Parkeringsförbud skyltar fler exempel

Förhandsgranska

21 skyltkombinationer med parkeringsförbuds skyltar

Här följer fler olika parkeringsmärken och skyltkombinationer och vad som gäller vid dessa.


Läs nerifrån och upp. Tilläggstavlan bestämmer över parkeringsmärket.

På tilläggstavlan finns texten “2 tim”. Detta innebär att parkeringsmärket gäller i 2 timmar. Du får med andra ord parkera i max 2 timmar.

Därefter gäller parkeringsförbud.


Läs nerifrån och upp. Tilläggstavlan bestämmer när parkeringsmärket gäller. På tilläggstavlan finns texten “8-17”. Detta innebär att parkeringsmärket gäller under vardagar 8-17. Du får med andra ord parkera på vardagar mellan 8-17.

Under övrig tid gäller parkeringsförbud.

Under ”P” märket finns två separata tilläggstavlor med endast en typ av information på vardera tavla, Avgift och Boende.

Du får parkera här om du löser en parkeringsbiljett.

Tilläggstavlan “Boende” anger att den som bor i området kan ha ett särskilt tillstånd och får parkera enligt särskilda villkor.


Tilläggstavlan berättar att det råder är stoppförbud mellan 8-18 under vardagar.

Under övrig tid gäller inte stoppförbudet. Då gäller fri parkering enligt parkeringsmärket.


Tilläggstavlan bestämmer över parkeringsförbudsmärket. På tilläggstavla finns ett litet “P”märke, 30 min och 8-18. På denna skyltkombinationen får du parkera i max 30 minuter mellan kl 8-18 på vardagar.

Övrig tid gäller parkeringsförbud enligt parkeringsförbuds skylten.


Under ”P” märket finns två separata tilläggstavlor med endast en typ av information på vardera tavla, 2 tim och Avgift.

Dessa två märkena reglerar när ”P” märket gäller, dvs du får maximalt parkera i 2 timmar och måste då köpa en parkeringsbiljett.


Under ”P” märket finns två separata tilläggstavlor med endast en typ av information på vardera tavla, 8-17 och Avgift.

Dessa två märkena reglerar när ”P” märket gäller, dvs du får endast parkera i mellan 8-17 på vardagar och du måste då köpa en parkeringsbiljett.

Övrig tid råder parkeringsförbud enligt huvudledsmärket.


Under ”P” märket finns en tilläggstavla med informationen 8-17 och Avgift. Om en tidsangivelse(8-17) står på samma märke som någon annan information (avgift) så styr en tidsangivelsen över den. 8-17 styr över avgift. Här måste du köpa en parkeringsbiljett mellan kl 8-17 på vardagar.

Övrig tid gäller fri parkering eftersom att “8-17” står på samma tilläggstavla som “Avgift”.


Under ”P” märket finns två separata tilläggstavlor 2 tim och Avgift/8-17. Dessa två tilläggstavlorna reglerar när ”P” märket gäller.

Du måste köpa en parkeringsbiljett om du parkerar mellan 8-17 på en vardag.

Du får alltid parkera men inte längre än maximalt 2 timmar.


Under ”P” märket finns två separata tilläggstavlor 8-17 och Avgift och 2 tim.

Tilläggstavlorna reglerar när ”P” märket gäller. Du måste köpa en parkeringsbiljett och får endast parkera i 2 timmar mellan 8-17 på  vardagar.

Övrig tid gäller parkeringsförbud enligt huvudledsmärket eftersom att tilläggstavlan “8-17” reglerar när parkeringsmärket gäller.


Under ”P” märket finns en tilläggstavla med informationen 8-17, Avgift och 2 tim.

Om en en tidsangivelse(8-17) står på samma märke som någon annan information (avgift och 2 tim) så styr en tidsangivelsen över det.

8-17 styr över Avgift och 2 tim. På denna skyltkombinationen innebär det att du får parkera i maximalt 2 timmar mellan kl 8-17 på vardagar och du måste då även köpa en parkeringsbiljett .

Övrig tid gäller fri parkering eftersom att “8-17” står på samma tilläggstavla som “Avgift” och 2 tim.


Här råder stoppförbud fram till vägmärket som anger att stoppförbudet upphör. Lastplatsen får endast användas vid lastning eller lossning av tungt eller skrymmande gods.


Här råder stoppförbud 8-17 på vardagar. Stoppförbudet gäller ifrån vägmärket och 15 meter fram. Övrig tid är det fritt att parkera.

Om du har en varuleverans får du självklart alltid stanna för av och pålastning.


Här är det förbjudet att parkera på vardagar mellan 8-17 och på lördagar(dagar för helgdag) mellan 9-18, enligt parkeringsförbuds skylten.  Övrig tid är det fritt att parkera.


Här är är det förbjudet att parkera på måndagar mellan 8-17 enligt parkeringsförbuds skylten. Övrig tid är det fritt att parkera.


Här får du inte parkera före märkena. Efter märkena är det fritt att parkera.


Här får du varken parkera före eller efter märkena.


Här får du inte parkera framför eller till höger om märkena.


Här är det förbud mot parkering med tung lastbil.


Här är det förbjudet att parkera från det gula zonmärket fram till slutmärket.


Här gäller parkeringsförbud på vardagar mellan 8-18. Övrig tid gäller stoppförbud.

Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Allt om parkering