Stadstrafik. Så här kör du i en stor korsning!

En stor korsning

bil

Väjningsregler

Stor korsning dessa har du väjningsplikt mot..

Om du korsar ett övergångställe i samband med svängen skall du vänta på fotgängarna. Detsamma gäller gentemot cyklister om du korsar en cykelbana. Detta gäller under förutsättning att cyklisterna eller fotgängarna har grönt ljus(cykelbanan och övergångstället har ett eget trafikljus). Du har även väjningsplikt mot mötande trafik vars körfält du korsar vid vänstersväng.

Var beredd på att alla trafikanter inte har helt koll på vilka regler som gäller i korsningen och vem dom skall vänta på. Det är inte värt ett krocka bara för att du råkar ha rätt att köra. Räkna med det oväntade!

polis

Grönt ljus betyder inte att det är fritt!
Om du har grönt ljus och tänker köra rakt fram i korsningen skall du inte behöva vänta på någon, förutom utryckningsfordon. Ha därför som vana att för säkerhetsskull ta en snabb titt åt sidorna innan du passerar korsningen. Det händer att fordon kör mot rött ljus.

konturpil

Trafikljus med konturpil, även kallad egopil.
I detta exempel får du endast köra åt höger.

OBS! gående och cyklister på cykelbanan skall vänta på dig. Du skall med andra ord inte behöva vänta på någon. Glöm inte att se dig för, man vet ju aldrig om någon går eller cyklar trots allt!

I princip skall du inte behöva vänta på någon övrig trafik när du följer en grön konturpil…

Högersväng

Högersväng i stor korsning

Planera vilket körfält du tänker välja efter svängen.
Det är upp till dig om du väljer det högra eller det vänstra. Välj körfält med tanke på din tilltänkta färdväg. Om du planerar att köra rakt eller svänga till höger i nästa korsning brukar höger körfält vara det bästa valet. Om du planerar att svänga till vänster i nästa korsning är vänster körfält det bästa valet. På så vis slipper du onödiga körfältsbyten.

Ha för vana att ta en titt långt in gatan du skall svänga in i när du närmar dig korsningen. Kontrollera om där är något hinder som t ex en parkerad bil eller ett vägarbete i något av körfälten. Välj i så fall det körfältet som är fritt.

Ta en snabb titt åt sidorna för att kontrollera att inget annat fordon kör mot rött ljus innan du kör ut i korsningen. Glöm inte att hålla koll på övergångstället och cykelbanan du korsar. Titta i höger spegel och i dödavinkeln till höger innan du svänger!

Varför chansa? Din bästa chans att fixa lappen!

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet.

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Vänstersväng i korsning

Placering vid vänstersväng i stor korsning.

Planera vilket körfält du tänker välja efter svängen.
Liksom vid högersvängarna är det upp till dig om du väljer det högra eller det vänstra. Välj körfält med tanke på din tilltänkta färdväg.

Obs! Du har väjningsplikt mot mötande trafik vars körfält du korsar. Om du möter en bil som skall svänga till höger(in på samma väg som du skall svänga in på) skall du inte räkna med att den väljer det högra körfältet och att du därför samtidigt kan svänga in i det vänstra. Du har väjningsplikt mot den mötande bilen och det är därmed helt och hållet upp till den vilket körfält den väljer.

Undvik onödiga stopp!
Försök att bedöma hasigheten på de mötande fordon vars körfält du skall korsa. Med andra ord titta på den mötande trafiken i god tid innan du kommer fram till korsningen. Titta även efter fotgängare och cyklister på övergångstället och cykelbanan du kommer korsa i samband med svängen. Försök att anpassa din fart så att du slipper att stanna!

Planera
Tyvärr blir man ibland tvungen att stanna för att vänta på trafiken man har väjningsplikt mot. Det är viktigt att du i ett tidigt stadium redan när du närmar dig en korsning planerar för var du kan stanna i korsningen.

Stanna inte för långt fram, då riskerar du att blockera för mötande bilar som skall svänga vänster. Stanna inte för tidigt. Då blir trafiken ineffektiv och endast någon enstaka bil kan köra varje gång det blir grönt.

-Hur långt fram i korsningen kan jag placera mig?

linje rakt över röd

Titta på refugerna
Ta en titt till vänster och till höger. Leta upp den korsande vägens mitt. Tänk dig att det går en linje i mitten av korsningen och stanna strax innan den. Med andra ord, tänk dig var mitten av korsningen är och stanna strax innan den (tänk dig att där är en röd linje).

beräkna mötandes färdväg

Mötande vänstersvängande bilar.
Du kan även ta dig en titt framåt i mötande bilars körfält som skall svänga vänster. Tänk dig var en mötande vänstersvängande bil kan tänkas köra i vägen. Rita upp en tilltänkt färdväg (pilen på bilden) i huvudet och placera dig utefter det.

-Hur långt till vänster kan jag placera mig?

Hur långt till vänster du kan placera dig är beroende på hur en korsning är utformad…..

Korsningar där mötande bilar kan köra rakt i det vänstra körfältet.
Här kan mötande bilar köra rakt i det vänstra körfältet. Du skall därför inte placera dig till vänster om mitten av korsningen. Tänk dig en linje mellan refugerna. Placera dig så nära mitten(röda linjen) det går utan att du är i vägen för mötande bilar.

placering vänster vid end svängande kf1

Korsningar där mötande bilar måste svänga vänster i det vänstra körfältet .
I denna korsningen får mötande bilar i vänster körfält endast lov att svänga till vänster. Om du tittar efter kan du se att det går en linje från refugen till vänster om dig som slutar mitt i mellan mötande bilars körfält(markerad med rött på bilden).

Här kan du placera dig nära in till linjen, ej över. I denna typ av korsning har du många gånger även möjlighet att placera dig lite lägre fram i korsningen utan att vara i vägen för mötande bilar.

-Ok, nog om placeringar! Då kan vi köra! Eller?…..

avsökning cykelb

Cykelbanan och övergångsstället!
Glöm inte att hålla koll på övergångsstället och cykelbanan du kommer korsa i samband med svängen!!!

Det är många punkter att hålla koll på i samband med en vänstersväng. Det är lätt att man glömmer övergångsstället och cykelbanan! Håll ett öga när du närmar dig svängen och ta även någon extra titt i samband med svängen strax innan du korsar.

Tyvärr är detta något även många bilister med körkort glömmer bort vilket återspeglar sig i olycksstatistiken. Bli inte en del av den statistiken när du tagit ditt körkort!

sikta på hörnan

Sikta på hörnet
Ett vanligt nybörjarfel är att man sneddar i svängen och kör halvt in i vänster körfält för att sedan placera sig i höger körfält. För att undvika detta kan du sikta på hörnet, som om du tänker köra på det. Styr sedan in i det högra körfältet när du endast har någon meter kvar till hörnet. På så vis undviker du att snedda.

risk buss skymmer

En farlig situation….

Kör när du är 100% säker på att det är fritt! Om där är ett större fordon i det mötande körfältet är risken stor att det skymmer för mötande trafik vars körfält du skall korsa!

Detsamma gäller om där är en lång kö med fordon i det mötande vänstra körfältet(bussens körfält). Bilarna riskerar att skymma fordon som skall köra rakt!!

Viktiga punkter vid vänstersväng i korsning

  1. Gör upp en plan när du närmar dig korsningen
  2. Titta efter fordon vars körfält du kommer korsa
  3. Fundera över en lämplig placering i korsningen ifall du behöver stanna
  4. Titta in i gatan du skall svänga in i och planera vilket körfält du tänker välja. Om du planerar att ta höger körfält, sikta på hörnan
  5. Glöm inte bort övergångstället och cykelbanan!

Lycka till med ditt körkort! 🙂