Last, fordonslängd/bredd, mm.

Förhandsgranska

Lasta så här:

Det är viktigt att du lastar bilen på ett säkert sätt. Det är viktigt att du spänner fast lasten. Om du krockar är risken stor att lasten kommer flygande och den kan då skada dig eller dina passagerare. Sträva efter att lasta nära golvet och långt in i bilen, t ex bakom eller under stolarna. Placera alltid tunga föremål nära golvet.

I bagageutrymmet skall du lägga alla tunga föremål mot baksidan på ryggstödet och spänna fast om möjligt.

Om bilen är tungt lastad måste du även vara beredd på att bilens köregenskaper förändras. Bromssträckan blir längre och du riskerar att få sladd vid en undanmanöver. Var speciellt försiktig om du kör med en lätt lastbil eller en “minibuss” när den är fullastad.

Se till att lasten inte skymmer sikten.

Lasten får inte…

Skymma registreringsskylten eller lamporna

Skapa dammbildning för bakomvarande trafik (täck över om du kör med grus i släpet)

Skymma sikten för föraren så att det blir svårare att manövrera

Passagerare=last

Glöm inte att passagerare räknas som last. Bilen får inte lastas med mer än en viss vikt (maxlasten). När du beräknar din last måste du ta med passagerarna i beräkningen. Du kan se hur mycket du får lasta i bilens registreringsbevis.

Öppen baklucka?

Om du har en lång last kan du bli tvingad att köra med bakluckan öppen. Om bakluckan är öppen riskerar du att avgaser tränger in i kupén. För att motverka detta kan du köra med stängda sidorutor och kupéfläkten på högsta varv. På så vis skapas ett övertryck och risken för att avgaserna kommer in i kupén minskas.

Taklast

Last. Taklast

Det finns en gräns för hur mycket du får lasta på bilens tak. I bilens instruktionsbok kan du läsa om hur mycket du maximalt får lasta på taket.

Last släp

Var även noga med att spänna fast lasten på släpet. Använd spännband. Var speciellt noga med att lasten sitter hårt fast i framled. Annars riskerar du att den lossnar vid en hård inbromsning. Lastsäkringen ska tåla hela lastvikten framåt och halva lastvikten i sidled och bakåt.

Tappad last

Om lasten eller delar av den lossnar och hamnar på vägen måste du avlägsna den från vägen. Om det inte går så ska du märka ut lasten och få hjälp med att avlägsna den så snabbt det går.

Du är ansvarig om det inträffar någon olycka eller någon blir skadad på grund av att lasten lossnar.

Utskjutande last

I sidled

Last åt sidorna. max 20 cm
Lasten får inte skjuta ut mer 20cm

Ett bra sätt att memorera detta…

Backspeglarna sticker ut ca 20 centimeter från bilen. Man vill inte riskera att lasten sticker ut mer än backspeglarna.

I längdled

Last. Mer än 1m alltid märkas ut
Last som skjuter ut mer än 1 meter bakåt måste markeras

Väl synlig last som skjuter ut framåt måste markeras om den skjuter ut mer än 1 meter.

Ett bra sätt att memorera detta…

Oftast stannar man inte närmre än 1 meter från framförvarande bil när man hamnat i en bilkö. Om man har lastat en planka på taket kan det vara svårt att bedöma var den slutar och man vill inte riskera att lasten stöter till dom framförvarande fordonen. Om lasten är markerad är det lättare att se var den slutar. Speciellt om den sticker ut mer än en meter.

Last. Undantag last fram märk ut
Last som inte är väl synlig för övriga trafikanter måste alltid märkas ut.

Varför chansa? Din bästa chans att fixa lappen!

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet.

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Utmärkning av last

I dagsljus markerar du lasten med en flagga.

Last utmärkning i mörker
I mörker markerar du lasten med reflexer och ljus.

Max fordonsbredd/längd

Max fordonsbredd

Max fordonsbredd
Bilens totala bredd inklusive last får aldrig överstiga 260 centimeter.

Max fordonslängd

Max fordonslängd
Den maximala längden för fordon med last är 24 meter.

Undantag:
Om både dragbilen och släpvagnen är utrustade med ABS-bromsar får längden uppgå till 25,25 meter.

 

Placera lasten nära golvet och långt in i bilen, t ex bakom eller under stolarna. Placera alltid tunga föremål nära golvet.

I bagageutrymmet skall du lägga alla tunga föremål mot baksidanryggstödet och spänna fast om möjligt.

Om bilen är tungt lastad måste du även vara beredd på att bilens köregenskaper förändras. Bromssträckan blir längre och du riskerar att få sladd vid en undanmanöver.

Lasten får inte…
-Skymma registreringsskylten eller lamporna
-Skapa dammbildning för bakomvarande trafik (täck över om du kör med grus i släpet)

-Skymma sikten för föraren så att det blir svårare att manövrera

Passagerare räknas som last. Bilen får inte lastas med mer än en viss vikt (maxlasten).

Om bakluckan är öppen riskerar du att avgaser tränger in i kupén. För att motverka detta kan du köra med stängda sidorutor och kupéfläktenhögsta varv.

Det finns en gräns för hur mycket du får lasta på bilens tak. I bilens instruktionsbok kan du läsa om hur mycket du maximalt får lasta på taket.

Lasten får inte skjuta ut mer 20cm åt sidorna

Last som skjuter ut mer än 1 meter bakåt måste markeras

Väl synlig last som skjuter ut framåt måste markeras om den skjuter ut mer än 1 meter. Last som inte är väl synlig för övriga trafikanter måste alltid märkas ut.

I dagsljus markerar du lasten med en flagga.

I mörker markerar du lasten med reflexer och ljus.

Bilens totala bredd inklusive last får aldrig överstiga 260 centimeter.

Den maximala längden för fordon med last är 24 meter.
Undantag: Om både dragbilen och släpvagnen är utrustade med ABS-bromsar får längden uppgå till 25,25 meter.

Lektionsetiketter: last
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Övrigt