Svåra skyltkombinationer med tilläggstavlor

Förhandsgranska

Bli inte förskräckt!

Det är här det börjar bli lite komplicerat…..

Så här funkar det!…

Viktigt!

Börja alltid med att läsa vad där står på det understa märket på stolpen och jobba dig uppåt.

Skyltkombination 1

svåra parkeringsskyltar 2t 818 delade

Under ”P” märket finns två separata tilläggstavlor med endast en typ av information på vardera tavla, 2tim och 8-18.

Tilläggstavlorna reglerar när ”P” märket gäller, dvs du får maximalt parkera i 2 timmar på vardagar mellan 8 och 18. Övrig tid gäller varken tilläggstavlorna eller parkeringsmärket. Då gäller parkeringsförbud enligt huvudledsmärket.

Skyltkombination 2

svåra parkeringsskyltar 2t 818 en skylt

Under ”P” märket finns en tilläggstavla med texten 2tim, 8-18.
Här får du parkera i maximalt 2 timmar under vardagar mellan 8 och 18. Övrig tid råder fri parkering.

Skillnaden mellan denna skyltkombinationen och den tidigare är att det här är fritt att parkera enligt ”P” märket under övrig tid.

Observera att texten 2tim och 8-18 står på samma tavla. Du kan tolka det som att EN tilläggsskylt med en tidsangivelse (8-18) kombinerad med någon annan information slutar gälla när du skall parkera under en tid utanför tidsbegränsningen.

Över tilläggstavlan hittar du ”P” märket. Därför är det fri parkering enligt ”P” märket under övrig tid.

Fortfarande förvirrad?

Vad som kan tyckas lite knepigt är att texten på tilläggstavlorna på skyltkombination 1 och skyltkombination 2 är densamma, P, 2tim och 8-18. Där gäller parkeringsförbud efter den angivna tiden på skyltkombination 1 och på skyltkombination 2 gäller fri parkering….

Tänk så här!

svåra parkeringsskyltar delade svets

Om det finns flera olika tilläggstavlor med endast en typ av information på vardera tilläggstavla så kan du tolka det som att tilläggstavlorna är sammansvetsade med “P”märket.

Efter kl 18 gäller inte tilläggstavlan (8-18) och därför gäller inte “P”märket. Dom är ju sammansvetsade! Kvar är huvudledsmärket, vilken innebär parkeringsförbud!

svåra parkeringsskyltar delade jämförelse

Om det finns en tilläggstavla med en tidsangivelse(8-18) kombinerat med någon annan information(2tim) sammansvetsas en tidsangivelsen(8-18) med den övriga informationen(2tim).

Efter kl 18 gäller inte en tidsangivelsen och därför gäller inte den övriga informationen(2tim) på tavlan då i heller. Dom är ju sammansvetsade! Kvar är “P” märket, vilken innebär fri parkering!

Nedanstående film kan kanske hjälpa dig en bit på vägen?

Det slår gnistor mellan tilläggsskyltar och parkeringsskyltar i filmen. Detta symboliserar vad texten i tilläggstavlorna bestämmer över. Om du inte förstår direkt, så titta gärna på filmen fler gånger och vid olika tillfällen. Pausa gärna om det går för fort.

Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Allt om parkering