Synen, sinnena och varseblivningen

Förhandsgranska

Synen

Synskärpa

Synen. Synskärpa

Det krävs att du har minst 0,5 i synskärpa för att du skall få ta körkort. Om du har lägre än 0,5 måste du ha glasögon eller linser för att komma upp i minst 0,5 när du kör.

Mörkernärsynthet

Många får bekymmer med att de blir närsynta i mörker. De behöver därför glasögon med högre styrka när de kör på natten.

Nattblindhet

En del människor får nattblindhet. Det innebär att de blir blinda när det är mörkt ute. Nattblindhet kan vara medfött eller kommit till följd av en sjukdom.

Synfelsdefekter

Synfelsdefekter kan innebära att man har sämre eller ingen syn inom vissa delar av synfältet. Synfelsdefekter kan komma till följd av sjukdomar.

Se upp!

Var uppmärksam på din syn. Försämringar kommer oftast smygande. Det kan vara svårt att upptäcka att man ser sämre. Gör regelbundna kontroller hos optiker!

Synens två delar-

Synen. Synfältet

Direktseendet

Direktseendet är ca 2% av allt du ser. Direktseendet är den delen av synfältet som du ser skarpt med.

Periferiseendet(sidoseendet)

Periferiseendet är resterande del av synfältet. Synfältet är ca 180 grader. Ju längre ut i kanterna av synfältet, desto suddigare ser du.

Med hjälp av periferiseendet uppfattar du rörelser och föremål. Med hjälp av direktseendet identifierar vi vad det är som rör sig. Periferiseendet påverkas snabbt av droger, alkohol och trötthet.

Andra sinnen

Köra bil. Sinnen

Hörseln

Hörseln kan hjälpa dig genom att du kan höra att ett utryckningsfordon närmar sig. Du kan även höra om det är något fel på motorn. Det ställs inga krav på hörseln för att få lov att köra bil.

Känseln

Med hjälp av känseln kan du känna om ett däck är obalanserat. Du kan då känna att det skakar i ratten.

Lukten

Luktsinnet kan varna dig om det läcker in avgaser i bilen. Utan luktsinnet hade du inte kunnat lukta avgaserna.

Balanssinnet

Balanssinnet har du glädje av om bilen håller på att få sladd. Du känner då en antydan till sladd i ryggen och har en chans att motverka sladden tidigt.

Varför chansa? Din bästa chans att fixa lappen!

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet.

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Varseblivning

Vad hjärnan registrerar och berättar för dig…

Alla intryck som sinnena registrerar går vidare till hjärnan. Hjärnan tolkar intrycken och gör dig medveten om vad som händer i din omgivning. Det är en extrem mängd med intryck hjärnan bombas med när vi kör. Hjärnan måste därför välja bort en del av intrycken som inte är så intressanta för tillfället.

Denna urvalsprocess kallas för selektiv varseblivning (selektera=välja).

Varseblivning

Vad hjärnan väljer ut beror på dina tidigare kunskaper och erfarenheter. Dina intressen, behov, känslor och förväntningar spelar också roll. Urvalet kan ske helt omedvetet eller fullt medvetet.

Avsökning (hur vi tittar)

Erfarna förare har oftast en rörligare blick och ett bredare avsökningsområde än oerfarna förare. Erfarna förare tittar mer på rörliga föremål.

Oerfarna förare låser oftare blicken på fasta föremål. Dom har också ett kort och smalt observationsområde. Detta gör att dom uppmärksammar viktiga saker i trafiken sent.

Synvillor

Du kan råka ut för synvillor när vi kör. Synvillor beror på att hjärnan gör feltolkningar.

Några exempel på synvillor…

Vart tar vägen vägen?

Synvilla 1
Om du tittar på ovanstående bild kan du lätt tolka det som att vägen går åt vänster.

Synvilla 2
När du sedan närmar dig svängen ser du att vägen istället går åt höger.

Backiga vägar

Om du kör på en backig väg med många svängar är det lätt att dra felaktiga slutsatser om åt vilket håll vägen går efter ett backkrön. Terrängen kan luras..

Enögd bil

Om du möter en bil med endast en fungerande framlampa finns det risk att du på avstånd tolkar det som att du möter en motorcykel och inte en bil.

Snöyra

Synvilla. Snöyra

Om du kör med helljuset på när det kommer mycket snö är det lätt att du blir desillitionerad och missar var vägkanten är. Risken är som störst om du färdas i hög fart och är trött.

MC eller moped?

Synvilla. Mc eller moped?Några av dagens motorcyklar är ganska små. På avstånd är det ganska lätt att förväxla en motorcykel med en moped. Bekymret är att motorcykeln ofta närmar sig mycket snabbare än mopeden gör.

Avståndsbedömning

Köra bil. Avståndsbedömning

Att köra bil ställer höga krav på din avståndsbedömning. Att bedöma avståndet till mötande fordon är en av de svåraste bedömningar du gör i trafiken. Du bedömer avstånd med hjälp av många olika detaljer. Du ser hur föremål tätnar och är närmare varandra ju kortare avståndet till dom är. Du ser att vägen smalnar av, du tittar på föremåls storlek, mm…

Om du inte har dessa detaljerna att gå efter, som t ex vid dimma så blir det ännu svårare att bedöma avståndet.

Reaktionsförmåga

Köra bil. Reaktionsförmåga

Undersökningar har visat att bäst reaktionsförmåga i trafiken har åldersgruppen 45-54 åringar.

Yngre förare har mycket sämre reaktionsförmåga. Orsaken till detta är förmodligen att den erfarna föraren med hjälp av sin erfarenhet vet när denne måste vara handlingsberedd. Den erfarne föraren är beredd att bromsa redan innan situationen har uppstått. Dessutom har den erfarne föraren oftast ett mer defensivt körsätt.

Det krävs att du har minst 0,5 i synskärpa för att du skall få ta körkort. Om du har lägre än 0,5 måste du ha glasögon eller linser för att komma upp i minst 0,5 när du kör.

Synens två delar…
Direktseendet är ca 2% av allt du ser. Direktseendet är den delen av synfältet som du ser skarpt med.
Periferiseendet(sidoseendet) är resten av ditt synfält.

Varseblivning är vad hjärnan registrerar och berättar för dig.

Erfarna förare har oftast en rörligare blick och ett bredare avsökningsområde än oerfarna förare. Erfarna förare tittar mer på rörliga föremål.

Oerfarna förare låser oftare blickenfasta föremål. Dom har också ett kort och smalt observationsområde. Detta gör att dom uppmärksammar viktiga saker i trafiken sent.

Du kan råka ut för synvillor när vi kör. Synvillor beror på att hjärnan gör feltolkningar.

Bäst reaktionsförmåga i trafiken har åldersgruppen 45-54 åringar.

Lektionsetiketter: människan
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Människan