Våra utvecklingsfaser/unga förare

Preview
Voiced by Amazon Polly


Utvecklingsfaser

Vi människor går igenom olika utvecklingsfaser på vägen till vuxenlivet. Som bilister går vi oftast också igenom olika utvecklingsfaser. Vårt uppträdande i trafiken speglas av vilken fas vi befinner oss i.

Tyvärr är många förare utvecklingsmässigt i fasen ”egoism” den första tiden efter att dom fått sitt körkort. Med tiden utvecklas man och mognar till. I bästa fall utvecklas man till att bli en ”ansvarstagande” förare.

Egoism

Den första fasen präglas av egoism. Som egoistisk förare skapar man ofta farliga situationer i trafiken. Man skrämmer och irriterar sina medtrafikanter. Man tänker helt enkelt bara på sig själv.

Regeltänkande

En regeltänkande förare kör till 100% efter trafikreglerna. En regeltänkande förare släpper aldrig fram någon annan trafikant om han/hon har reglerna på sin sida.

Ibland flyter trafiken på bättre om man låter någon annan köra före en själv trots att den har väjningsplikt. Reglerna är till för att följas men måste också kompenseras med sunt förnuft.

Ansvarstagande

Ansvarstagande förare förstår att andra liksom de själva kan göra fel i trafiken. En ansvarstagande förare ser trafiken som ett stort samarbete mellan trafikanter.

Unga förare

Om man tittar på olycksstatistiken och ser vilka förare som råkar ut för mest olyckor talar statistiken ett tydligt språk. Unga förare är dom farligaste trafikanterna.

Här följer några orsaker till att unga förare är inblandade i så många olyckor:

Dåliga ideal

Ens ideal styr till stor del vem vi vill vara i trafiken. Om någon av huvudpersonerna i Fast and the Furious filmerna är vår stora idol finns det kanske en viss risk att detta kan färga vår körning? Vi lär då inte vara särskilt säkra bilförare.

Om vi däremot identifierar oss med någon mer säkerhetsmedveten person så blir körningen med största sannolikhet säkrare.

Dålig verklighetsuppfattning

Vår verklighetsuppfattning kan också styra vår körning. Det är viktigt att vi skiljer på vad vi sett på TV och vad som är på riktigt!

Bristande självkontroll

Låt inte humöret styra körningen. En arg och irriterad förare kan bli farlig i trafiken. Behärska ditt humör!

Liten erfarenhet

Som oerfaren förare kan det vara svårt att veta hur man reagerar i en oväntad situation. Det är viktigt att inte gripas av panik och överreagera.

Dålig självkännedom

Med dålig självkännedom överskattar man ofta sin egen förmåga. Med dålig självkännedom kör man oftast fortare än vad man faktiskt klarar av och sätter sig lätt i situationer som man kan få svårt att lösa. Man tror att man är bättre än man faktiskt är.

Självbedömd körförmåga

Unga män tenderar ofta att överskatta sin egen förmåga. Detta gör att dom oftare hamnar i farliga situationer. Det är inte lika vanligt att unga kvinnor överskattar sin förmåga. Dock har undersökningar pekat på att förändringar håller på att ske. Unga kvinnor tar mer risken än de gjorde förut.

Obs! Alla individer är olika. Resultatet är tagit från tidigare gjorda undersökningar. Tiderna förändras och frågan är hur intressant detta är i dagens samhälle?

 

»Snabbteori


Snabbteori/ kort sammanfattning

  • Egoistiska förare skapar man ofta farliga situationer i trafiken.
  • Regeltänkande förare släpper aldrig fram någon annan trafikant om han/hon har reglerna på sin sida.
  • Ansvarstagande förare förstår att andra liksom de själva kan göra fel i trafiken.
  • Ens ideal styr till stor del vem vi vill vara i trafiken. Om vi  identifierar oss med en säkerhetsmedveten person så blir körningen med största sannolikhet säkrare.
  • Vår verklighetsuppfattning kan styra vår körning. Dålig verklighetsuppfattning är negativt i trafiken.
  • En arg och irriterad förare med dålig självkontroll kan bli farlig i trafiken.
  • Med en liten erfarenhet hamnar man oftare i farliga situationer jämfört med förare med mer erfarenhet.
  • Dålig självkännedom kan resultera att man gör saker i trafiken som man får svårt att reda ut.
  • Unga män tenderar ofta att överskatta sin egen förmåga. Detta gör att dom oftare hamnar i farliga situationer.

Dölj

Lektion etiketter: människan
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Människan