Kyl-, bränsle-, smörj- och avgassystemen

Preview
Voiced by Amazon Polly

 Kylsystemet

Kylsystemet är till för att kyla motorn. Det består av två vätskor. Vatten och glykol. Glykolen är till för att kylarvätskan inte skall frysa på vintern. Den skyddar även mot rost. Kylarvätskan brukar vanligtvis bestå av 50% glykol och 50% vatten. Ju mer glykol, desto lägre fryspunkt. På en bensinstation kan du låna instrument för att kontrollera vätskans fryspunkt. Glöm inte att glykol är en miljörisk. Häll inte ut glykol i avloppet! Motortemperaturen kan bli för hög om där är för lite vätska i systemet. Kontrollera vätskenivån med jämna mellanrum. Låt motorn svalna om du behöver fylla på vätska.

Var försiktig!

Om motorn är överhettad finns det risk för att det sprutar ut kokande kylarvätska när du öppnar påfyllningslocket. Överhettning kan inträffa under förhållanden där motorn får jobba extra hårt, t ex vid långa branta uppförsbackar när du kör med släp och mycket bagage. Motortemperaturen kan även bli för hög om säkringen till den elektriska motorfläkten gått sönder. Om säkringen gått sönder fungerar inte fläkten och den kan då inte kyla motorn.

Bränslesystemet

Motorn i en bil med förbränningsmotor förbrukar mycket luft. Luften går genom ett luftfilter. Om detta blir igensatt kan bränsleförbrukningen öka. Bilen släpper då även ut mer avgaser.

Smörjsystemet

Motorn smörjs med hjälp av olja som pumpas runt i motorn. Oljan är även till för att rena motorn. Kontrollera oljenivån med jämna mellanrum ! Fyll på om det behövs. Du hittar vilken typ av olja som skall användas i bilens instruktionsbok. På instrumentpanelen finns en kontrollampa som varnar för fel på smörjsystemet eller låg oljenivå. Stäng av motorn om den lyser! Kontrollera vad som är fel.

Avgassystemet.....

Vill du läsa mer?

Resterande del av denna sidan är endast tillgänglig för medlemmar i Genvägen till körkortet.
I Genvägen finns allt du behöver kunna inom både körkortsteori och praktik:  
  • Komplett körkortsbok online(E-learning).
  • Över 1000 övningsfrågor.
  • Fler körråd än du hittar någon annanstans!
  • Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet!
  • Genvägen är lättläst och passar därför även för personer med läs och skrivsvårigheter!
Fixa teorin på en månad och hela ditt teorimaterial har endast kostat 99:-. 
Starta resan mot körkortet idag! Klicka här för att läsa mer
Lektion etiketter: Bilen
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Bilen