Polismans tecken, fri väg, trafiksignaler, stoppsignal och processioner

Preview
Voiced by Amazon Polly


Polismans tecken

Vad betyder en polismans tecken?


Här skall trafik som kommer fram och bakifrån stanna.

 


Här skall du stanna

 


Här skall du stanna

 


Kör fram

 


Minska hastigheten

 


Minska hastigheten

 


Följ efter och stanna vid kanten

 


Kör in till kanten och stanna framför polisbilen.

 

Det är inte bara polisen som har rätt att dirigera trafiken. Det har även Tullpersonal, parkeringsvakter, militärpolis, trafikvakter vid vägarbete eller vägtransportledare för långa, breda och tunga transporter. Det måste tydligt synas att de har de behörigheterna. Den som dirigerar trafiken måste bära sin uniform.

Fri väg

När ett utryckningsfordon har sirener eller blåljus igång är du skyldig att lämna dem fri väg.

Fri väg innebär att du inte får vara i vägen för dom. Med andra ord ska du köra åt sidan och eventuellt stanna för att hjälpa dom att passera. Var uppmärksam. Om ett utryckningsfordon passerar dröjer det oftast inte särskilt länge förrän ytterligare ett eller fler utryckningsfordon behöver passera.

Du är även skyldig att lämna tåg och spårvagnar fri väg. Att man måste lämna fri väg till ett tåg är inte så konstigt med tanke på hur svårt ett tåg har att stanna?

Undantag:
Ett undantag ifrån skyldighet att lämna fri väg är när en spårvagn har väjningsplikt. Det framgår då att spårvagnen närmar sig ett väjningspliktsmärke, trafikljus, eller liknande…

Trafiksignaler, färger

Detta betyder de olika ljusen:

Rött betyder stopp. Du skall stanna.

Rött och gult. Det håller på att slå om till grönt ljus. Du får inte köra förrän det är grönt.

Grönt. Du får köra. Men var uppmärksam så att inte någon från den korsande vägen kör mot rött ljus.

Gult. Du ska stanna om du kan göra det på ett säkert sätt.

Gult blinkande ljus eller inget ljus alls. Trafiksignalen är trasig. Kör försiktigt och var extra uppmärksam. Glöm inte bort att du ska vänta på fotgängare och cyklister vid övergångsställen eller cykelöverfarter. I och med att trafiksignalen inte fungerar så har dessa blivit obevakade.

Grönt ljus, hur grönt är det?

Om du ska svänga åt vänster är du skyldig att lämna mötande trafikanter som ska svänga till höger, eller köra rakt företräde. De har också grönt ljus!

Om du skall svänga åt höger skall du lämna företräde åt trafikanter på cykelbanor och övergångsställen. Även de har grönt ljus!

Trafiksignal med konturpil

Trafiksignal med konturpil, även kallad egopil.

Om pilen lyser grönt får du svänga i dess riktning trots att trafiksignalen visar rött.

I detta exempel får du endast köra åt höger när det är grönt. Gående och cyklister på cykelbanan skall vänta på dig. Du skall med andra ord inte behöva vänta på någon. Glöm inte att se dig för, du vet ju aldrig om någon går eller cyklar trots allt!

I princip skall du inte behöva vänta på någon övrig trafik när du följer en grön konturpil.

Stoppsignal

Om trafiksignalen visar rött ska du stanna vid stopplinjen om du tänker köra rakt fram.

Om du däremot ska svänga åt höger eller åt vänster så måste du inte stanna även om signalen visar rött.

Orsaken till att man har stoppsignal på vissa ställen är att man inte ska blockera för korsande trafik när man väntar på rött ljus.

Processioner


Du får inte bryta eller hindra ett begravningsfölje, en grupp med barn med ledare, militärkolonn, eller någon liknande procession.

 

»Snabbteori


Snabbteori/ kort sammanfattning

  • Det är inte bara polisen som får dirigera trafiken. Det får även Tullpersonal, parkeringsvakter, militärpolis, trafikvakter vid vägarbete eller vägtransportledare för långa, breda och tunga transporter. Det måste tydligt synas att de har de behörigheterna. Den som dirigerar trafiken måste bära sin uniform.
  • När ett utryckningsfordon har sirener eller blåljus igång är du skyldig att lämna dem fri väg.
  • Vid gult ljus skall du stanna om du kan göra det på ett säkert sätt.
  • Gult blinkande ljus eller inget ljus alls. Trafiksignalen är trasig. Kör försiktigt och var extra uppmärksam. Glöm inte bort att du ska vänta på fotgängare och cyklister vid övergångsställen eller cykelöverfarter. I och med att trafiksignalen inte fungerar så har dessa blivit obevakade.
  • I princip skall du inte behöva vänta på någon övrig trafik när du följer en grön konturpil men se upp ändå!
  • Du får inte bryta eller hindra ett begravningsfölje, en grupp med barn med ledare, militärkolonn, eller någon liknande procession.

Dölj

Lektion etiketter: grunder
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Mindre gator/trafikregler