Förarbevis, körkortsbehörigheter och övningskörning

Preview
-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-

-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-

Några varningens ord!

Du måste ha körkort för att få köra med vissa fordon. För andra fordon krävs förarbevis. Detta kapitlet är ganska tungt att läsa. Om det snurrar i ditt huvud efter att du läst igenom allt är det endast ett tecken på att du är helt normal! Du kan då gå vidare till nästa lektion och läsa om körkortsklasserna senare. Du löser det! :)

Övningskörning

Lite kort om vad som krävs för att du skall få övningsköra inför ett B-körkort: -AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START--AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-

Körkortstillstånd

För att få övningsköra privat eller via trafikskola behöver du ett körkortstillstånd. Du ansöker om ett körkortstillstånd på Transportstyrelsens hemsida. För att få körkortstillstånd krävs det även att du gör ett syntest hos en optiker. Syntestet skickar du till Transportstyrelsen. Vissa optiker rapporterar syntest online. Du behöver då inte skicka in syntestet till Transportstyrelsen. Ett körkortstillstånd är giltigt i 5 år.

Handledartillstånd

För att få övningsköra privat krävs det även att ni har ett handledartillstånd. För att få ett handledartillstånd behöver du och din handledare gå på en handledarkurs (introduktionsutbildning). Ni båda måste inte gå vid samma tillfälle. Ni måste även ansöka om handledarskap på Transportstyrelsens hemsida. Handledartillståndet är en koppling mellan dig och din handledaren. En handledarkurs är giltig i fem år, därefter måste kursen göras om.

Mer om handledarkurs:

  • Lägsta ålder för genomförande av handledarkurs är 15 år och 9 månader.
  • För att få lov att bli handledare krävs det att handledaren ska ha fyllt 24 år och ha körkort för det fordon som du ska övningsköra med. Handledaren ska ha haft körkort i minst 5 år under de senaste 10 åren och det får inte ha varit återkallat i mer än tre månader under de senaste tre åren. Handledare får inte heller haft körkort med villkor om alkolås de senaste tre åren.

Förarbevis och olika typer av körkort

-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START--AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END- För att få köra dessa fordon krävs förarbevis:

Förarbevis för moped klass 2

Med ett förarbevis för moped kl 2 får du köra endast moped kl 2. För att få förarbeviset krävs att du gått en speciell utbildning och blivit godkänd på ett kunskapsprov. Du behöver inte göra något körprov och du måste vara minst 15 år för att få köra med moped kl 2. (Om du fyllt 15 år före den 1:a oktober 2009 behövs inget förarbevis för att få köra moped kl 2)

Vad är moped klass 2?

Moped klass 2 / 30 moped
  • Behöver inte vara registrerad (inte ha registreringsskylt)
  • Konstruerad för att köras i högst 25km/h
  • Får köras på cykelbanor om inte skylt "förbud mot trafik med moped klass 2" finns.
  • En äldre svensk moped som är konstruerad för att köras i högst 30 km/h. Den får köras i 30km/h trots att den är en moped klass 2. Den skall även vara typgodkänd.
Både Moped klass 1 och klass 2 måste vara trafikförsäkrade.

Förarbevis för snöskoter eller förarbevis för terränghjuling

Med förarbevis för snöskoter eller förarbevis för terränghjuling får du köra nämnda fordon. För att få förarbeviset krävs att du gått en speciell utbildning och blivit godkänd på ett kunskapsprov. Du behöver inte göra något körprov och du måste vara minst 16 år. (Du får även köra dessa fordon om du har körkort eller traktorkort utfärdat före den 1 Januari 2000. Detsamma gäller om du har förarbevis för terrängskoter utfärdat fr o m 1 januari 2009)

Traktorkort

För att få köra med traktor A eller motorredskap kl 2 på väg krävs det att du har ett traktorkort eller ett B-körkort. Du måste vara minst 16 år för att få förarbevis för traktor A eller motorredskap kl 2. Du kan ansöka om dispens för att få köra redan vid 15 års ålder. Undantag: Du får köra utan traktorkort om du ska köra en kort sträcka på vägen för att köra till och ifrån en arbetsplats eller mellan en gårds ägor utan förarbevis(traktorkort). Om du har ett traktorkort som är utfärdat innan oktober 2009 får du även lov att köra moped kl 1 med traktorkortet.

Yrkeskompetensbevis

Om du vill köra buss eller lastbil i yrkestrafik räcker det inte med att du har körkort för fordonet. Du måste även gå en ytterligare utbildning och bli godkänd på prov för att få köra yrkesmässigt. Detta gäller om körkortet är utfärdat from 10 September 2008 för ett D-körkort och 10 September 2009 för ett C-körkort.

Taxiförarlegitimation

Om du vill köra taxi krävs det att du har en taxiförarlegitimation. För att få legitimationen krävs det att du haft B-körkort i minst 2 år eller att du har ett D-körkort. Du måste även bli godkänd på prov inom teori och körning. Dessutom måste du bli godkänd på Transportstyrelsens vandelsprövning.

Körkortsbehörigheter

Du får du lov att köra moped kl 1 och 2, traktor A och motorredskap klass 2 med samtliga körkort. Du får även köra med lätt släpvagn.  

För att få köra dessa fordonen krävs körkort:

-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START--AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END- Med ett Am-körkort får du köra moped kl 1. Du måste vara minst 15 år för att ta ett AM-körkort. Du får börja övningsköra när du är 14 år och 9 månader.

Vad är moped klass 1?

Moped klass 1 (EU moped)