Parkeringsmärken och parkeringsregler, grunder

Förhandsgranska

Huvudled

B4-1
På huvudled gäller parkeringsförbud.

”P” märke

E19-p
Märket betyder att det är ”fri parkering”.

Oftast gäller den så kallade 24 timmars regeln. Detta innebär att du får parkera i 24 timmar under vardagar. Under dag före helgdag och helgdagar gäller fri parkering.

Obs!
Om du parkerar på en fredag och tänker stanna över helgen får du måndagen på köpet. Dvs, du behöver inte flytta bilen förrän klockan 24:00 på måndags kvällen.

Så här läser du märkena

exempel11
Läs nerifrån och upp. Om ett huvudledsmärke är kombinerad med ett parkeringsmärke gäller fri parkering enligt parkeringsmärket.

Tilläggstavlor

exempel1
Läs nerifrån och upp. Under parkeringsmärket finns en tilläggstavla med olika tider. Dessa berättar när parkeringsmärket gäller. Vid tider som inte finns angivna på tilläggstavlan gäller parkeringsförbud enligt huvudledsmärket. På en huvudled gäller parkeringsförbud.

tilläggstavlan
 8-17, Tiden avser endast vardagar.
(8-14), Tiden avser lördagar och dag före helgdag.
 8-13, Tiden avser helgdagar.

Men vänta lite!!!
(8-14), Tiden avser lördagar och dag före helgdag? Vad då dag före helgdag???

Jo! Det fungerar så här…

Under en vanlig vecka avser detta lördagar.

vanlig vecka

Veckor med helgdagar mitt i veckan är lite mer komplicerade.

 

Ett exempel:

en vecka med röd i veckan
Om juldagen är på en onsdag räknas julafton(tisdagen) som dag före helgdag. Julafton är ingen röd dag. Det är endast Juldagen som är en röd dag.

Självklart räknas även Lördagen den 28:e som dag före helgdag under denna veckan.

Förstår du körkortsteorin när du läser på denna sidan?

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande

Flera vägmärken

Det finns flera vägmärken som kan kombineras med tidsbegränsande tilläggstavlor.

Skyltkombination A

Om vi tittar längst upp på stolpen ser vi att gatan är en huvudled. På huvudleder gäller parkeringsförbud. Under huvudledsmärket finns ett “P” märke. Efter ett “P” märke gäller fri parkering. Längst ner finns en tidsangivelse(8-17). Tidsangivelsen bestämmer när “P” märket gäller.

Här gäller fri parkering på vardagar klockan 8-17, resterande tid gäller parkeringsförbud eftersom att gatan är en huvudled.

Skyltkombination B

Om vi tittar längst upp på stolpen ser vi att det är parkeringsförbud. Längst ner finns en tidsangivelse. Den bestämmer när parkeringsförbudet gäller.

Här är det förbjudet att parkera på vardagar klockan 8-17, resterande tid gäller fri parkering.

Parkeringsskiva

pskiva
Här ställer du in den närmast följande halvtimmen efter din ankomsttid. Om parkeringsskivemärket är tidsbegränsat och du parkerar innan tidsbegränsningen ställer du in den tid som tidsbegränsningen börjar.

Ett exempel..

Du parkerar på en gata där det råder parkering med P-skiva mellan kl 12:00-14:00. Du ställer då P-skivan på 12:00 om du skall parkera kl 11:00-13:00.

P-skivan skall vara väl synlig utifrån och placerad framtill på bilen, vanligtvis i framrutan.

Ytterligare ett exempel..

Här skall du använda P-skiva 12-18(vardagar) och 8-15(dag före helgdag).

Handikapplats

Rörelsehindrade med tillstånd får parkera på en handikapplats. Utan tillstånd får du endast stanna för av och påstigning på en handikapplats. Ansökan om tillstånd görs hos kommunen där du är folkbokförd.

Tavlor som anger hur du skall parkera

På vissa parkeringar finns tilläggstavlor som anger i vilken riktning du skall parkera. På bilden finns linjer i asfalten som markerar var rutorna är. Om det inte finns några markerade linjer skall bilen peka åt den riktningen som tilläggstavlan anger.

huvudled gäller parkeringsförbud.

Ett blått “P” märke betyder att det är ”fri parkering”. Oftast gäller den så kallade 24 timmars regeln. Detta innebär att du får parkera i 24 timmar under vardagar. Under dag före helgdag och helgdagar gäller fri parkering.

Läs skyltkombinationer nerifrån och upp.

Detta anger de olika tiderna på en tilläggstavla:
 8-17, Tiden avser endast vardagar.
(8-14), Tiden avser (lördagar och dag före helgdag).
 8-13, Tiden avser helgdagar.

På en parkeringsskiva ställer du in den närmast följande halvtimmen efter din ankomsttid.

Rörelsehindrade med tillstånd får parkera på en handikapplats.
Utan tillstånd får du endast stanna för av och påstigning på en handikapplats. Ansökan om tillstånd görs hos kommunen där du är folkbokförd.

Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Allt om parkering