Bromssystemet

Preview
Voiced by Amazon Polly

Bromsar och köregenskaper

När du pressar ner färdbromsen bromsas bilen. Bromskraften fördelas automatiskt mellan hjulen. Framhjulen bromsas normalt hårdare än bakhjulen. Detta är inget du behöver tänka på när du kör. Det sker automatiskt. Om det inträffar ett fel på fördelningen av bromskraften riskerar du att bakhjulen låses före framhjulen vid en hård inbromsning. Du riskerar då att få en bakhjulssladd som är svår att kontrollera.

Kontroll av bromskraftsfördelningen

Du kan kontrollera att bromskraften fördelas på ett riktigt vis genom att köra på en grusväg och försiktigt bromsa hårdare och hårdare. Till slut låses några av hjulen. Framhjulen skall låsas först.

Tvåkrets-bromssystem

Moderna bilar har tvåkrets-bromssystem. Det innebär att om det uppstår ett läckage i bromssystemet så slutar inte bromsarna på alla hjul att fungera. Två hjul bromsas fortfarande.

Hydrauliskt bromssystem

Hydrauliskt bromssystem innebär att bromsvätska överför kraften ifrån bromspedalen till bromsarna. Alla moderna bilar har ett hydrauliskt bromssystem.

Vakuumservo

Ett vakuumservo(även kallat bromsservo) förstärker bromskraften. Du behöver inte trycka lika hårt på bromspedalen om bilen har bromsservo. Om bromsservon inte fungerar blir bilen mycket tungbromsad. Detsamma gäller om du kör med en bil utan bromsservo, du måste då trycka mycket hårdare på pedalen för att bilen skall bromsas. Mer om bromsservo:
  • Alla nya bilar har bromsservo.
  • Bromsservon funkar oftast inte om motorn är av.
  • Om du blir bogserad måste du trycka MYCKET hårt på pedalen för att bilen skall bromsas.

Trumbroms

Äldre bilar är ofta utrustade med trumbromsar. Nyare motorsvaga bilar har ibland trumbroms där bak. Trumbromsen är en mindre effektiv broms än skivbromsen.

Skivbroms

Skivbroms är den vanligaste typen av broms på nyare bilar.

Bromsvätska

Bromssystemet fungerar med hjälp av bromsvätska. Det är viktigt att du med jämna mellanrum kontrollerar bromsvätskenivån. Den bör ligga vid maxsträcket. Om du ser att bromsvätskenivån är mycket låg eller att bromsvätskebehållaren är tom så har där förmodligen uppstått en läcka i bromssystemet. Bromsvätskan får inte förbrukas! Kör absolut inte vidare med bilen! Bromsarna kan sluta fungera när som helst. Ring bärgare och få bilen bogserad till verkstad....

Vill du läsa mer?

Resterande del av denna sidan är endast tillgänglig för medlemmar i Genvägen till körkortet.
I Genvägen finns allt du behöver kunna inom både körkortsteori och praktik:  
  • Komplett körkortsbok online(E-learning).
  • Över 1000 övningsfrågor.
  • Fler körråd än du hittar någon annanstans!
  • Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet!
  • Genvägen är lättläst och passar därför även för personer med läs och skrivsvårigheter!
Fixa teorin på en månad och hela ditt teorimaterial har endast kostat 99:-. 
Starta resan mot körkortet idag! Klicka här för att läsa mer
Lektion etiketter: Bilen
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Bilen