Beteende som kan påverka körningen, högriskgrupper, stress och grupptryck

Förhandsgranska

Sannolikhetsinlärning

Sannolikhetsinlärning

Hur vi bedömer risker beror på tidigare erfarenheter.

Ett exempel:
Du passerar dagligen en sträcka med ett vägmärke som varnar för att vilt kan komma ut på vägen. Du har passerat vägmärket 1000-tals gånger och har aldrig sett något djur varken på eller vid sidan om vägen. Risken är då att du med tiden blir allt mindre uppmärksam efter djur. Det är då lätt att du missar om det springer ut ett djur framför bilen. Sannolikheten för att det skall hända är ju ganska låg…

Imitationsinlärning

unga förare. Imitationsinlärning

Som människor har vi en tendens att ta till oss andras beteende och göra likadant som dem. Detta kan vara både positivt och negativt i trafiken. Det beror på vem du härmar! Omgivningen spelar en stor roll.

Olycksfågeln

Unga förare. Olycksfågeln

Ca 15% av befolkningen är inblandade i ca hälften av alla olyckor.

Det har visat sig att dessa ofta har något eller några av följande riskbeteenden:

Impulsivitet

Impulsivitet

Genom att handla först och tänka sen försätter sig impulsiva förare sig i farliga situationer.

Bortförklaringar

Bortförklaringar

Genom bortförklaringar av sina egna misstag i trafiken lär man sig ingenting och blir därmed aldrig någon bättre förare. Om man ”aldrig” gör fel så behöver man inte ändra på något och man fortsätter då att göra farliga fel.

Bortträngning

Bortträngning

Bortträngning innebär att man bortser ifrån att vissa saker man gör i trafiken kan vara farliga. Man bortser då ifrån farorna som uppstår på grund av ens beteende. Många förare som kör för fort tränger bort hur farligt det är att krocka i en högre hastighet.

Prestigetänkande

Unga förare. Prestigetänkande

Stoltheten blir sårad om man blir omkörd och man känner att man måste ”ge igen”. Detta beteendet kan skapa farliga situationer.

Självhävdelse

Självhävdelse
Man känner att man behöver hävda sig genom sin bilkörning. Man visar gärna hur fort man kan köra och hur ”modig” man är i trafiken. Det är inte helt ovanligt att personer med dåligt självförtroende vill hävda sig bakom ratten.

Varför chansa? Din bästa chans att fixa lappen!

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet.

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Reaktionsbildning/tvärtom beteende

Reaktionsbildning / tvärtom beteende

Man är kanske ganska tillbakadragen och försiktig i vardagslivet. Men när man kör med sina kompisar vill man visa att man egentligen är en helt annan person. Man vill ”ta revansch” och visa att man egentligen är en ”ulv i fårakläder”. Man vill visa upp sig och tar därför risker i trafiken.

Högriskgrupper, stress och grupptryck

Undersökningar har visat att vissa personligheter med en viss livsstil är mer olycksbenägna i trafiken än vad andra är.

Festprissen. Kör ofta på natten till och ifrån fester. Sportar sällan och dricker ofta alkohol.

Äventyraren. Söker spänning och tar risker. Söker hela tiden nya upplevelser och sensationer.

Stress

Stress

Alla människor reagerar olika på stress. En erfaren förare blir inte lika lätt stressad som en oerfaren i trafiken.

För dom allra flesta öka prestationsförmågan en aning om man blir lite stressad. Dock sjunker prestationsförmågan om man blir alltför stressad.

Det är viktigt att du är uppmärksam på hur du själv reagerar på stress!

Stressreaktioner

Stress. Stressreaktioner

Det finns olika reaktioner på extrem stress. Lite stress kan vara höja prestationsförmågan medan för mycket stress sänker prestationsförmågan. I dom flesta fallen är stress inte något positivt. Man kan exempelvis få panik och reagera impulsivt eller få blackout och ge upp och inte göra något alls.

Undvik stress

Några råd för att undvika stress..

·       Genom att minska svårighetsgraden på körningen är risken mindre för stress.

·       Se till att vara ute i god tid när du skall köra någonstans.

·       Håll nere hastigheten.

·       Kör defensivt och planera din körning.

·       Välj rätt tidpunkt att köra på.

·       Det är svårare i rusningstrafik och på kvällen.

·       Håll bilen och dig själv i god kondition.

Grupptryck

Grupptryck

Grupptrycket är en stark kraft som vi har svårt att värja oss mot. Grupptryck kan vara positivt eller negativt. Allt beror på gruppen och dess värderingar. Det beror även på hur pass bra gruppen fungerar.

Positivt grupptryck

Jag gör medvetet dåliga val i trafiken för att imponera på gruppen. Om gruppen då försöker få mig att sluta är det ett exempel på när grupptryck är något positivt.

Negativt grupptryck

Om jag i stället kör defensivt och riskmedvetet och gruppen försöker få mig att köra fortare är grupptrycket negativt.

Självförtroende

Självförtroende

Med ett gott självförtroende är risken mindre att man faller för grupptrycket. Med ett dåligt självförtroende är risken större att man påverkas. Förare med ett dåligt självförtroende har oftare tendenser till bortförklaringar och bortträngning. En mogen förare har oftast bättre självförtroende.

Ansvar

Hur är du? Har du lätt för att falla för grupptrycket? Glöm inte att det är du som är ansvarig för körningen i slutändan.

Våga säga ifrån och utmana inte! Var inte rädd för att säga ifrån om du tycker att någon skall köra försiktigare! Utmana aldrig dina vänner att köra fortare.

Sannolikhetsinlärning är hur vi bedömer risker beroendetidigare erfarenheter.

Imitationsinlärning innebär att vi härmar andra i trafiken. Detta kan vara både positivt och negativt. Det beror på vem vi härmar!

Ca 15% av befolkningen är inblandade i ca hälften av alla olyckor.

Genom att handla först och tänka sen försätter sig impulsiva förare i farliga situationer.

Genom bortförklaringar av sina egna misstag i trafiken lär man sig ingenting och blir därmed aldrig någon bättre förare.

Bortträngning innebär att man bortser ifrån att vissa saker man gör i trafiken kan vara farliga.

Prestigetänkande innebär att man känner att stoltheten blir sårad om man, t ex blir omkörd. Man känner då att man måste ”ge igen”. Detta beteendet kan skapa farliga situationer.

Självhävdelse innebär att man känner att man behöver hävda sig genom sin bilkörning. Man visar gärna hur fort man kan köra och hur ”modig” man är i trafiken. Det är inte helt ovanligt att personer med dåligt självförtroende vill hävda sig bakom ratten.

Reaktionsbildning/tvärtom beteende innebär att man kanske är ganska tillbakadragen och försiktig i vardagslivet. Men när man kör med sina kompisar vill man visa att man egentligen är en helt annan person. Man vill visa upp sig och tar därför risker i trafiken.

För dom allra flesta öka prestationsförmågan en aning om man blir lite stressad. Dock sjunker prestationsförmågan om man blir alltför stressad.

Grupptryck kan vara  positivt eller negativt. Med ett gott självförtroende är risken mindre att man faller för grupptrycket.

Lektionsetiketter: människan
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Människan