Så här kör du i en cirkulationsplats (rondell)

Cirkulationsplats eller rondell?

I vardagligt tal används ofta ordet rondell. En rondell är egentligen endast cirkeln i mitten av en cirkulationsplats. Jag har därför valt att använda mig av ordet cirkulationsplats.

vid skylt

Väjningsregler

Du har väjningsplikt mot samtliga fordon i cirkulationsplatsen. Titta och anpassa farten i god tid när du närmar dig så att du kan undvika onödiga stopp. Om det finns en cykelbana eller ett övergångställe i samband med cirkulationsplatsen är det dom vanliga väjningsreglerna som gäller.

Väjningsplikt inför rondell

Det kan kännas lockande att köra in i cirkulationsplatsen om det endast finns fordon i det vänstra körfältet och inga i det högra. Orsaken till detta är att det känns som att där finns plats att köra in och det finns det också! Bekymret är att om den röda bilen inne i cirkulationsplatsen tänker svänga vänster så kommer man inte många meter in i cirkulationsplatsen innan olyckan är ett faktum. Fall inte för frestelsen! Det måste vara fritt i båda körfälten!

Placeringar

Du placerar dig likadant i en cirkulationsplats som du gör i en korsning. Jämför….

placering cirkulationsplats och korsningar

Högersväng

Högersväng i cirkulationsplats

Vid högersväng placerar du dig i höger körfält och håller dig till höger. Blinka i god tid när du närmar dig cirkulationsplatsen. Glöm inte att hålla koll på cykelbanan och övergångstället!

Rakt fram

Köra rakt i cirkulationsplats

Planera! Placera….
Om du skall köra rakt genom cirkulationsplatsen väljer du körfält beroende på din fortsatta färd. Om du exempelvis skall svänga till vänster direkt efter cirkulationsplatsen, placerar du dig i vänster körfält (se vänstra bilen). Om du däremot skall köra rakt fram eller till höger efter cirkulationsplatsen, placerar du dig i höger körfält (se högra bilen).

rakt cirk

Köra rakt  fram i höger körfält
Blinka åt höger när du kört genom halva cirkulationsplatsen. Genom att blinka berättar du för dom andra trafikanterna att du tänker köra av cirkulationsplatsen. Detta gör att dom lättare kan ta beslut om huruvida dom skall köra eller vänta. Starta inte blinkersen för tidigt. Du riskerar då att lura dina medtrafikanter att du skall köra ur cirkulationsplatsen tidigare än du tänkt göra. Risken är att dom tror att dom kan köra och kör ut framför dig.

Glöm inte att hålla koll på cykelbanan och övergångstället!

rakt vkf

Köra rakt fram i vänster körfält
Sträva efter att välja höger körfält. Välj endast vänster körfält om du har en anledning till det. Som jag tidigare nämnt kan det vara att du tänker svänga vänster efter cirkulationsplatsen. Glöm inte att blinka dig ur cirkulationsplatsen om du väljer vänster körfält. Titta i dödavinkel innan du kör ur(se bilden). Risken är att du har ett fordon till höger om dig som tänker svänga vänster i höger körfält.

Glöm inte att hålla koll på cykelbanan och övergångstället!

Vänstersväng

Att svänga vänster i en cirkulationsplats är lite mer komplicerat. Ibland får man en känsla av att det finns ungefär lika många människor med körkort som det finns varianter på hur man svänger till vänster i en cirkulationsplats.

Nåväl, så här föredrar jag att göra när jag skall svänga till vänster….

Placering
Som nybörjare är det lätt att bli förvirrad över var man skall byta körfält och var man skall köra ur cirkulationsplatsen vid vänstersväng. Jag brukar placera mig ungefär som den röda linjen på nedanstående bild.

Planera
Att göra upp en plan innan du kör in i cirkulationsplatsen är viktigt! Annars är det lätt att du blir förvirrad när du såväl är inne och resultatet blir därefter….

Ta ut två punkter….

  1. Var skall jag köra ur cirkulationsplatsen?
  2. Var skall jag byta körfält?


Punkt 1

Vänstersväng i cirkulationsplats

Försök att hitta avfarten där du tänker köra ur cirkulationsplatsen och memorera var den är. Hitta ett landmärke att sikta på (på bilden är det busken).

Punkt 2
Gör sedan upp en plan om var du vill byta körfält. Ofta finns det en refug på andra sidan cirkulationsplatsen, ungefär där du vill byta körfält (på bilden är det där den blå skylten “påbjuden körbana” med pilen är).

Tänk dig att du nästan skall köra på refugen på andra sidan av cirkulationsplatsen. Du vill inte köra på mitten(rondellen) av cirkulationsplatsen, så du gör en undermanöver för att undvika att köra på den. När du sedan närmar dig refugen på andra sidan cirkulationsplatsen ångrar du dig och håller till vänster.

Vid skymda cirkulationsplatser
Om du inte kan se refugen du tänker byta körfält vid eller utfarten får du tänka dig åt vilket väderstreck dom finns och sikta dit.

Ok! Vi tänker oss att du har hittat dom två punkterna och kör in i cirkulationsplatsen.

vänster cirkulation blinkers

Glöm inte dom två punkterna att sikta på!…..
Blinka till vänster. Kontrollera att du inte har ett fordon till höger om dig genom att titta i höger backspegel och i dödavinkeln upprepade gånger. Blinka sedan till höger och byt körfält.

Obs!!!! Blinka inte till höger för tidigt! Om du blinkar för tidigt riskerar du att lura mötande fordon att tro att du tänker köra rakt fram i cirkulationsplatsen! Risken är då att dom tror att det är fritt och kör in i cirkulationsplatsen rakt framför dig.


vänster cirkulation

Köra ur i vänster körfält
Som jag tidigare har nämnt kan du även köra ur cirkulationsplatsen i vänster körfält. Du har två körfält att välja på. Antingen kör du ur i det högra körfältet, eller i det vänstra. I normala fall är det högra att föredra. Men visst, om du exempelvis skall till vänster efter cirkulationsplatsen, är det bättre att välja det vänstra körfältet. Om du väljer det vänstra körfältet kör du likadant som jag har nämnt tidigare i fråga om blinkers och att titta i speglar och i döda vinkeln.
Varför kan jag inte ligga kvar i vänster körfält och byta körfält strax innan jag kör av cirkulationsplatsen? Varför byta till det högra körfältet så tidigt? Eller faktiskt…! Det är ju lättare att köra ur i vänster körfält. Varför skall/kan jag inte alltid göra det?

höger kf säkrare andra hållet cirkulation

Jo! Kommer du ihåg denna bilden?
Vi vänder på steken… Känns det inte väldigt lockande att köra ut i cirkulationsplatsen här? Detta känns som en inbjudan till ”festen”. Om den röda bilen inne i cirkulationsplatsen bytt körfält aningens tidigare hade du förmodligen inte känt dig lika lockad att köra ut.

Med denna placeringen är risken att någon kör ut betydligt mindre!

Vända i cirkulationsplats

Vända i cirkulationsplats

När du skall vända i en cirkulationsplats gäller samma princip vid en vänstersväng. Den enda skillnaden är att körfältsbytet sker en refug senare än vid en vänstersväng (se bild).

Måste jag blinka till vänster i cirkulationsplatsen?

Att blinka till vänster eller ej är en fråga som alltid startar diskussioner i trafiklärarkåren. Några lärare är för och andra mot vänsterblink. Personligen anser jag att det är bra om man blinkar till vänster för att förtydliga för övrig trafik var man tänker köra. Tyvärr är detta en diskussion som man kan fortgå i en evighet. Jag kommer därför inte svara på några meddelande som handlar om just detta.


Viktiga punkter

  • Glöm inte att hålla koll på övergångställen och cykelbanor
  • Titta tidigt in i cirkulationsplatsen och anpassa farten så att du kan kan undvika onödiga stopp
  • Gör upp en plan och hitta dom två punkterna vid vänstersväng (var skall jag köra ur och var skall jag byta körfält?)
  • Blinka inte till höger inför körfältsbytet för tidigt vid vänstersväng!


Lycka till med körkortet! 🙂