Säkerhetskontroll

Förhandsgranska

Säkerhetskontroll, varför?

Syftet med att göra en säkerhetskontroll är att du skall kunna upptäcka eventuella fel på bilen som kan äventyra trafiksäkerheten. Säkerhetskontroll bör genomföras med jämna mellanrum!

Försök att alltid kontrollera punkterna i en viss ordning. Annars är det lätt att glömma bort något. Säkerhetskontroll är även en obligatorisk del i körprovet.

Inre säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll

-Bältet– Sätt på dig bältet. Ryck i bältet och se om spärren fungerar.

-Speglarna och körställningenHar du en trafiksäker körställning? Är speglarna rätt inställda?

-TutanProva tutan

-Styrningen/styrservonStyr ratten försiktigt åt vänster, utan att hjulen styrs. Håll ratten styrd och starta motorn och känn efter att motståndet i ratten minskar och att hjulen styrs.

-Vindrutetorkarna – Testa torkarnas olika lägen och hastigheter. Testa även spolarna. Kanske dags att byta torkare eller fylla på spolarvätska?

-Ventilationen – Testa defrostern för framrutan genom att känna efter att det blåser luft på rutan. Tryck in knappen för defrostern till bakrutan och kontrollera att knappen lyser.

-Färdbromsen/ bromsservonFärdbromsen, tryck ner bromspedalen i botten och känn efter så att det inte finns några luftbubblor i bromsvätskan. Om bromspedalen känns ”svampig” när den är nertryckt i botten är där med största sannolikhet luft i bromssystemet.

Känn även efter så att det inte finns något läckage. Om bromsen sjunker ända ner i golvet är det ett tecken på läckage. Bromsservon, pumpa några gånger på bromsen, för att bygga upp trycket i bromsservon. Håll bromspedalen lätt nedtryckt och starta bilen. Känn efter så att den sjunker. Om den sjunker är det ett tecken på att bromsservon fungerar.

-Parkeringsbromsen – Dra åt parkeringsbromsen. Prova att krypköra försiktigt åt det hållet det är fritt. Lyft endast upp kopplingen till dragläget, för att känna om det tar emot. Om handbromsen fungerar skall bilen stå still.

Vissa bilar har elektronisk styr- och bromsservo. Du behöver då inte starta bilen för att kontrollera dessa. Det räcker att du sätter igång tändningen och känner att bilen blir lättstyrd, eller att bromsen sjunker ner en bit.

Varför chansa? Din bästa chans att fixa lappen!

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet.

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Yttre säkerhetskontroll

Yttre säkerhetskontroll framlampor

Vrid ljusomkopplaren till läge ”parkeringsljus”.

Gå ut och kontrollera fram och bak-

-Parkeringsljus

Slå på tändningen. Vrid till dess normalläge, dvs där halvljuset automatiskt går igång när tändningen är på. Sätt igång helljuset, dimljusen, vänster blinkers och lägg i backen.

Gå ur bilen och kontrollera nedanstående punkter-

-Helljus

-Dimljus, fram

-Vänster blinkers, fram och på sidan

-Däcken på vänster sida

-Vänster blinkers bak

-Dimljus bak

-Bakljus

-Backljus

-Skyltbelysning

Stäng av helljuset och dimljusen. Sätt igång höger blinkers.

Yttre säkerhetskontroll baklampor

Gå ur bilen och kontrollera nedanstående punkter-

-Halvljus

-Höger blinkers, fram och på sidan

-Däcken på höger sida

-Höger blinkers bak

-Bakljus

Stäng av blinkersen. Be någon att bromsa samtidigt som du går ut och kontrollerar-

-Bromsljuset

Motorutrymmet

Motorutrymmet

Kontrollera vätskenivån på motoroljan, kylarvätskan och bromsvätskan. Titta även efter läckage. Memorera var du hittar dom olika punkterna. Placeringen kan variera mellan olika bilmodeller och motorer.

Samtliga punkter går inte att kontrollera på alla bilmodeller. Vissa bilar har exempelvis ingen oljesticka. Du kontrollerar då oljenivån på en display i bilen. Läs om vad som gäller för just din bil i bilens instruktionsbok.

  1. Batteri
  2. Oljepåfyllning
  3. Oljesticka
  4. Kylarvätskebehållare
  5. Spolarvätskebehållare
  6. Säkringar
  7. Bromsvätskebehållare
Lektionsetiketter: Bilen
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Bilen