Polismans tecken, fri väg, trafiksignaler, stoppsignal och processioner

Förhandsgranska

Polismans tecken

Vad betyder en polismans tecken?

Polismans tecken. Här skall trafik som kommer fram och bakifrån stanna.
Här skall trafik som kommer fram och bakifrån stanna.

Polismans tecken. Här skall du stanna
Här skall du stanna

Polismans tecken. Här skall du också stanna
Här skall du stanna

Polismans tecken. Kör fram
Kör fram

Polismans tecken. Sänk farten
Minska hastigheten

Polismans tecken. Här skall du sänka farten
Minska hastigheten

Polismans tecken. Följ efter och stanna vid kanten
Följ efter och stanna vid kanten

Polismans tecken. Kör in till kanten och stanna framför polisbilen.
Kör in till kanten och stanna framför polisbilen.

Det är inte bara polisen som har rätt att dirigera trafiken. Det har även Tullpersonal, parkeringsvakter, militärpolis, trafikvakter vid vägarbete eller vägtransportledare för långa, breda och tunga transporter. Det måste tydligt synas att de har de behörigheterna. Den som dirigerar trafiken måste bära sin uniform.

Fri väg

Fri vägNär ett utryckningsfordon har sirener eller blåljus igång är du skyldig att lämna dem fri väg.

Fri väg innebär att du inte får vara i vägen för dom. Med andra ord ska du köra åt sidan och eventuellt stanna för att hjälpa dom att passera. Var uppmärksam. Om ett utryckningsfordon passerar dröjer det oftast inte särskilt länge förrän ytterligare ett eller fler utryckningsfordon behöver passera.

Du är även skyldig att lämna tåg och spårvagnar fri väg. Att man måste lämna fri väg till ett tåg är inte så konstigt med tanke på hur svårt ett tåg har att stanna?

Undantag:
Ett undantag ifrån skyldighet att lämna fri väg är när en spårvagn har väjningsplikt. Det framgår då att spårvagnen närmar sig ett väjningspliktsmärke, trafikljus, eller liknande…

Varför chansa? Din bästa chans att fixa lappen!

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet.

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Trafiksignaler, färger

Detta betyder de olika ljusen:

Trafikljus färger.  Detta betyder de olika ljusen:

Rött betyder stopp. Du skall stanna.

Rött och gult. Det håller på att slå om till grönt ljus. Du får inte köra förrän det är grönt.

Grönt. Du får köra. Men var uppmärksam så att inte någon från den korsande vägen kör mot rött ljus.

Gult. Du ska stanna om du kan göra det på ett säkert sätt.

Gult blinkande ljus eller inget ljus alls. Trafiksignalen är trasig. Kör försiktigt och var extra uppmärksam. Glöm inte bort att du ska vänta på fotgängare och cyklister vid övergångsställen eller cykelöverfarter. I och med att trafiksignalen inte fungerar så har dessa blivit obevakade.

Grönt ljus, hur grönt är det?

Om du ska svänga åt vänster är du skyldig att lämna mötande trafikanter som ska svänga till höger, eller köra rakt företräde. De har också grönt ljus!

Om du skall svänga åt höger skall du lämna företräde åt trafikanter på cykelbanor och övergångsställen. Även de har grönt ljus!

Trafiksignal med konturpil

Trafikljus med pil

Trafiksignal med konturpil, även kallad egopil.

Om pilen lyser grönt får du svänga i dess riktning trots att trafiksignalen visar rött.

I detta exempel får du endast köra åt höger när det är grönt. Gående och cyklister på cykelbanan skall vänta på dig. Du skall med andra ord inte behöva vänta på någon. Glöm inte att se dig för, du vet ju aldrig om någon går eller cyklar trots allt!

I princip skall du inte behöva vänta på någon övrig trafik när du följer en grön konturpil.

Stoppsignal

Stoppsignal

Om trafiksignalen visar rött ska du stanna vid stopplinjen om du tänker köra rakt fram.

Om du däremot ska svänga åt höger eller åt vänster så måste du inte stanna även om signalen visar rött.

Orsaken till att man har stoppsignal på vissa ställen är att man inte ska blockera för korsande trafik när man väntar på rött ljus.

Processioner

Procession, militär kollon
Du får inte bryta eller hindra ett begravningsfölje, en grupp med barn med ledare, militärkolonn, eller någon liknande procession.

 

Det är inte bara polisen som får dirigera trafiken. Det får även Tullpersonal, parkeringsvakter, militärpolis, trafikvakter vid vägarbete eller vägtransportledare för långa, breda och tunga transporter. Det måste tydligt synas att de har de behörigheterna. Den som dirigerar trafiken måste bära sin uniform.

När ett utryckningsfordon har sirener eller blåljus igång är du skyldig att lämna dem fri väg.

Vid gult ljus skall du stanna om du kan göra det på ett säkert sätt.

Gult blinkande ljus eller inget ljus alls. Trafiksignalen är trasig. Kör försiktigt och var extra uppmärksam. Glöm inte bort att du ska vänta på fotgängare och cyklister vid övergångsställen eller cykelöverfarter. I och med att trafiksignalen inte fungerar så har dessa blivit obevakade.

I princip skall du inte behöva vänta på någon övrig trafik när du följer en grön konturpil men se upp ändå!

Du får inte bryta eller hindra ett begravningsfölje, en grupp med barn med ledare, militärkolonn, eller någon liknande procession.

Lektionsetiketter: grunder
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Mindre gator/trafikregler