Att köra tydligt

Förhandsgranska

Visa vad du tänker göra

Genom att visa andra trafikanter vad du tänker göra i god tid minskar du risken för olyckor. Tydlighet är A och O i trafiken!

Så här kör du tydligt-

Bromsljus

Att köra tydligt. Bromsljus

Med hjälp av bromsljuset visar du för bakomvarande trafik att du saktar ner. Bromsljuset tänds så fort du pressat ner bromspedalen(ca 1 cm). Det tänds innan bilen ens börjat bromsa. Påbörja dina bromsningar i god tid och var generös med bromsljuset!

Hastighetsanpassning

Att köra tydligt. HastighetsanpassningDin hastighet berättar vad du tänker göra för övrig trafik. Med rätt anpassad hastighet fram mot exempelvis en korsning visar du för korsande trafik om du tänker köra eller inte. Om du kör lite snabbare fram mot korsningen visar du att du tänker köra. Saktar du ner i god tid visar du att du tänker stanna.

Ljud och ljussignal

Att köra tydligt. TutanOm du misstänker att någon annan trafikant inte har sett dig så kan du använda ljudsignalen(tutan) för att göra de uppmärksamma på att du närmar dig.

Om du närmar dig barn som inte uppmärksammat dig som leker nära vägen är det ett bra tillfälle att använda ljudsignalen. Genom att tuta berättar du för barnen att du närmar dig. Detta var bara ett exempel. Det finns fler.

Missbruka inte ljudsignalen! Tutan är inte till för att heja på folk. Den är endast till för att varna andra trafikanter som du tror inte har upptäckt dig!

Vid vissa tillfällen kan det vara säkrare att blinka med helljuset istället för att använda tutan. Ett sådant tillfälle kan vara när du skall passera en cyklist på kvällen. Tutan kan skrämma cyklisten.

Ögonkontakt

Att köra tydligt. ÖgonkontaktSök ögonkontakt med andra trafikanter. Det är lättare att tolka vad andra tänker göra om man har ögonkontakt. Med hjälp av ögonkontakt blir det mindre missförstånd.

Blinkers

Att köra tydligt. BlinkersVar generös med körriktningsvisaren(blinkers) och blinka i god tid. Tänk dock på att om du blinkar vid fel tillfälle så kan blinkersen bli missledande och lura andra trafikanter

Blinkers ska användas vid följande tillfällen:

·       Vid start från vägkant
·       Vid vändning på väg
·       Vid sväng i korsning
·       Vid körfältsbyte
·       Vid förflyttning i sidled
·       När du svänger

Placering

Körriktningsvisaren är ett sätt att visa var man tänker köra. Placering är ett annat. Med hjälp av din placering visar du för dina medtrafikanter var du tänker köra.

Att köra tydligt. Placering högersvängOm du ska svänga åt höger i en korsning placerar du dig in till höger kant.

Att köra tydligt. Placering vänstersvängOm du skall svänga åt vänster placerar du dig nära vägens mitt. Genom att placera dig nära mitten visar du inte bara att du tänker svänga åt vänster. Bakomvarande trafik har även möjlighet att passera dig på höger sida och du blockerar inte i onödan.

Om du tänker köra rakt i en korsning placerar du dig åt höger i ditt körfält men kanske inte lika nära höger kant som inför en högersväng.

Övrigt

Smala gator

Ibland tvingas du att köra över på vänster sida av vägen när du ska passera, t ex parkerade bilar. Tänk då på att det är viktigt att du kör på din sida av vägen när du ska passera en korsning.

Om du ska köra in på en smal gata där två bilar inte kan mötas är det viktigt att du tittar långt in i gatan för att upptäcka mötande trafik så tidigt det går. Oftast kan du använda en lucka mellan parkerade bilar för att släppa förbi mötande trafik.

Vinka fram

Det kan vara lockande att vinka fram övrig trafik för att “berätta” att man tänker lämna företräde.

Vinka aldrig fram någon! Det är lätt att andra uppfattar din vinkning som att det är fritt och att dom kan köra. Det enda du vill berätta genom att vinka är att du tänker stanna. Du kan inte garantera att det är fritt från övrig trafik!

Med hjälp av bromsljuset visar du för bakomvarande trafik att du saktar ner.

Din hastighet berättar vad du tänker göra för övrig trafik. Saktar du ner i god tid visar du att du tänker stanna.

Tutan är till för att varna andra trafikanter som du tror inte har upptäckt dig! Använd tutan om det undviker en farlig situation. Tutan är inte till för att heja på folk.

Vid vissa tillfällen kan det vara säkrare att blinka med helljuset istället för att använda tutan. Ett sådant tillfälle kan vara när du skall passera en cyklist på kvällen. Tutan kan skrämma cyklisten.

Med hjälp av ögonkontakt blir det mindre missförstånd.

Blinkers ska användas vid följande tillfällen:
-Vid start från vägkant
-Vid vändning på väg
-Vid sväng i korsning
-Vid körfältsbyte
-Vid förflyttning i sidled

Med hjälp av din placering visar du för dina medtrafikanter var du tänker köra.
-Om du ska svänga åt höger i en korsning placerar du dig in till höger kant.
-Om du skall svänga åt vänster placerar du dig nära vägens mitt. 
-Om du tänker köra rakt i en korsning placerar du dig åt höger i ditt körfält men kanske inte lika nära höger kant som inför en högersväng.

Vinka aldrig fram någon! Det är lätt att andra uppfattar din vinkning som att det är fritt och att dom kan köra. Det enda du vill berätta genom att vinka är att du tänker stanna. Du kan inte garantera att det är fritt från övrig trafik!

Lektionsetiketter: grunder
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Mindre gator/trafikregler