Olyckstyper och olycksstatistik

Preview
Voiced by Amazon Polly

Olycksstatistik

De flesta olyckorna sker inom tätbebyggda områden. Dock är det oftast lindrigare olyckor. Det sker betydligt färre olyckor utanför tätbebyggda områden men olyckorna är oftast allvarligare. Hastigheterna är oftast högre.

Lite siffror..

 • Ca 270 personer dör årligen i den svenska trafiken
 • Ca 2300 personer skadas allvarligt i trafiken varje år
 • Ca 16000 personer skadas lindrigt i trafiken varje år
 • 40% av personerna som dör i trafiken använder inte bilbälte vid olyckstillfället

Olyckstyper

Singelolyckor

Med singelolycka menas när ett ensamt fordon kör av vägen. En tredjedel av alla olyckor är singelolyckor. singelolyckor Vanliga orsaker till singelolyckor:
 • Alkohol och droger Påverkade förare löper större risk att på egen hand köra av vägen.
 • För hög hastighet Det är lätt att missbedöma vilken fart man kör i när man kör in i en sväng. Med för hög hastighet riskerar man att köra av vägen.
 • Trötthet Om man somnar vid ratten finns det en stor risk att man kör av vägen.

Mötesolyckor

mötesolyckor Med mötesolycka menas när två fordon frontalkolliderar med varandra. Denna olyckstyp kräver många offer varje år. Vanliga orsaker till mötesolyckor:
 • Föraren blir distraherad av något i bilen, t ex sitt barn eller sina medpassagerare. Om man tittar bak på sina stökiga medpassagerare är risken stor att man tappar kursen och kommer in på mötandes körfält.
 • Trötthet och alkohol....

  Vill du läsa mer?

  Resterande del av denna sidan är endast tillgänglig för medlemmar i Genvägen till körkortet.
  I Genvägen finns allt du behöver kunna inom både körkortsteori och praktik:  
  • Komplett körkortsbok online(E-learning).
  • Över 1000 övningsfrågor.
  • Fler körråd än du hittar någon annanstans!
  • Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet!
  • Genvägen är lättläst och passar därför även för personer med läs och skrivsvårigheter!
  Fixa teorin på en månad och hela ditt teorimaterial har endast kostat 99:-. 
  Starta resan mot körkortet idag! Klicka här för att läsa mer
Lektion etiketter: olycksstatistik, statistik
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Människan