Prov -Grunder. Att köra i körfält.

Registrera dig för kurs innan du gör detta prov.
 1. 1. Får du köra om på höger sida här?

  kör om höger 50
 2. 2. Hur många körfält har vägen totalt i BÅDA körriktningarna?

  hur många kf
 3. 3. Du är placerad i vänster körfält. Vägen är hastighetsbegränsad till 50km/t. När byter du körfält?

  just kört om
 4. 4. Du kör på en väg som är begränsad till 50km/t. Vad är sant beträffande din placering?

  plkff
 5. 5. Du tänker passera bussen som som stannat vid en hållplats. Bussen blinkar åt höger. Vad gör du?

  bbbus
Tillbaka till:Grunder. Att köra i körfält.