Risker i stadstrafik

Preview
Voiced by Amazon Polly


40km/t

Inom tätbebyggt område är de flesta gator begränsade till 40 km/t vilket kanske kan kännas som en låg hastighet. Men även i låga hastigheter blir skadorna ofta allvarliga när en bil kör på en oskyddad trafikant. De flesta oskyddade trafikanter som blir påkörda av en bil i 50km/t dör av sina skador. Att köra i stadstrafik ställer höga krav på din uppmärksamhet. I stadstrafik måste du vara uppmärksam på många olika fordon och oskyddade trafikanter samtidigt. Var uppmärksam och sänk hastigheten vid behov. Räkna med det oväntade och att oskyddade trafikanter kan springa ut bakom bilar, buskar, mm.

Tänk risker!

Två viktiga råd:
  • Kör med fantasi och håll en låg fart där du tror att riskerna finns!
  • Ha en rörlig blick!
Lägg den största delen av din uppmärksamhet på det du inte har sett. Det finns ingen anledning att låsa blicken på det du redan har uppmärksammat. Några exempel.... Du närmar dig ett obevakat övergångsställe. Här är det viktigt att du lägger den största delen av din uppmärksamhet på vad som kan komma ifrån sidorna. Du vet hur det ser ut på övergångsstället men du vet inte om det närmar sig någon ifrån sidorna som vill gå över vägen. Ha en rörlig blick.   Håll koll på de gående åt höger och stanna om någon vill gå över vägen. Men lås inte blicken på dem. Titta även åt andra hållet för att se om någon vill korsa vägen ifrån vänster sida. Lita inte på att oskyddade trafikanter alltid är tydliga med vad dom tänker göra. Även om de gående till höger inte tittar på dig så kan du inte räkna med att dom inte tänker gå över vägen. Räkna med det oväntade. Kör inte fortare än att du kan stanna om ifall att..   Var extra försiktig när du skall passera en buss. Någon av bussens passagerare kan springa ut framför bussen. Sänk hastigheten och håll en god säkerhetsmarginal.

Cykelpassage eller cykelöverfart.

Ointressant!?!!

Det är viktigt att kunna trafikreglerna. Men räkna inte med att alla dina medtrafikanter kan reglerna bara för att du kan dem. Det viktigaste är inte vem som har "rätt" eller vem som har "fel". Det viktigaste är att det inte inträffar någon olycka.

Vänstersväng

Var extra uppmärksam när du skall svänga åt vänster i en korsning. Det är lätt att framförvarande fordon skymmer mötande trafik.   Vid detta tillfället skymde den vita varubilen den mötande svarta bilen.   Glöm inte övergångsställen och cykelbanor! Var speciellt uppmärksam vid vänstersväng. Här är det lätt att glömma bort övergångsstället och cykelbanan som du korsar i samband med svängen. Mellan de två vita pilarna finns det ett övergångsställe och en cykelbana. Om du tittar riktigt noga på bilden så kan du se att den röda pilen pekar på en fotgängare som är bakom den silvriga bilen som just svängt. Den silvriga bilen har väjningsplikt mot fotgängaren. Tyvärr har den silvriga bilen förmodligen inte ens uppmärksammat fotgängaren. Som tur är uppmärksammade fotgängaren den silvriga bilen och väntade därför med att korsa vägen. Det är mycket vanligt att fotgängare och cyklister blir påkörda i liknande situationer.

Speciella regler.

Cyklister och mopedister har speciella regler för hur dom får placera sig på vägen. För att slippa att bli överraskad är det viktigt att du som bilist kan dessa reglerna.

Cyklister får passera på höger sida

Räkna alltid med att en cyklist kan passera dig på höger sida. Var speciellt uppmärksam om du skall svänga åt höger och när du håller en låg fart. Håll koll i speglarna och i döda vinkeln.

Stora eller lilla svängen

Cyklar och mopeder klass 2 får svänga åt vänster på två sätt. De kan välja att svänga åt vänster ifrån mitten av vägen eller ifrån dess högra kant. Om korsningen har fler körfält får dem svänga åt vänster ifrån båda körfälten. Med andra ord får dem även svänga åt vänster ifrån höger körfält. Dock får dem inte svänga åt vänster ifrån det högra körfältet om det är avsett för endast högersvängande trafik(korsningen till höger på bilden).

Vid kollektivkörfält

Om kollektivkörfältet som på bilden fortsätter efter korsningen får cyklar, mopeder klass 2 och fordon i linjetrafik köra rakt fram i det högra körfältet trots att det endast är avsett för högersvängande.

Viktigt!

Tänk på att du absolut inte får köra om något annat fordon strax före, eller på efter ett obevakat övergångsställe!

Vill du läsa mer?

Resterande del av denna sidan är endast tillgänglig för medlemmar i Genvägen till körkortet.
I Genvägen finns allt du behöver kunna inom både körkortsteori och praktik:  
  • Komplett körkortsbok online(E-learning).
  • Över 1000 övningsfrågor.
  • Fler körråd än du hittar någon annanstans!
  • Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet!
  • Genvägen är lättläst och passar därför även för personer med läs och skrivsvårigheter!
Fixa teorin på en månad och hela ditt teorimaterial har endast kostat 99:-. 
Starta resan mot körkortet idag! Klicka här för att läsa mer
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Stadstrafik