriktad!

Titta på hur stopplinjer eller väjningslinjer i slutet av gatan är utformade. På en dubbelriktad gata går väjningslinjen endast över halva gatan. Detsamma gäller stopplinjer. På en enkelriktad gata går linjerna över hela gatan.

Där hade du dom 5 sätten att se om en gata är enkelriktad! 🙂

Placering på en enkelriktad gata

 Placering. -5 sätt att se om en gata är enkelriktad!
Placeringen när du kör in på en enkelriktad gata skiljer sig inte ifrån hur du placerar dig på en dubbelriktad gata. Vi har högertrafik, därför håller vi oss till höger. Detsamma gäller vid färd på gatan.

Den enda skillnaden placeringsmässigt jämfört med en dubbelriktad gata är att när du skall svänga till vänster ifrån den enkelriktade gatan. Du placerar du dig ända in till vänster kant. På en dubbelriktad gata placerar du dig nära mitten.

Viktigt!!!
Om du skall svänga vänster i en korsning och känner dig allra det minsta osäker på om huruvida gatan du kör på är enkelriktad eller inte är det bäst att ta det säkra före det osäkra…

Placera dig då nära mitten och inte på vänster sida av vägen.