Mobiltelefon, äldre i trafiken och trötthet

Preview

<input type="hidden" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-<input type="hidden" /> <h3><a href="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/manniskan-2/"><img class="alignnone size-full wp-image-35185" src="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2017/10/tillbaka-till-människan.jpg" alt="" width="2048" height="207" /></a></h3> -AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END- <hr /> <h2><a id="Mobiltelefon" name="Mobiltelefon"></a>Mobiltelefon</h2> <a name="Mobiltelefon"></a><input type="hidden" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-<input type="hidden" /><img class="alignnone size-full wp-image-26298" src="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2017/10/mobiltelefon.jpg" alt="" width="1000" height="309" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END- <h3><strong>Mobilförbud</strong></h3> Att det kan vara farligt att använda mobiltelefon när du kör är knappast en överraskning. Att köra med mobiltelefonen i handen är förbjudet. Att prata i telefonen med hjälp av ett handsfree system är dock tillåtet under förutsättning att det inte påverkar körningen på ett negativt vis. Vissa forskare menar att det är själva samtalet som gör en okoncentrerad på körningen och inte att man håller en mobiltelefon i handen. Ha därför för vana att inte köra och prata i mobilen. Stanna till vid kanten om telefonen ringer och svara därefter på samtalet. <h3><strong>Sms</strong></h3> Med tanke på att det är förbjudet att ha mobilen i handen när du kör är det självklart även förbjudet smsa, chatta, osv... Om du bryter mot förbudet, kan du få böter och bli av med körkortet. Om du nyligen har tagit körkort, kan du behöva ta om ditt körkort. Dock kan mobiltelefonen även innebära något positivt. Om du håller på att bli försenad till ett möte kan du meddela att du är på väg men att du blir lite sen. På så vis stressar du kanske inte till mötet och kör därför säkrare. <h3><strong>Annan elektronisk utrustning</strong></h3> Samma regler som för mobiltelefon gäller även för annan elektronisk utrustning såsom GPS och annan kommunikationsutrustning. Du får inte hålla dessa i handen när du kör och när du använder dessa får det inte påverka körningen på ett negativt sätt. <h3><strong><a name="Mobiltelefon"></a>Två snabba råd…</strong></h3> <ul> <li><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" name="Mobiltelefon"></a>·       Om du har passagerare i bilen kan du be dom att ringa eller svara.</span></li> <li><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" name="Mobiltelefon"></a>·       Stanna om du skall använda mobilen.</span></li> </ul> <h2><a id="Aldrebilforare" name="Aldrebilforare"></a>Äldre i trafiken</h2> <a name="Aldrebilforare"></a><input type="hidden" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-<input type="hidden" /><img class="alignnone size-full wp-image-26299" src="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2017/10/äldre-i-trafiken-1.jpg" alt="" width="1000" height="456" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END- <h3><strong>Statistik</strong></h3> <a name="Aldrebilforare"></a>Äldre bilförare är oftast säkrare förare än vad ungdomar är. Förare i åldrarna 65-74 år är inblandade i färre olyckor än ungdomar. Orsaken till att denna åldersgruppen är säkrare förare än ungdomarna är att äldre förare ofta är väl medvetna om sina brister. Av den anledningen undviker de trafiksituationer som de upplever som jobbiga, som t ex att köra i rusningstrafik eller i mörker. De kör oftast långsammare och tar god tid på sig. Detta gör att de sällan är inblandade i singelolyckor. <h3><strong>Komplicerade trafikmiljöer</strong></h3> Äldre förare kan dock få problem i komplicerade trafikmiljöer där det händer många saker samtidigt. Korsningar kan betyda bekymmer. En äldre förare kan missa ett stopptecken eller ett rödljus och köra rakt ut i korsningen trots att där är korsande trafik. Det är även vanligt att de missar att ge tecken innan de tänker svänga i en korsning. Dock har undersökningar visat att förare i åldern 75 år och uppåt löper 5-6 gånger större risk att råka ut för en olycka. Detta är exakt samma siffror som för 18-19 åringarna. <h3><strong>Sjukdom</strong></h3> <a name="Aldrebilforare"></a>Äldre förare löper större risk att drabbas av sjukdom när dom kör. Ett sjukdomsfall kan medföra farliga beteenden som, t ex att föraren kör in på fel sida på motorvägen, trampar på fel pedal, glömmer korsande trafik i korsningar eller smiter ifrån en olycksplats. <h3><strong>Sluta i tid</strong></h3> Som tidigare nämnts är flertalet av dem som blir äldre är väl medvetna om att förmågan avtar. En stor svårighet är att avgöra när det är dags att sluta köra bil. Förändringen sker långsamt och skillnaden blir inte märkbar från en dag till en annan. Andra förstår inte att de inte har förmågan kvar att köra säkert. Det kan till exempel bero på begynnande eller till och med långtgående demens. <h2><a id="Trotthet" name="Trotthet"></a>Trötthet</h2> <a name="Trotthet"></a><input type="hidden" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-<input type="hidden" /><img class="alignnone size-full wp-image-26300" src="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2017/10/trötthet-2.jpg" alt="" width="1000" height="309" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END- <a name="Trotthet"></a>Trötta förare är livsfarliga! <strong><a name="Trotthet"></a>Trötthet försämrar din:</strong> <ul> <li><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" name="Trotthet"></a>·       Reaktionsförmåga</span></li> <li><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" name="Trotthet"></a>·       Koncentrationsförmåga</span></li> <li><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" name="Trotthet"></a>·       Koordination</span></li> <li><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" name="Trotthet"></a>·       Beslutsförmåga</span></li> <li><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" name="Trotthet"></a>·       Uppfattningsförmåga</span></li> </ul> <a name="Trotthet"></a>Att köra efter en natt utan sömn ger lika dålig reaktionsförmåga som om du hade haft en promillehalt på 0,8 promille i blodet. Rent kroppsligt reagerar vi ungefär likadant på trötthet som vi gör på alkohol. Lagen ser dessutom lika hårt på att köra trött som att köra berusad! <h3><strong>Kroppens signaler</strong></h3> <a name="Trotthet"></a>Var uppmärksam på kroppens signaler. Trötthet kommer oftast smygande. Trötthetssignalerna kan variera mellan olika personer. En vanlig första trötthetssignal är att man dagdrömmer. Efter en stund blir man oftast frusen och okoncentrerad. Därefter blir man bara tröttare och tröttare om man inte gör något åt situationen. Det sämsta du kan göra om du känner dig frusen är att höja värmen. Du kommer då bara att bli ännu tröttare. Det var några exempel på några trötthetssignaler. <strong>Här följer några fler:</strong> <ul> <li><a name="Trotthet"></a>·    <span style="color: #ff0000;">   Försämrad kurshållning</span></li> <li><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" name="Trotthet"></a>·       ”Seg” i huvudet</span></li> <li><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" name="Trotthet"></a>·       Slö och oengagerad</span></li> <li><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" name="Trotthet"></a>·       Torr i munnen</span></li> <li><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" name="Trotthet"></a>·       Överreagerar</span></li> <li><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" name="Trotthet"></a>·       Gäspar oftare och djupare</span></li> <li><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" name="Trotthet"></a>·       Frusenhet</span></li> <li><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" name="Trotthet"></a>·       Ojämn fart</span></li> <li><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" name="Trotthet"></a>·       Ögonen klipper</span></li> <li><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" name="Trotthet"></a>·       Grus i ögonen</span></li> <li><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" name="Trotthet"></a>·       ”Ryckig” körning, ojämna rattrörelser.</span></li> </ul> <h3><strong><a name="Trotthet"></a>Vad kan du göra om du känner dig trött?</strong></h3> <input type="hidden" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-<input type="hidden" /><img class="alignnone size-full wp-image-29551" src="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2017/10/sömnbil.jpg" alt="" width="1000" height="380" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-Svaret är enkelt! Stanna och sov! Oftast räcker det med att du fäller ner sätet och sover i ca 20 minuter för att övervinna tröttheten tillfälligt. <strong> Mindre effektiva metoder men som oftast hjälper en kort stund är…</strong> <ul> <li><a name="Trotthet"></a>·      <span style="color: #ff0000;"> Korta raster</span></li> <li><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" name="Trotthet"></a>·       Hög volym på bilstereon</span></li> <li><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" name="Trotthet"></a>·       Dricka kaffe</span></li> <li><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" name="Trotthet"></a>·       Kall luft i kupén</span></li> <li><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" name="Trotthet"></a>·       Förebygg tröttheten!</span></li> </ul> <strong><a name="Trotthet"></a>Du minskar risken att bli trött genom att…</strong> <ul> <li><a name="Trotthet"></a>·    <span style="color: #ff0000;">   Köra kortare körpass, max 1-1,5 timma</span></li> <li><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" name="Trotthet"></a>·       Ha kallt i bilen</span></li> <li><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" name="Trotthet"></a>·       Ta pauser utanför bilen ofta</span></li> <li><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" name="Trotthet"></a>·       Inte äta fet mat före bilfärden</span></li> </ul> <h2><a id="Trotthet" name="Trotthet"></a>Olyckor och trötthet....</h2> <h2>Vill du läsa mer?</h2>