Svårt att veta åt vilket håll du skall styra när du backar?

Svårt med styrningen när du backar?

Grattis! Du är i gott sällskap.
Till din tröst kan jag meddela att det egentligen inte är särskilt svårt om du fokuserar på rätt saker.

När du kör framåt fokuserar du undermedvetet på var motorhuven(fronten) skall. Om du vill att motorhuven skall till vänster, styr du till vänster. Om du vill att motorhuven skall till höger, styr du åt höger.

För att inte bli förvirrad när du backar är det viktigt att du I stället fokuserar på var du vill att bakända skall.

tittar bak clara

Vänd dig om.

Titta(sikta) dit du vill och styr åt den riktningen dit du vill att bakändan skall (titta inte framåt eller på ratten). Du märker då att det blir lättare att styra åt rätt håll och inte bli förvirrad. Använd dig inte av backspeglarna innan du är van vid att backa och titta inte på ratten, titta dit du vill att bakändan skall. Självklart är det viktigt att hålla koll på vad som händer runtom bilen när du backar men överlåt detta till din handledare i början. När du sedan är mer van skall du börja se dig mer omkring och hålla koll på övrig trafik.

Kanske en dålig jämförelse?…..

Tänk dig att du kör framåt och skall svänga till höger I en korsning. Du får endast titta bakåt och fokusera på var bakändan skall ta vägen I svängen och får inte titta på var fronten skall…..

Förvirrande??

JA!

Kanske inte så konstigt att man lätt blir lite yr på åt vilket håll man skall styra åt när man backar och fokuserar på var framändan skall?

Slutsats

Om du kör framåt går framändan åt samma håll som du styr ratten.
Om du kör bakåt går bakändan åt samma håll som du styr ratten!

Detta händer när du styr åt vänster när du backar

Detta händer när du styr åt höger när du backar

 

Hoppas Dessa råden kommer hjälpa dig när du backar! 🙂