Motorväg och motortrafikled

Förhandsgranska

Om motorväg

Motorvägar är en av de minst komplicerade vägtyperna att köra på. Trafiken är uppdelad i två skilda körbanor. Där finns inga korsningar och dessutom har dom flesta motorvägarna avkörningsskydd i mitten av vägen. Dessa minskar risken för att fordon kommer in i mötande körfält. Motorväg är med andra ord en av våra säkraste vägtyper.

Regler

På en motorväg får du inte vända
Förbud mot att vända. Med jämna mellanrum ges möjlighet att vända mellan små öppningar i mittremsan på motorvägen. Dessa är avsedda för bl a utryckningsfordon och väghållningsfordon. Här får inte du vända! Fortsätt till nästa avfart, kör av motorvägen och vänd på lämpligt ställe.

På en motorväg får du inte backa
Förbud mot att backa. Kör av på nästa avfart och hitta ett lämpligt ställe att vända på om du råkat köra fel.

På en motorväg får du inte stanna
Förbud mot att stanna. Självklart får du stanna om trafiksituationen kräver det som t ex vid köbildning eller trafikolyckor. Stanna på vägrenen om du måste stanna på grund av att bilen gått sönder.

Förbud mot motorredskap och traktor
Förbud mot motorredskap och traktor. Dessa fordonen får inte köra på en motorväg. Obs! Detta gäller inte motorredskap klass 1 som är inrättat som mobilkran.

Motorväg placering
Du skall köra i höger körfält om du inte kör om.

Förbud mot gående och cyklister
Förbud mot gående, cyklister och mopedister. Dessa får inte vistas på en motorväg.


Endast motorfordon som är konstruerade för att köra i minst i 40 km/t får köra på en motorväg eller motortrafikled.

Obs! Tänk på att alla dessa regler även gäller på påfarter och avfarter!

Varför chansa? Din bästa chans att fixa lappen!

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet.

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Påfart, accelerationsfält

Motorväg. Påfart, accelerationsfält

När du skall köra in på en motorväg är det viktigt att du anpassar hastigheten efter trafiken på motorvägen och glider in i en lucka så tidigt som möjligt. Du är även skyldig att se till att det är fritt innan du glider in på motorvägen.

Det största ansvaret vilar på dig. Dock är du skyldig att underlätta för andra att köra på när du redan färdas på motorvägen. Anpassa din hastighet så att du kan ge dem en lucka. Du kan även byta körfält för att hjälpa till.

Om motorvägen inte har något accelerationsfält har du väjningsplikt mot trafiken på motorvägen när du skall köra på.

Avfart

Motorväg. Skyltar inför en avfart
För att man i god tid skall se var avfarterna finns skyltas dom ofta med en eller två förberedande avfartsvisare. Därefter kommer avfartsvisare och en avfartsskärm.

Motorväg. Avfart. Titta
När du skall köra av motorvägen är det viktigt att du kör ut på avfarten så tidigt du kan.

Var misstänksam. Det är lätt att bli fartblind! Om du råkat ut för fartblindhet finns det risk att du kör fortare än du tror att du gör. Vissa avfarter har snäva svängar. Du riskerar då att köra av vägen. Titta långt fram för att få översikt över hur vägen går och håll ett halvt öga på hastighetsmätaren.

Nödstopp

Stanna så långt till höger på vägrenen du kan om du tvingas stanna på grund av något fel på bilen. Sätt upp en varningstriangel på gott avstånd ifrån bilen för att varna andra. Flytta bilen omgående. Om du skall bogsera bilen så får det endast ske på vägrenen och fram till nästa avfart.

Kontrollplats

Kontrollplats
På en del motorvägar finns kontrollplatser. Kontrollplatserna är avsedda för att underlätta för poliser eller bilinspektörer att göra kontroller.

Strax före en kontrollplats finns ljusskyltar. Ljusskyltarna berättar vilken typ av fordon som kontrolleras. Där ser du om du måste köra in på kontrollplatsen.

Motortrafikled

På motortrafikleder gäller samma trafikregler som på motorvägar. Påfarter på motortrafikleder saknar ofta accelerationsfält. Du har då väjningsplikt mot trafiken inne på motortrafikleden. Avfarterna på dessa vägarna är oftast också kortare än på motorvägar.

2+1 väg

2+1 vägUnder de senaste åren har många landsvägar och motortrafikleder byggts om till så kallade 2+1 vägar. Detta har minskat antalet allvarliga olyckor, speciellt mötesolyckor.

Risken för att något fordon kommer in i mötande körfält är minimal eftersom att den mötande trafiken är avskild med ett mitträcke.

2+1 vägar har omväxlande två eller ett körfält i vardera riktningen. Se upp! Där kan finnas LGF-fordon, cyklister, gående och mopedister på 2+1 vägar. Där kan även finnas korsningar. Alla 2+1 vägar är inte motortrafikleder.

Obs!
När två körfält går ihop och blir ett gäller ömsesidig hänsyn det vill säga att ingen har företräde och att man skall hjälpas åt(kugghjulsprincipen).

Motorvägar är uppdelade i två skilda körbanor. Där finns inga korsningar och dessutom har dom flesta motorvägarna avkörningsskydd i mitten av vägen. Dessa minskar risken för att fordon kommer in i mötande körfält. Motorväg är med andra ord en av våra säkraste vägtyper.

Regler på motorväg…
Förbud mot att vända
Förbud mot att backa
Förbud mot att stanna.
Förbud mot motorredskap och traktor.
-Du skall köra i höger körfält om du inte kör om.
Förbud mot gående, cyklister och mopedister. 
Endast motorfordon som är konstruerade för att köra i minst i 40 km/t får köra på en motorväg eller motortrafikled.

Du är skyldig att se till att det är fritt innan du kör på en motorväg. Det största ansvaret vilar på dig. Dock är du skyldig att underlätta för andra att köra på när du redan färdas på motorvägen.

Om motorvägen inte har något accelerationsfält har du väjningsplikt mot trafiken på motorvägen när du skall köra på.

Stanna så långt till höger på vägrenen du kan om du tvingas stanna på grund av något fel på bilen. Sätt upp en varningstriangel på gott avstånd ifrån bilen för att varna andra. Flytta bilen omgående. Om du skall bogsera bilen så får det endast ske på vägrenen och fram till nästa avfart.

Strax före en kontrollplats finns ljusskyltar. Ljusskyltarna berättar vilken typ av fordon som kontrolleras. Där ser du om du måste köra in på kontrollplatsen.

motortrafikleder gäller samma trafikregler som på motorvägar. Påfarter på motortrafikleder saknar ofta accelerationsfält. Du har då väjningsplikt mot trafiken inne på motortrafikleden. Avfarterna på dessa vägarna är oftast också kortare än på motorvägar.

2+1 väg. När två körfält går ihop och blir ett gäller ömsesidig hänsyn det vill säga att ingen har företräde och att man skall hjälpas åt(kugghjulsprincipen).

Lektionsetiketter: motorväg och motortrfikled
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Motorväg/motortrafikled