Detta behöver du veta om miljöanpassad körning/ecodriving

Förhandsgranska

Planera din körning

En av de viktigaste punkterna inom miljöanpassad körning är att köra med framförhållning, dvs att planera körningen så att du undviker hårda inbromsningar och onödiga stopp.

Ett exempel…

Du är ute och cyklar. Vad är jobbigast? De första pedaltagen när du startar från noll? Eller att cykla i låg fart och då öka farten?

Svaret är lätt!

Att starta från noll är jobbigast. De första pedaltagen tar mest av dina krafter. Detsamma gäller med bilen. Låt säga att din bil väger ca 1500kg. Att få 1500kg i rullning kostar bränsle. Det kostar mindre att öka farten på en bil som redan är i rullning.

För att undvika onödiga stopp kan du….

-Sakta in i tid när du närmar dig en vägkorsning där det står bilar och väntar, så kanske du kan slippa stanna.

-Anpassa farten till övrig trafik när du ska in i en cirkulationsplats, så att du om möjligt kan undvika att stanna.

-Anpassa farten inför trafiksignaler så att du om möjligt slipper stanna.

Starter och växelval

Miljöanpassad körning. Starter och växelval

Manuellt växlad bil

Kör bara ett par billängder i ettan innan du lägger i tvåan. Gör en bestämd acceleration (ca halv gas) i 2:an och växla till fyran. Om du redan är uppe i fart och kör i ex 3:an kan du kanske växla från trean direkt till femman. Prova dig fram. Accelerationer kostar bränsle och därför är det viktigt att på så kort tid som möjligt kommer upp till marschfart och hög växel.

Försök att inte överskrida 3 000 varv per minut, och gasa inte med mer än halv gas. Annars riskerar du att sätta katalysatorn ur funktion och öka utsläppen av hälso- och miljöfarliga ämnen.

Sträva efter att köra på högsta möjliga växel. Som en tumregel kan man säga att, ju högre växel du kör i, desto mindre bränsle drar bilen.

Automatväxlad bil

När du kör med en manuellt växlad bil skall du sträva efter att köra på så hög växel som möjligt, detsamma gäller när du kör med en automatväxlad bil.

”Vanlig” automatväxellåda

Om du kör en automatväxlad bil kan du oftast inte bestämma vilken växel du kör i.
Dock kan du ”berätta” för växellådan att du vill att den skall växla upp. Om du lättar försiktigt på gasen tolkar växellådan det som att du vill att den skall växla upp och växellådan växlar då oftast upp.

”Adaptiv” automatväxellåda

Vissa bilar har en så kallad adaptiv automatväxellåda. Detta innebär att växellådan lär sig hur du kör och anpassar växlingarna efter ditt körsätt.

Om du lättar försiktigt på gasen tolkar växellådan detta som att du vill att den skall växla upp och växellådan växlar då oftast upp. Med tiden har växellådan lärt sig vid vilka tillfällen du vill växla upp och efter en viss inlärningstid kommer den växla upp exakt vid de varvtalen du vill att den växlar upp.

En bil med adaptiv växellåda kan i vissa fall ha mindre utsläpp än om bilen varit manuellt växlad. En bil med adaptiv växellåda motorbromsar när man släpper gasen på samma vis som en manuell bil gör. Den släpper då inte ut några avgaser.

”Sport” automatväxellåda

På en del automatväxlade bilar har du möjlighet att bestämma vilken växel du vill köra i.

De har oftast ett plus eller ett minustecken på växelföraren. Om du för växelföraren mot minus tecknet växlar bilen ner och om du för den mot plus växlar den upp. På vissa bilar vissa kan du även göra växlingen med hjälp av paddlar vid ratten.

Några råd när du kör med en automatväxlad bil..

Om du bara vill göra en mindre fartökning med automatväxlad bil är det viktigt att du inte pressar ner gaspedalen för snabbt och för långt ner. Om pressar ner gaspedalen snabbt och långt ner gör bilen en sk ”kick-down”, dvs att den växlar ner till en mycket låg växel för att den tror att du vill göra en snabb acceleration. Bilen drar mycket bränsle vid en sådan här nedväxling.

Du kanske behöver göra en kick-down när du skall göra en omkörning men det är helt onödigt när du bara vill göra en mindre fartökning.

Varför chansa? Din bästa chans att fixa lappen!

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet.

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Jämn gas och hastighet

Miljöanpassad körning. Jämn gas och hastighet

Håll ett så jämnt tryck på gaspedalen du kan. Det underlättar om du håller ett rejält avstånd till framförvarande fordon. Då påverkas du inte lika mycket av ryckigheter i exempelvis en kö.

Håll hastighetsgränserna

Miljöanpassad körning. Håll hastighetsgränserna

Om du sänker din hastighet från 110 till 100 km/tim minskar du bränsleförbrukningen med 10 procent.
Om du sänker din hastighet från 100 till 90 km/tim minskar du bränsleförbrukningen med ytterligare 10 procent.

Överlag förlorar du mindre tid på att köra långsammare än du kanske tror.

Studier har visat att om alla höll hastighetsbegränsningarna så skulle vi spara motsvarande 200000 personbilars utsläpp årligen.

Bromsning och motorbromsning

Miljöanpassad körning. Bromsning och motorbromsning

Använd motorbromsen så mycket som möjligt. Planera körningen och sänk farten genom att släppa gasen i tid (släpp den helt). Växla ner strax innan motorns varvtal minskat till ca 1000 varv/minut.  Moderna bilar drar inte något bränsle vid motorbromsning.

Att använda sig av motorbromsen ger ofta en dubbel vinst! Om du sänker farten mestadels med hjälp av motorbromsen kräver detta oftast att du släpper gasen i god tid inför exempelvis korsning eller en sväng. Följden av detta blir att du måste släppa gasen tidigt inför exempelvis en korsning eller en sväng. På så vis har du även sparat bränsle genom att du har gasat mindre.

Enda nackdelen med detta är att du riskerar att bromsarna blir dåliga på grund av att de används för lite. Detta kan dock lätt avhjälpas genom att du ”motionerar” bromsarna lite då och då genom att trycka till lite hårdare. Tänk på att kontrollera bakomvarande trafik innan du ”motionerar”….

Tomgångskörning

Miljöanpassad körning. Tomgångskörning

Undvik tomgångskörning!

Tomgångskörning gör både din plånbok tunnare och förstör miljön. Se till att ha gjort allt klart innan du startar motorn. Ställ in stol, speglar, lägg bilen i växel och släpp parkeringsbromsen innan du startar motorn.

En kall motor släpper ut mer avgaser än en varm motor. Men dom totala utsläppen blir högre om du låter bilen stå på tomgång för att låta motorn bli varm innan du kör. Kör iväg direkt efter att du startat motorn.

Sammanfattning-

-Planera din körning – undvik onödiga stopp

-Starter- Kör endast några få billängder innan du växlar upp

-Kör på högsta möjliga växel

-Ha jämn gas och hastighet – Pumpa inte gasen

-Håll hastighetsbegränsningarna

-Använd motorbromsen – Undvik fotbromsen

-Undvik tomgångskörning

Gör detta för att sänka dina utsläpp…
Planera din körning
-Kör bara ett par billängder i ettan innan du lägger i tvåan. Gör en bestämd acceleration (ca halv gas) i 2:an och växla till fyran. Om du redan är uppe i fart och kör i ex 3:an kan du kanske växla från trean direkt till femman. Accelerationer kostar bränsle och därför är det viktigt att på så kort tid som möjligt kommer upp till marschfart och hög växel.
-Försök att inte överskrida 3 000 varv per minut, och gasa inte med mer än halv gas. Annars riskerar du att sätta katalysatorn ur funktion och öka utsläppen av hälso- och miljöfarliga ämnen.
-Sträva efter att köra på högsta möjliga växel.
Jämn gas och hastighet
Håll hastighetsgränserna
Använd motorbromsen så mycket som möjligt.
Undvik tomgångskörning!

Lektionsetiketter: Miljö
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Miljön