Kontrollampor och knappar

Preview
Voiced by Amazon Polly

lax


Röd eller gul

Det finns gott om kontrollampor på instrumentpanelen. De flesta kontrollamporna är röda eller gula. Om en lampa lyser med rött sken betyder det oftast att där är någon typ av allvarligare fel på bilen. Kör då in till kanten för att kontrollera felet. Om en lampa lyser med ett gult sken betyder det oftast att det inte är lika akut att åtgärda felet. Du bör dock kontrollera vilken typ av fel det handlar om omgående.

Test av lamporna

Alla kontrollamporna lyser oftast några sekunder efter att du satt igång tändningen. Detta är till för att testa lamporna och är helt normalt. Om någon lampa fortsätter att lysa efter att du startat motorn eller börjar lysa under färd måste du kontrollera vad felet beror på.

Oljetryckslampan

Om oljetryckslampan lyser skall du stänga av motorn. Annars riskerar du motorskador. Oftast varnar lampan för låg oljenivå i motorn. Men den kan även varna för något allvarligare fel!

Laddningslampan

Laddningslampan tänds när batteriet inte laddas tillräckligt. Om du inte åtgärdar felet kommer du så småningom att sakna ström. Om laddningslampan lyser beror det oftast på att det är något fel på generatorn, eller att generatorremmen brustit eller behöver spännas.

Motortemperaturlampan

Lampan tänds om motortemperaturen är för hög. Stäng av motorn! Temperaturen är för hög! En del bilar har även mätare som visar motortemperaturen. Oftast skall nålen vara i mittläget när motorn är varm. Om nålen pekar mot det röda området skall du stänga av motorn för att undvika motorskador.

Bromsvarningslampa

Bromsvarningslampan varnar om bromsvätskenivån är för låg. På vissa bilar varnar den även för att parkeringsbromsen är dragen. Kör inte vidare om lampan lyser. Kontrollera då om du glömt att släppa parkeringsbromsen. Om du släppt parkeringsbromsen och lampan fortfarande lyser riskerar du att bromsarna slutar att fungera! Kör inte vidare. Ring en bärgare och få bilen bärgad till verkstad.

ABS lampan

ABS-lampan lyser om där är något fel på dom låsningsfria bromsarna. Besök omgående en verkstad så att dom kan kontrollera vad felet beror på.

Vill du läsa mer?

Resterande del av denna sidan är endast tillgänglig för medlemmar i Genvägen till körkortet.
I Genvägen finns allt du behöver kunna inom både körkortsteori och praktik:  
  • Komplett körkortsbok online(E-learning).
  • Över 1000 övningsfrågor.
  • Fler körråd än du hittar någon annanstans!
  • Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet!
  • Genvägen är lättläst och passar därför även för personer med läs och skrivsvårigheter!
Fixa teorin på en månad och hela ditt teorimaterial har endast kostat 99:-. 
Starta resan mot körkortet idag! Klicka här för att läsa mer
Lektion etiketter: Bilen
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Bilen