Prov -Parkeringsmärken och parkeringsregler, grunder

Registrera dig för kurs innan du gör detta prov.
 1. 1. Vad betyder tilläggstavlan?

  öäpåö
 2. 2. Får du parkera efter vägmärket?

  ö88
 3. 3. Du tänker parkera klockan 11:50. Vilken tid ställer du parkeringsskivan på?

  psssk
 4. 4. Vad gäller här?

  öä1
 5. 5. Vad gäller här?

  öhkklo
 6. 6. Du tänker parkera på en landsväg. Får du parkera efter vägmärket?

  öhll
 7. 7. Du tänker parkera efter märket. Vad gäller här?

  ööpskyltr
Tillbaka till:Parkeringsmärken och parkeringsregler, grunder