Belysningsalternativ

Förhandsgranska

Framljus


Framljus

Helljus

Använd helljuset så ofta som möjligt vid mörker. På så vis får du större möjlighet att se vad som händer framför bilen.

Du får inte använda helljus om-

 • vägen är tillfredställande belyst. Det vill säga att om du inte har något att vinna på att ha helljuset igång skall det inte vara igång
 • om du bländar ett mötande fordon vid möte
 • du riskerar att blända ett tåg, en spårvagn eller ett fartyg
 • om du kör ikapp ett fordon och riskerar att blända det i backspeglarna

Halvljus

Enligt lag skall du köra med halvljuset tänt.

Undantag…

 • Vid goda siktförhållanden på dagen får du ersätta halvljuset med varselljuset eller dimljuset.
 • Vid dåliga siktförhållande som, t ex vid dimma och tätt snöfall får du ersätta halvljuset med dimljus och parkeringsljus.

Dimljus(fram)

Många bilar är utrustade med dimljus fram. Du får ersätta halv, eller varselljuset med dimljuset när du kör på dagen. Vid mörker får du endast ersätta halv, eller varselljus med dimljus om siktförhållandena är nedsatta vid dimma eller mycket regn. Vid dimma eller kraftigt snöfall får du oftast bättre sikt om släcker halvljusen och startar dimljusen.

Parkeringsljus

Använd parkeringsljuset när du stannat till på en dåligt upplyst väg. Det är då lättare för den övriga trafiken att se att du står där.

Varselljus


Varselljus

Enligt lag skall halv, hel eller varselljuset vara tänt när du kör.

Hur ser ett varselljus ut?
Varselljuset på en nyare bil kan vara placerat i samband med helljuset eller någon stans på kofångaren. På nyare bilar är det ofta av LED-typ, dvs många små lampor i stället för en enda lampa. Varselljuset lyser ofta en aning svagare än ett halvljus.

Extraljus


Extraljus

Extraljus är till för att förstärka ljuset vid olika situationer, t ex i kurvor eller som en förstärkning till helljuset. Extraljus får endast användas tillsammans med helljuset.

Bakljus


Bakljus

Bakljus

Bakljuset är dom två stora röda lamporna bak på bilen. Bakljuset är alltid tänt tillsammans med parkerings-, halv- eller helljuset. På nyare bilar är tyvärr inte bakljuset tänt när varselljuset är tänt, vilket är fullt lagligt. Men kanske lite dumt….

Dimbakljus

Dimbakljuset är en extra stark röd baklampa. Dimbakljuset är till för att bakomvarande fordon skall kunna upptäcka dig lättare vid dåliga siktförhållanden.

Använd dimbakljusen vid tät dimma, tätt snöfall eller kraftigt regn. Tänk på att dimbakljuset kan vara bländande för bakomvarande fordon. Stäng av det när du vet att det bakomvarande fordonet har upptäckt dig. Dimbakljus är oftast bara ett ljus som finns på den vänstra sidan av bilen. På vissa bilar finns två dimbakljus, men det är inte särskilt vanligt.

Bromsljus

Bromsljuset består av tre starka ljus där bak på bilen. Dom tänds när du bromsar.

Backljus

Backljuset består av en eller två vita lampor som tänds när du lägger i backen.

Skyltljus

En eller två lampor som belyser registreringsskylten där bak. Skyltbelysningen tänds automatiskt när baklamporna tänds.

Blinkers

Lampor med gulorange ljus.

Varningsblinkers

Använd varningsblinkers i samband med olycka eller ett nödstopp. Du får även använda varningsblinkers vid bogsering.

Dessa ljusen skall du köra med……

I Sverige skall du enligt lag köra med halvljuset tänt.

Undantag…
Vid goda siktförhållanden på dagen får du ersätta halvljuset med varselljuset eller dimljuset.

Vid dåliga siktförhållande som, t ex vid dimma och tätt snöfall får du ersätta halvljuset med dimljuset.

Helljus

Använd helljuset så fort du har något att vinna på det. Om du får bättre sikt av att ha det tänt, så ha det igång.

Obs! Detta gäller under förutsättning av att du inte…

 • Bländar något annat fordon
 • Möter ett tåg, en spårvagn eller ett fartyg som framförs parallellt med vägen om det finns risk för bländning
 • Kör nära bakom ett annat fordon

Om du möter några gående vid vägen behöver du inte blända av. Du vill gärna kunna hålla koll på de gående och de kan alltid vända bort blicken för att undvika att bli bländade.

Med andra ord, använd helljuset så ofta du kan utan att blända något annat fordon!

Vilka ljus får jag kombinera på en bil?

Som en grundregel kan man säga att man inte får kombinera två starka ljustyper. Stark typ av ljus behöver inte betyda att det är ett bländande ljus.

Starka ljus

 • Varselljus, starkt
 • Halvljus, starkt
 • Helljus, starkt
 • Dimljus, starkt

Svaga ljus

 • Parkeringsljus, svagt

Två exempel…

 • Halvljuset är en stark typ av ljus. Starkt nog för att vara lagligt att köra med.
 • Parkeringsljuset är däremot ingen stark typ av ljus. Att köra med endast parkeringsljus är olagligt.

Fler ljuskombinationer….


Parkeringsljus och dimljus

Denna kombinationen är laglig, ett stark och ett svagt ljus.


Halvljus och dimljus

Denna kombinationen är inte laglig, två starka ljus!

Undantag

Helljuset är ett “starkt” ljus. Halvljuset är också ett “starkt” ljus. Trots att båda ljustyperna är starka ljus får du köra med dom tända samtidigt.

Orsaken till detta är att du måste blända av(stänga av helljuset) vid möte.

Du får inte använda helljus om…
-vägen är tillfredsställande belyst
-om du bländar ett mötande fordon vid möte
-om du riskerar att blända ett tåg, en spårvagn eller ett fartyg
-om du kör ikapp ett fordon och riskerar att blända det i backspeglarna

Enligt lag skall du köra med halvljuset tänt men vid goda siktförhållanden på dagen får du ersätta halvljuset med varselljuset.

Vid dåliga siktförhållanden som, t ex vid dimma och tätt snöfall får du ersätta halvljuset med dimljus och parkeringsljus.

Du får ersätta halv, eller varselljuset med dimljuset(fram) när du kör på dagen. Vid mörker får du endast ersätta halv, eller varselljus med dimljus om siktförhållandena är nedsatta vid dimma eller mycket regn. Vid dimma eller kraftigt snöfall får du oftast bättre sikt om släcker halvljusen och startar dimljusen.

Använd varningsblinkers i samband med olycka eller ett nödstopp. Du får även använda varningsblinkers vid bogsering.

Som en grundregel kan man säga att man inte får kombinera två starka ljustyper. Stark typ av ljus behöver inte betyda att det är ett bländande ljus.

Starka ljus…
-Varselljus
-Halvljus
-Helljus
-Dimljus

Svagt ljus
-Parkeringsljus

Ett undantag: Helljus får kombineras med halvljus

Lektionsetiketter: mörkerkörning
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Bilen