Grunder. Att köra i körfält.

Förhandsgranska

Allmänt om körfält

Hjälps åt i trafiken!
Anpassa hastigheten så att det blir en lucka om någon vill byta till ditt körfält. Om alla hjälps åt blir köerna mindre och det blir ett bättre flyt i trafiken.

Marginaler
Håll goda marginaler till framförvarande fordon. På så vis blir inte körningen ryckig, du sparar bränsle och släpper ut mindre avgaser. Dessutom minskar risken för olyckor och du får mer tid att hålla koll på allt annat i trafiken.

Planering
Planera din körning och följ körfältspilar och körfältsvägvisare. Om du råkar välja fel körfält är det säkrast att fortsätta i det körfält du färdas i för att sedan hitta någonstans att vända. Oplanerade körfältsbyten leder ofta till olyckor!

Antal körfält

Antalet körfält bestäms av vägens bredd eller vägmarkeringar.

Så här vet du hur många körfält vägen harDen röd/svarta bilen har 2 körfält i dess körriktning på båda vägarna på bilden. På vägen till vänster berättar körfältsmarkeringar att det finns två körfält i bilens färdriktning.

På den högra vägen finns det inga körfältsmarkeringar. Men om två bilar får plats på bredden med goda marginaler så räknas det som två körfält. Av den anledningen placerar man sig antingen ganska långt åt höger om man vill köra i höger körfält. Eller ganska nära mittlinjen om man vill köra i vänster körfält.

Lägg märke till att bilarna placerar sig likadant med eller utan markerade körfält.

Placering

Placering på vägenNormalt skall du placera dig i mitten av ett körfält. Men om du kör på landsväg och det är ljust ute placerar du dig en aning åt höger för att skapa en säkerhetsmarginal till mötande bilar.

Om det är mörkt ute placerar du dig lite närmre mitten av vägen för att skapa en säkerhetsmarginal om det hoppar ut djur på vägen.

Körfältsbyte

Så här gör du ett körfältsbyte:

Några råd:

Planera dina körfältsbyten. Sena körfältsbyten leder ofta till olyckor

Var noga med att kontrollera trafiken i backspeglar och glöm inte att ta en titt i dödavinkeln. Innan du byter körfält.

Blinka alltid för att visa att du tänker byta körfält. Avvakta en liten stund efter att du startat blinkersen och kontrollera hur övrig trafik reagerar.

Styr mjukt över i det andra körfältet vid bytet. Inga häftiga rattrörelser.

Det underlättar oftast att öka farten en aning innan körfältsbytet. Om du sänket farten är det lätt att trafiken samlas upp i körfältet du tänker byta till.

Ansvar

Den som gör ett körfältsbyte är den som har störst ansvar för att det sker säkert. Det är förbjudet att göra ett körfältsbyte om det inte kan ske utan fara.

Även den som uppmärksammar att förare i ett annat körfält vill köra in i det egna körfältet har ett stort ansvar. Man har då skyldighet att underlätta körfältsbytet. Det gäller även om det rör sig om ett förbjudet körfältsbyte(över heldragna linjer, osv…).

Det är absolut förbjudet att försöka hindra andra förare från att byta körfält!

En grundregel vid omkörning

I normala fall skall du alltid köra om på vänster sida.

Men du får köra om på höger sida om vägen är begränsad till max 70km/t och har minst 2 markerade körfält. Tanken med denna regel är man vill minska antalet körfältsbyten.

En grundregel om att köra om på höger sidaObservera att det krävs att körfälten är markerade(streckade linjer i vägen) för att du ska få köra om på höger sida.

Det finns fler tillfällen då du får köra om på höger sida. I nästa avsnitt kommer du kunna läsa mer om dessa.

Behåll körfältet

Behåll körfältet och undvik onödiga körfältsbyten

Behåll ditt körfält På en väg med fler markerade körfält och med max 70km/t i hastighetsbegränsning ska du välja det körfält som passar bäst med tanke på din fortsatta färd. Det finns ingen regel som säger att du ska placera dig åt höger på dessa vägar.

Däremot ska du undvika onödiga körfältsbyten. Byt endast körfält om du ska stanna, svänga eller köra om. Denna regel är till för att fordon inte skall köra “slalom körning” mellan körfälten. Med fler körfältsbyten ökar riskerna.

Genom att hålla goda marginaler till framförvarande fordon blir inte körningen ryckig, du sparar bränsle och släpper ut mindre avgaser, risken för olyckor minskar och du får mer tid att hålla koll på allt annat i trafiken.

Antalet körfält bestäms av vägens bredd eller vägmarkeringar om två bilar får plats på bredden med goda marginaler så räknas det som två körfält

Normalt skall du placera dig i mitten av ett körfält. Men om du kör på landsväg och det är ljust ute placerar du dig en aning åt höger för att skapa en säkerhetsmarginal till mötande bilar. Om det är mörkt ute placerar du dig lite närmre mitten av vägen för att skapa en säkerhetsmarginal om det hoppar ut djur på vägen.

Den som gör ett körfältsbyte är den som har störst ansvar för att det sker säkert. Det är förbjudet att göra ett körfältsbyte om det inte kan ske utan fara.

Du är även skyldig att underlätta för andra när dem skall göra ett körfältsbyte.

I normala fall skall du alltid köra omvänster sida.

Men du får köra om på höger sida om vägen är begränsad till max 70km/t och har minst 2 markerade körfält. Observera att det då krävs att körfälten är markerade(streckade linjer i vägen) för att du ska få köra om på höger sida.

På en väg med fler markerade körfält och med max 70km/t i hastighetsbegränsning ska du välja det körfält som passar bäst med tanke på din fortsatta färd. Det finns ingen regel som säger att du ska placera dig åt höger på dessa vägar. Däremot ska du undvika onödiga körfältsbyten. Byt endast körfält om du ska stanna, svänga eller köra om.

 

Lektionsetiketter: stadstrafik
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Stadstrafik