Bromssystemet

Preview

<a href="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/bilen/"><input type="hidden" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-<input type="hidden" /><img class="alignnone size-full wp-image-35194" src="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2017/10/tillbaka-till-bilen.jpg" alt="" width="2048" height="207" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-</a> <hr /> <h2>Bromsar och köregenskaper</h2> När du pressar ner färdbromsen bromsas bilen. Bromskraften fördelas automatiskt mellan hjulen. Framhjulen bromsas normalt hårdare än bakhjulen. Detta är inget du behöver tänka på när du kör. Det sker automatiskt. Om det inträffar ett fel på fördelningen av bromskraften riskerar du att bakhjulen låses före framhjulen vid en hård inbromsning. Du riskerar då att få en bakhjulssladd som är svår att kontrollera. <h2>Kontroll av bromskraftsfördelningen</h2> Du kan kontrollera att bromskraften fördelas på ett riktigt vis genom att köra på en grusväg och försiktigt bromsa hårdare och hårdare. Till slut låses några av hjulen. Framhjulen skall låsas först. <h2><a id="Tvakrets" name="Tvakrets"></a>Tvåkrets-bromssystem</h2> <a name="Tvakrets"></a><input type="hidden" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-<input type="hidden" /><img class="alignnone size-large wp-image-25970" src="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2017/10/2krets-bromssystem-924x1024.jpg" alt="" width="800" height="887" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END- Moderna bilar har tvåkrets-bromssystem. Det innebär att om det uppstår ett läckage i bromssystemet så slutar inte bromsarna på alla hjul att fungera. Två hjul bromsas fortfarande. <h2><a id="Hydrauliskt" name="Hydrauliskt"></a>Hydrauliskt bromssystem</h2> <a name="Hydrauliskt"></a>Hydrauliskt bromssystem innebär att bromsvätska överför kraften ifrån bromspedalen till bromsarna. Alla moderna bilar har ett hydrauliskt bromssystem. <h2><a id="Vakuumservo" name="Vakuumservo"></a>Vakuumservo</h2> <a name="Vakuumservo"></a>Ett vakuumservo(även kallat bromsservo) förstärker bromskraften. Du behöver inte trycka lika hårt på bromspedalen om bilen har bromsservo. Om bromsservon inte fungerar blir bilen mycket tungbromsad. Detsamma gäller om du kör med en bil utan bromsservo, du måste då trycka mycket hårdare på pedalen för att bilen skall bromsas. <strong>Mer om bromsservo:</strong> <ul> <li><span style="color: #ff0000;">Alla nya bilar har bromsservo.</span></li> <li><span style="color: #ff0000;">Bromsservon funkar oftast inte om motorn är av.</span></li> <li><span style="color: #ff0000;">Om du blir bogserad måste du trycka MYCKET hårt på pedalen för att bilen skall bromsas.</span></li> </ul> <h2><a id="Trumbroms" name="Trumbroms"></a>Trumbroms</h2> <input type="hidden" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-<input type="hidden" /><img class="alignnone size-full wp-image-29562" src="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2017/10/trumbroms.jpg" alt="" width="1000" height="380" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END- <a name="Trumbroms"></a>Äldre bilar är ofta utrustade med trumbromsar. Nyare motorsvaga bilar har ibland trumbroms där bak. Trumbromsen är en mindre effektiv broms än skivbromsen. <h2><a id="Skivbroms" name="Skivbroms"></a>Skivbroms</h2> <input type="hidden" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-<input type="hidden" /><img class="alignnone size-full wp-image-29561" src="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2017/10/skivbromss.jpg" alt="" width="1000" height="380" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END- <a name="Skivbroms"></a>Skivbroms är den vanligaste typen av broms på nyare bilar. <h2><a id="Bromsvatska" name="Bromsvatska"></a>Bromsvätska</h2> <input type="hidden" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-<input type="hidden" /><img class="alignnone size-full wp-image-29564" src="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2017/10/bromsvätska2.jpg" alt="" width="1000" height="425" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END- <a name="Bromsvatska"></a>Bromssystemet fungerar med hjälp av bromsvätska. Det är viktigt att du med jämna mellanrum kontrollerar bromsvätskenivån. Den bör ligga vid maxsträcket. <a name="Bromsvatska"></a>Om du ser att bromsvätskenivån är mycket låg eller att bromsvätskebehållaren är tom så har där förmodligen uppstått en läcka i bromssystemet. Bromsvätskan får inte förbrukas! Kör absolut inte vidare med bilen! Bromsarna kan sluta fungera när som helst. Ring bärgare och få bilen bogserad till verkstad.... <h2>Vill du läsa mer?</h2>