Olyckstyper och olycksstatistik

Preview
Voiced by Amazon Polly

Olycksstatistik

De flesta olyckorna sker inom tätbebyggda områden. Dock är det oftast lindrigare olyckor. Det sker betydligt färre olyckor utanför tätbebyggda områden men olyckorna är oftast allvarligare. Hastigheterna är oftast högre.

Lite siffror..

  • Ca 270 personer dör årligen i den svenska trafiken
  • Ca 2300 personer skadas allvarligt i trafiken varje år
  • Ca 16000 personer skadas lindrigt i trafiken varje år
  • 40% av personerna som dör i trafiken använder inte bilbälte vid olyckstillfället

Olyckstyper

Singelolyckor

Med singelolycka menas när ett ensamt fordon kör av vägen. En tredjedel av alla olyckor är singelolyckor. singelolyckor Vanliga orsaker till singelolyckor:
  • Alkohol och droger Påverkade förare löper större risk att på egen hand köra av vägen.
  • För hög hastighet Det är lätt att missbedöma vilken fart man kör i när man kör in i en sväng. Med för hög hastighet riskerar man att köra av vägen.
  • Trötthet Om man somnar vid ratten finns det en stor risk att man kör av vägen.

Mötesolyckor

mötesolyckor Med mötesolycka menas när två fordon frontalkolliderar med varandra. Denna olyckstyp kräver många offer varje år. Vanliga orsaker till mötesolyckor: