Köra på och av

Preview
Voiced by Amazon Polly


Tydligt

Det är viktigt att du är tydlig med vad du tänker göra när du närmar dig eller skall svänga av en landsväg. Vad du tänker göra får aldrig komma som någon chock för dom andra trafikanterna.

Att närma sig och köra ut på landsvägen

Sänk farten i god tid när du närmar dig en landsväg och titta åt sidorna. Sök ögonkontakt med förarna i fordonen på den korsande vägen. Stanna så att du får god sikt. Om det finns ett stoppmärke stannar du strax innan stopplinjen på vägen. Om det inte finns någon linje stannar du precis innan du kör in på vägen för att få så god sikt som möjligt. Kör aldrig ut på landsvägen om du inte känner dig 100% säker på att det fritt!

Accelerationsfält

Vissa landsvägar har accelerationsfält i stället för korsningar. På ett accelerationsfält till en landsväg gäller samma regler som på ett accelerationsfält till en motorväg. Om du kör på accelerationsfältet har du väjningsplikt mot trafiken på landsvägen.  

Köra av ifrån landsvägen

Vänstersväng

Välj var du tänker svänga med omsorg! Att svänga åt vänster strax innan ett backkrön medför onödiga risker. Risken är stor att du upptäcker mötande trafik först när du börjat svänga. Backen skymmer sikten!

Uppsikt

Vid vänstersväng är det extra viktigt att ha full uppsikt på övrig trafik. Om du känner dig allra det minsta osäker på om du kan genomföra vänstersvängen på ett säkert sätt så avbryt och kör vidare. Tydlighet är A och O!  

Viktiga punkter vid vänstersväng…

Vill du läsa mer?

Resterande del av denna sidan är endast tillgänglig för medlemmar i Genvägen till körkortet.
I Genvägen finns allt du behöver kunna inom både körkortsteori och praktik:  
  • Komplett körkortsbok online(E-learning).
  • Över 1000 övningsfrågor.
  • Fler körråd än du hittar någon annanstans!
  • Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet!
  • Genvägen är lättläst och passar därför även för personer med läs och skrivsvårigheter!
Fixa teorin på en månad och hela ditt teorimaterial har endast kostat 99:-. 
Starta resan mot körkortet idag! Klicka här för att läsa mer
Lektion etiketter: stor landsväg
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Större landsvägar